Gut-Mostowy: Zmieniam formułę rozmów z branżą turystyczną

Minister Andrzej Gut-Mostowy. Fot. Filip Frydrykiewicz

Formuła konsultacji ze wszystkimi w ramach Zespołu Kryzysowego spełniła swoją rolę – napisał do członków zespołu wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Tym samym dał do zrozumienia, że kończy z nim współpracę.

Gut-Mostowy już od kilku dni zapowiadał, że kończy współpracę z zespołem, który powstał zaraz po spotkaniu kierownictwa resortu rozwoju z minister Jadwigą Emilewicz na czele z przedstawicielami organizacji branżowych. Na naradzie, która odbyła się 9 marca w ministerstwie, obecnych było około 100 osób. Postanowiono, że do bieżących kontaktów i formułowania postulatów wyłoniona zostanie mniejsza reprezentacja. Zgodzono się, by prace takiego zespołu koordynował przedstawiciel środowiska MICE Bartosz Bieszyński.

ZOBACZ: Branża turystyczna: Oczekujemy programu Przedsiębiorca+

Zespół intensywnie współpracował z wiceministrem Gutem-Mostowym i jego zespołem, zgłaszając postulaty środowiska. Obie strony przyznają, że były to bardzo pracowite i owocne dni.

Na te relacje padł jednak cień – jak się dowiadujemy, strona ministerialna poczuła się dotknięta wystąpieniami przedstawicieli zespołu w mediach, podejmowaniem prób szukania pomocy u senatorów z opozycji, i ich sposobem relacjonowania prac zespołu. Podobne zastrzeżenia mieli niektórzy uczestnicy samego zespołu. Doszło do tego, że, jak mówił Gut-Mostowy podczas wczorajszej swojej wideokonferencji z przedstawicielami organizatorów przemysłu spotkań, „jedna z dużych organizacji, licząca setki członków”, zgłosiła, że nie zgadza się ze stanowiskiem zespołu. Niektórzy z jego gości próbowali oponować, broniąc zespołu jako ciała, w skład którego wchodzą najlepsi fachowcy w branży, którzy wypracowali najlepsze rozwiązania.

CZYTAJ TEŻ: Zespół roboczy: Specustawa daje za mało

Gut-Mostowy podtrzymał jednak zdanie, że zespół jako reprezentacja całego środowiska już spełnił swoją rolę. – Teraz czas na wymianę poglądów w węższym gronie. Będzie efektywniej, jak będziemy rozmawiać o problemach poszczególnych sektorów z każdym z nich osobno – argumentował.

Takie spotkania zresztą już trwają w formie niemal codziennych wideokonferencji, odbyły się już narady z transportowcami, z touroperatorami, przedstawicielami turystyki krajowej, przemysłu spotkań, a dzisiaj z uzdrowiskami na temat turystyki zdrowotnej. Już wczoraj, podczas rozmowy z menedżerami środowiska MICE zapowiedział, że podziękuje zespołowi za współpracę w liście, a dzisiaj taki list wysłał.

Tymczasem zespół uważa, że ma jeszcze wiele do zrobienia. Właśnie dzisiaj wysłał do ministerstwa apel o kontynuowanie rozmów na temat rozszerzenia pomocy dla przedsiębiorstw turystycznych, biur podróży, organizatorów targów, firm autokarowych, hotelarzy i innych. Jak podkreśla Bartosz Bieszyński, pod apelem podpisali się przedstawiciele 31 organizacji, w tym największych w branży. – Mamy wspólne postulaty i dlatego działanie wspólne ma dla nas sens. Jeszcze nigdy nasze środowisko nie było tak zjednoczone. Nie zamierzamy rozwiązywać naszego zespołu – deklaruje.

Publikujemy list ministra w całości (pisownia oryginalna).

Szanowni Państwo,

dziękuję wszystkim Państwu za aktywny udział w pracach mających na celu przygotowanie narzędzi wspierających szeroko rozumianą branżę turystyczną w sytuacji kryzysu, spowodowanego pandemią COVID 19.

Państwa doświadczenie i zaangażowanie jest bardzo istotne i niezwykle cenne. Wspólnie wypracowane rozwiązania legislacyjne znalazły się w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 568).

Nasze konsultacje spotkały się z żywotnym zainteresowaniem i prośbą o umożliwienie udziału w pracach kilkudziesięciu nowych przedstawicieli różnych segmentów turystyki. Od przewodników górskich, pilotów, po
hotelarzy, przewoźników i Regionalne Organizacje Turystyczne. Każdy z tych segmentów pragnie podnieść problemy specyficzne dla swojego środowiska i wypracować stanowisko.

Zważając na powyższe informuję, iż prace związane z monitorowaniem sytuacji oraz przygotowaniem dalszych rozwiązań będą kontynuowane w dotychczasowej formule video-konferencji co 2-3 tygodnie z rozdzieleniem
na poszczególne segmenty turystyki. Formuła konsultacji ze wszystkimi segmentami w formie tzw. Zespołu Kryzysowego spełniła swoją rolę w stworzeniu mapy problemów i wyzwań, teraz dalsze prace będą prowadzone w mniejszych grupach.

Dla usprawnienia tych prac koordynacją działań w poszczególnych segmentach przydzielona została pracownikom Departamentu Turystyki według następującego podziału:

Monika Grabowska (monika.grabowska@mr.gov.pl) – MICE, organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, przewoźnicy turystyczni,

Hanna Maria Jakonowska (hanna.jakonowska@mr.gov.pl) – usługi hotelarskie,

Elżbieta Wyrwicz (elzbieta.wyrwicz@mr.gov.pl) – usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

Olga Piekarzewska (olga.piekarzewska@mr.gov.pl) – turystyka zdrowotna,

Michał Niedziela (michal.niedziela@mr.gov.pl) – działalność Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Liczę na Państwa dalsze zaangażowanie w pracach na rzecz wsparcia branży turystycznej w tej trudnej sytuacji.

Z poważaniem

Andrzej Gut-Mostowy
Podpisano elektronicznie

Mogą Ci się również spodobać

Lufthansa poleci z Pyrzowic do Monachium

27 marca Lufthansa uruchomi połączenie między portem w podkatowickich Pyrzowicach a Monachium. Kierunek obsługiwany ...

ABTA radzi, jaki Brexit korzystny dla turystyki

Swobodne podróżowanie po Europie i poza nią oraz bezwizowy ruch między Wielką Brytanią a ...

Rainbow: Zyski rosną szybciej niż sprzedaż

Wzrost przychodów o ponad 20 procent, a zysku o prawie 34 procent – to ...

Lotnisko Chopina spodziewa się 15,5 mln pasażerów

Do końca listopada przez warszawskie Lotnisko Chopina przewinęło się w tym roku 14,6 miliona ...

Kiedy otwarcie granic? Decyzja musi zapaść do 10 czerwca

Najpóźniej 10 czerwca polski rząd musi poinformować Brukselę, czy znosi kontrole na wewnętrznych granicach ...

Ryanair odzyskuje dyrektora ds. operacyjnych

Stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w liniach lotniczych Ryanair obejmie Peter Bellew. Pełnił on już ...