Budżet na promocję turystyki wzrośnie o 40 procent. Takiego skoku jeszcze nie było

W Sejmie odbyło się dzisiaj pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Jeśli ustawa przejdzie w kształcie zaproponowanym przez rząd, Polska Organizacja Turystyczna dostanie prawie 15 milionów złotych więcej na promowanie turystyki.

Publikacja: 07.10.2022 13:46

Andrzej Gut-Mostowy sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki: Pan premier zgodził się, że

Andrzej Gut-Mostowy sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki: Pan premier zgodził się, że turystyce trzeba pomóc przez promocję.

Foto: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zgodnie z rządową prognozą dochody państwa wyniosą w przyszłym roku 604,7 mld złotych (o około 105 mld złotych więcej niż w tym roku), a wydatki 672,7 mld złotych (plan na ten rok to 522 mld złotych). Zaplanowany deficyt wyniesie 68 mld zł (limit deficytu na 2022 rok to 30 mld złotych).

Budżet zakłada, że polskie PKB w przyszłym roku wzrośnie o 1,7 procent, a wynagrodzenia w gospodarce o 10,1 procent. Według przewidywań rządu średnioroczna inflacja ma wynieść, "przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym", 9,8 procent.

W części 40 dział 630 budżetu przewidziano wydatki na turystykę - 104,430 mln złotych. Największą ich część stanowi budżet Polskiej Organizacji Turystycznej – na utrzymanie i działalność tej jednostki przewidziano 84 miliony złotych. To o 20 milionów złotych więcej niż w roku 2022.

Koszty samego utrzymania wzrosną z tegorocznych 27,1 miliona do 34,4 miliona złotych. Pozostała suma to dotacja na działalność merytoryczną POT, a to oznacza, że POT będzie miał o 14,9 miliona złotych na promowanie polskiej turystyki więcej niż ma w tym roku. To wzrost o 40 procent (minus inflacja). Tak znaczące jednorazowe zasilenia promocji turystycznej nie miało jeszcze precedensu w historii POT.

Warto dodać, że w sumie przychody i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano na 2023 rok w wysokości 144,3 miliona złotych (227,4 procent planu na 2022 r.). Jak czytamy w wyjaśnieniu do budżetu, główną przyczyną wzrostu w stosunku do planu na 2022 rok jest dodanie tej instytucji nowego zadania i co za tym idzie dotacji, wynikających z wprowadzonej w tym roku zmiany ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, zgodnie z którą POT ma podpisywać umowy z wybitnymi klubami sportowymi i zawodnikami na promowanie Polski. Na ten cel dostanie w 2023 roku dotację celową w wysokości 60 milionów złotych.

Jak się dowiadujemy, zwiększenie budżetu promocyjnego POT to wynik rozmów sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiedzialnego za turystykę Andrzeja Guta-Mostowego z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceministrem finansów Sebastianem Skuzą. - Turystyka, która mocno odczuła skutki światowej pandemii potrzebuje dodatkowego wsparcia, co od dłuższego czasu podkreślałem w rozmowach z panem premierem – mówi nam Gut-Mostowy. - Polacy, szczególnie teraz potrzebują dobrej, szerokiej oferty turystycznej, żeby zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Dodatkowe środki są potrzebne, aby poprawiać polską ofertę turystyczną. To się spotkało ze zrozumieniem i akceptacją pana premiera i wiceministra finansów, czego efekt widzimy teraz w projekcie budżetu.

- Turystyka aktywna, agroturystyka, przywracanie ruchu turystycznego na wschodzie kraju, a także odbudowa ruchu z zagranicy - to są nasze główne priorytety, które będą realizowane przez POT. Na szczęście sytuacja w turystyce się poprawia. Można powiedzieć, że sytuacja po ostatnim sezonie letnim jest umiarkowanie pozytywna - dodaje.

Czytaj więcej

POT ma 10 milionów złotych więcej na promowanie turystyki. Zainwestuje w sąsiadów

Z uzasadnienia do budżetu państwa na 2023 rok.

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zgodnie z rządową prognozą dochody państwa wyniosą w przyszłym roku 604,7 mld złotych (o około 105 mld złotych więcej niż w tym roku), a wydatki 672,7 mld złotych (plan na ten rok to 522 mld złotych). Zaplanowany deficyt wyniesie 68 mld zł (limit deficytu na 2022 rok to 30 mld złotych).

Budżet zakłada, że polskie PKB w przyszłym roku wzrośnie o 1,7 procent, a wynagrodzenia w gospodarce o 10,1 procent. Według przewidywań rządu średnioroczna inflacja ma wynieść, "przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym", 9,8 procent.

Pozostało 85% artykułu
Nowe Trendy
W Dubaju więcej Polaków niż w 2019 roku. „Chcemy jeszcze poprawić te wyniki”
Nowe Trendy
Polscy turyści szybko wracają po pandemii na Maltę. „Są u nas mile widziani”
Nowe Trendy
Czech Pavel Trojan będzie kierował promocją polskiej turystyki w Czechach
Popularne Trendy
Majorka wykupi hotele, a potem je zamknie. Tak chce się pozbyć pijanych turystów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Biura Podróży
Raport: Polskie dzieci najczęściej jadą wypoczywać z nielegalnymi organizatorami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?