Branża turystyczna do Emilewicz: Dziękujemy za to co już i prosimy o więcej

„Chcemy niniejszym podziękować Pani Wicepremier Jadwidze Emilewicz, Panu [wiceministrowi Andrzejowi Gutowi-Mostowemu] osobiście oraz pracownikom Ministerstwa Rozwoju zaangażowanym w ten proces [szukania rozwiązań dla branży turystycznej na czas kryzysu] (w szczególności Panu Rafałowi Szlachcie i Panu Dominikowi Borkowi wraz ze współpracownikami)” – piszą w liście do resortu członkowie turystycznego Zespołu Kryzysowego.

Publikacja: 10.04.2020 11:50

Branża turystyczna do Emilewicz: Dziękujemy za to co już i prosimy o więcej

Foto: turystyka.rp.pl

Przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej, przemysłu spotkań i transportowej skupieni w Zespole Kryzysowym wystosowali do wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego list z podziękowaniami za współpracę, za zaangażowanie na rzecz rozwiązania problemów branży i zrozumienie.

Po części to ich odpowiedź na list z podziękowaniami od wiceministra Guta-Mostowego, jaki wysłał on do Zespołu w zeszłym tygodniu, a po części chęć podtrzymania współpracy. Minister zasugerował w swoim piśmie bowiem, że uważa rolę Zespołu za zakończoną. I zapowiedział, że od tej pory będzie konsultował się z poszczególnymi sektorami turystyki osobno, żeby lepiej identyfikować ich problemy.

CZYTAJ TEŻ: Sztab Kryzysowy: Zostajemy i walczymy dalej, bo mamy sukcesy

Jak teraz piszą sygnatariusze listu, „kształt uchwalonych przepisów [tarczy antykryzysowej] (wraz z rozpatrywaną aktualnie w Sejmie nowelizacją) (…) wymaga jeszcze wspólnego dopracowania, abyśmy mogli przetrwać ten ogromnie trudny okres dla polskiej gospodarki”.

„Widzimy jasno, że szeroko pojęta branża turystyczna, z racji tego, że jako pierwsza została dotknięta skutkami kryzysu i prawdopodobnie jako ostatnia skutki kryzysu przestanie odczuwać, potrzebuje rozwiązań dodatkowych” – dodają.

Proponują dalszą współpracę, na nowych zasadach – chcą delegować do każdego spotkania sektorowego ministra, swojego członka.

„Mamy nadzieję, na partnerską i rzeczową współpracę w ramach zaproponowanych podgrup oraz liczymy na zwiększenie dynamiki prac, w celu szybszego wypracowania rozwiązań”. Od razu też wskazują, co chcieliby uzyskać w pierwszej kolejności:

„1. opracowanie specjalnego pakietu rozwiązań pomocowych dla naszych branż (wprowadzenie mechanizmu 180-dniowego zwrotu / vouchera jest niewystarczającym rozwiązaniem do przetrwania dla naszych przedsiębiorstw);

2. opracowanie strategii ponownego otwierania naszych sektorów gospodarki (w tym momencie najgorszym dla nas jest brak jakiejkolwiek perspektywy, dlatego chcielibyśmy w pełni zaangażować się we współpracę, której efektem będzie bezpieczny sposób ponownego uruchomienia naszych branż);

3. wzmocnienie i przyspieszenia mechanizmów płynnościowych / narzędzi zmniejszających koszty stałe (kredyty obrotowe, objęcie abolicją ZUS zarówno sektora MŚP, jak i też dużych przedsiębiorstw – tutaj z optymizmem witamy założenia ogłoszonej w dniu wczorajszym tzw. Tarczy Finansowej i bardzo chętnie zaangażujemy się w prace robocze dot. jej operacyjnego wdrożenia);

4. współpracę z sektorem bankowym i spółkami skarbu państwa (mamy ogromne trudności zarówno w uzyskaniu nowych kredytów, jak i też bezkosztowego odroczenia opłat za energię i media ze strony spółek skarbu państwa);

„Prosimy także o uruchomienie, w ramach cyklu spotkań sektorowych, oddzielnego spotkania z członkami sztabu, który jest w praktyce forum organizacji turystyki i przemysłu spotkań. Naszym zdaniem, potrzebne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy naszym zespołem, a zaproponowanymi przez Pana grupami”.

Wskazują też, że zostały niezakończone trzy kwestie, które były już tematem wspólnych spotkań. Chodzi o: rozporządzenie o minimalnej gwarancji turystycznej – pozostaje w opiniowaniu od 20.03.2020 r.; gwarancje do kredytów obrotowych dla sektora spotkań, w ramach rozmów ze Związkiem Banków Polskich; program Gmina Przyjazna Turystyce – czekamy na odpowiedź na pismo przesłane do MR i POT w sprawie wsparcia akcji.

Pod listem w imieniu wszystkich członków zespołu podpisał się jego koordynator Bartosz Bieszyński.

Sztab Kryzysowy w składzie:
1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak, Michał Atlas
3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska, Renata Razmuk
5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz
6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk
7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa, Beata Kozyra
9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski Andrzej Kindler Dariusz Wojtal
11. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc Piotr Henicz
12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec Marcin Chyliński
13. Inicjatywa „Przełóż nie odwołuj” / Funclub – Piotr Sućko
14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski Marcin Mączyński
15. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
16. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
17. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
18. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
19. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
20. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej – Jerzy Kapłon
22. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
23. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
24. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
25. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
26. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
27. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
28. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
29. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
30. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
31. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska

Przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej, przemysłu spotkań i transportowej skupieni w Zespole Kryzysowym wystosowali do wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego list z podziękowaniami za współpracę, za zaangażowanie na rzecz rozwiązania problemów branży i zrozumienie.

Po części to ich odpowiedź na list z podziękowaniami od wiceministra Guta-Mostowego, jaki wysłał on do Zespołu w zeszłym tygodniu, a po części chęć podtrzymania współpracy. Minister zasugerował w swoim piśmie bowiem, że uważa rolę Zespołu za zakończoną. I zapowiedział, że od tej pory będzie konsultował się z poszczególnymi sektorami turystyki osobno, żeby lepiej identyfikować ich problemy.

Pozostało 86% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Tendencje
Minister: Grecka turystyka musi poprawić cztery elementy, żeby się rozwijać