Małopolska turystyka z wynikiem gorszym niż w pierwszym roku pandemii

Ponad 13,31 miliona turystów odwiedziło Małopolskę w 2021 roku. To o 13 procent mniej niż rok wcześniej i 24 procent mniej niż w roku 2019 – wynika z badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Publikacja: 11.02.2022 12:04

90,3 procent turystów odwiedzających Małopolskę stanowili goście krajowi, zagraniczni pozostałe 9,7

90,3 procent turystów odwiedzających Małopolskę stanowili goście krajowi, zagraniczni pozostałe 9,7 procent.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Z tej liczby 12,03 miliona (90,3) to byli turyści krajowi, a 1,29 miliona (9,7 procent) – zagraniczni. Spadek w tej pierwszej grupie był większy niż w drugiej. O ile turystów krajowych przyjechało o 14 procent mniej, o tyle zagranicznych ubyło tylko 10 procent.

Czytaj więcej

Dolny Śląsk podpowiada, skąd najlepiej widać gwiazdy. Liczy na astroturystów

Chociaż ruch turystów był mniejszy, przychody z ich wizyt okazały się większe niż rok wcześniej. MOT szacuje, że  2021 r. wyniosły 10,81 mld złotych, o 9,8 procent więcej, niż w 2020 roku.

Wśród turystów zagranicznych, najwięcej osób odwiedzających Małopolskę pochodziło z Wielkiej Brytanii (19,1 proc.), Niemiec (14,9 proc.) i Francji (12,1 proc.).

- 2021 rok był bardzo trudny dla branży turystycznej, która wciąż zmaga się z skutkami ograniczeń związanych z pandemią - mówi Iwona Gibas członek zarządu województwa małopolskiego, cytowana w komunikacie. - Podobnie jak w roku poprzednim, przedsiębiorcy z tego sektora kilkukrotnie musieli zmieniać sposób funkcjonowania, by dostosować się do zasad reżimu sanitarnego. To przełożyło się na zmniejszenie liczby turystów odwiedzających nasz region.

W grupie polskich turystów największą grupę stanowili mieszkańcy Śląska (26,7 proc.), Małopolski (24,4 proc.), Mazowsza (10,8 proc.) i Podkarpacia (5,9 proc.). Turyści najczęściej deklarowali, że przyjechali do Małopolski, żeby wypocząć, uprawiać aktywną turystykę i zwiedzać zabytki.

Na liście najczęściej odwiedzanych miejsc w Małopolsce znalazły się: Kraków, Niedzica, Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy i park rozrywki Energylandia w Zatorze.

Najpopularniejszymi atrakcjami turystycznymi wskazywanymi przez odwiedzających region w 2021 r. były: górskie szlaki turystyczne i baseny geotermalne.

- W dobie pandemii uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest możliwość przebywania na łonie przyrody i niespieszne podróżowanie w ciszy i spokoju,. Jednym z głównych atutów naszego regionu jest bliskość natury. Warto też podkreślić, że to kolejny już rok, kiedy turyści najbardziej docenili gościnność, życzliwość, atmosferę i bogatą ofertę turystyczną regionu. Chęć ponownego przyjazdu do Małopolski wyraziło ponad 81 procent badanych - podkreśla Gibas.

„By wesprzeć borykającą się z niepewnością ekonomiczną gospodarkę turystyczną, samorząd województwa małopolskiego podjął szereg inicjatyw pomocowych dla tego sektora. Co ważne, wsparcie oferowane przedsiębiorcom z branży turystycznej nie ograniczyło się do bezpośredniej pomocy finansowej” - czytamy w komunikacie.

Województwo małopolskie wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną i władzami Krakowa przygotowało projekt „Małopolska – cel podróży”, na który składały się kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych, organizacja misji gospodarczych, ambientów i udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej.

- Kampania jest ukierunkowana na pozyskanie turystów z rynków niemieckiego i brytyjskiego i koncentruje się na promocji turystyki aktywnej, w tym rowerowej i górskiej. W roku 2022 będziemy prezentować także bogatą, mocną i różnorodną ofertę Małopolski w zakresie turystyki kulturowe, wellness i spa, kulinarnej, czy biznesowej – wyjaśnia Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Ponadto w „Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości” zaplanowane jest wsparcie działań przyczyniających się do rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu.

- Propozycje dotyczą m.in. budowy, rozbudowy i promowania szlaków turystycznych wraz z budową schronisk i schowków na szlakach, rozbudowy i promocji zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych VeloMalopolska oraz działań mających na celu promocję gospodarczą Małopolski - wymienia Gibas.

Zaplanowano także wsparcie rozwoju stref rekreacyjnych oraz stref aktywności, tj. np. tężni, punktów widokowych, pól noclegowych, kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych, jak również rozwój infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych.

Czytaj więcej

POT ma 10 milionów złotych więcej na promowanie turystyki. Zainwestuje w sąsiadów

Bardzo istotnym projektem w przeciwdziałaniu skutkom pandemii jest również przygotowanie „Strategii rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego do 2030 roku”. Założenia zawarte w programie umożliwią planowanie spójnych działań samorządów i całej branży turystycznej, tak by maksymalnie wykorzystać szansę regionu w tym zakresie oraz wykreować atrakcyjną i dobrze kojarzoną markę regionu.

„Opracowano już diagnozę rynku turystycznego dla Małopolski w konsultacji ze środowiskiem turystycznym, a także przeprowadzono nabór zadań do Banku Projektów Turystycznych. Przyjęcie Strategii zaplanowano pod koniec maja 2022 roku”.

Z tej liczby 12,03 miliona (90,3) to byli turyści krajowi, a 1,29 miliona (9,7 procent) – zagraniczni. Spadek w tej pierwszej grupie był większy niż w drugiej. O ile turystów krajowych przyjechało o 14 procent mniej, o tyle zagranicznych ubyło tylko 10 procent.

Chociaż ruch turystów był mniejszy, przychody z ich wizyt okazały się większe niż rok wcześniej. MOT szacuje, że  2021 r. wyniosły 10,81 mld złotych, o 9,8 procent więcej, niż w 2020 roku.

Pozostało 91% artykułu
Popularne Trendy
W Grecji najchętniej odpoczywają Niemcy, Brytyjczycy i Bułgarzy. Polacy też to lubią
Popularne Trendy
Hiszpańska wyspa broni się przed turystami – część hoteli ma zniknąć
Popularne Trendy
Oczami turystów: Kraków i Warszawa na liście najtańszych w Europie na city break
Popularne Trendy
Turcja bije kolejne rekordy w turystyce. „Najlepszy początek roku w historii”
Popularne Trendy
Spacery w samym bikini po mieście? Włosi mówią „basta” i nakładają mandaty