Stłuczka na wakacjach. Co zrobić?

Polacy coraz chętniej wybierają się na urlop własnym samochodem. Przed wyruszeniem w trasę po krajowych drogach warto upewnić się, jak należy postępować, kiedy dojdzie do wypadku i kolizji.

Stłuczka lub wypadek samochodowy do stresująca sytuacja, szczególnie jeśli dotyka właściciela auta podczas wakacji lub podróży. W okresie wakacyjnym na drogach panuje wzmożony ruch, ponadto niektórzy korzystają z dobrych warunków i znacznie przekraczają dozwoloną prędkość, narażając innych uczestników ruchu. Według danych Komendy Głównej Policji w 2016 roku w okresie wakacyjnych na polskich drogach doszło do 9 885 wypadków i 98 190 kolizji. Często doświadczenie i ograniczone zaufanie mogą być niewystarczające, a stres narasta w momencie, kiedy nie ma się wiedzy, w jakich sytuacjach dochodzić swoich praw.

Obowiązkowe OC

OC komunikacyjne to obowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów w Polsce, które daje ochronę na wypadek, kiedy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek na drodze. OC ważne jest przez 12 miesięcy i gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie zdarzenia. W praktyce jest to pokrycie strat lub kosztów naprawczych. Jeżeli jednak sprawca nie posiadał ważnej polisy OC, odszkodowanie osobom poszkodowanym wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Dzięki OC można zlikwidować szkodę z OC. Podczas tego procesu niezbędna jest odpowiednia dokumentacja i opis miejsca zdarzenia. Następnie ubezpieczyciel weryfikuje umowę pod kątem zakresu i skuteczności, sprawdza dokumenty pod kątem formalnym i ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W tym miejscu znacznym ułatwieniem jest BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody.

Pierwszy krok w przypadku stłuczki

Pierwszym krokiem, jeśli doszło na drodze do zdarzenia komunikacyjnego, jest upewnienie się, że nikt nie został poszkodowany, następnie należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, by nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie każde zdarzenie wymaga wezwania policji – służby powinny być wezwane tylko wtedy, kiedy okoliczności zdarzenia nie są jasne. Jeżeli obie strony są zgodne co do tego, kto jest sprawcą, sporządza się notatkę z oświadczeniem sprawcy. Zarówno notatka służbowa sporządzona przez policję, jak i ta sporządzona przez obie strony są podstawą do bezpośredniej likwidacji szkód i ubieganie się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Notatka powinna zawierać takie informacje jak dane uczestników kolizji, dane polisy sprawcy, szczegółowy opis zdarzenia i uszkodzeń, kategorię i numer prawa jazdy sprawcy, oświadczenie sprawcy o odpowiedzialności za kolizję, dane kontaktowe do ewentualnych świadków. Notatka powinna być podpisana przez obie strony i tylko podanie wszystkich okoliczności i niezbędnych informacji gwarantuje sprawną likwidację szkody OC.

Bezpośrednia likwidacja szkody

Od kwietnia 2015 roku firmy ubezpieczeniowe oferują bezpośrednią likwidację szkód (BLS) z OC. Daje to możliwość bezpośredniego zgłoszenia szkody w zakładzie ubezpieczeń poszkodowanego. W praktyce działa to w ten sposób, że poszkodowany zgłasza zdarzenie i likwidację szkody z OC sprawcy, a jego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie formalności i wypłaca ubezpieczenie lub zajmuje się naprawą zniszczonego w wyniku kolizji auta. Następnie sam kontaktuje się i rozlicza się z firmą, u której sprawca miał wykupione OC, za pomocą ryczałtów ustalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, dzięki czemu nie będzie ryzyka zawyżania wyceny szkody. Co ważne, nie trzeba osobiście zgłaszać się do ubezpieczyciela, do tych celów powstał wygodny formularz dostępny przez internet.

Bezpośrednią likwidację szkód oferują między innymi PZU, Warta, Axa Direct, Ubea, Allianz, Aviva. Listę wszystkich ubezpieczycieli oraz formularz zgłaszania szkody można znaleźć na stronie: http://www.zglaszamstluczke.pl/ubezpieczyciele.html.

Odszkodowanie po wypadku

Kiedy w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowany zostanie ranny, przysługuje mu zadośćuczynienie za doznane obrażenia ciała i urazy psychiczne oraz odszkodowanie za poniesione koszty w związku z leczeniem. Aby otrzymać takie świadczenie, należy przedstawić dokumentację medyczną, w tym wyniki wszystkich wykonanych badań, konsultacji, rachunki za wykupione leki, a nawet paragony lub bilety dokumentujące dojazd do placówek medycznych. Takie odszkodowanie może obejmować również zwrot kosztów dochodów utraconych ze względu na niezdolność do pracy – dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło i zlecenie. Jeżeli następstwa wypadku są trwałe i wykluczyły poszkodowanego z pracy zawodowej, może domagać się renty.

W Polsce funkcjonuje system bezpośredniej likwidacji szkód, który ułatwia i przyspiesza likwidację szkody. Zaletą tego rozwiązania jest również odpowiednia jakość obsługi, ponieważ w każdej chwili można zadzwonić do ubezpieczyciela oferującego BLS, by otrzymać bezpośrednią pomoc. Dzięki temu rozwiązaniu zasady wypłaty ubezpieczenia stały się jasne i przejrzyste, a liczba interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie odmów wypłat odszkodowania została znacząco zmniejszona.

 

Mogą Ci się również spodobać

Na najmie krótkoterminowym można sporo zarobić, ale można też stracić. Biznes jest ryzykowny

Apartamenty na doby – żniwa już nie takie?

Czynsze za lokale wynajmowane na doby w wielu miejscach lecą na łeb na szyję. ...

Jaką walizkę możesz zabrać ze sobą do samolotu? Wytyczne linii lotniczych

Podróż samolotem wiąże się z koniecznością zabrania ze sobą większej ilości niezbędnych rzeczy. Wtedy ...

Rowery popłyną specjalnym promem

Prom rowerowy połączy Danię i Szwecję. To pierwsze takie międzynarodowe połączenie w Skandynawii Latem ...

Morze Śródziemne na ścieżce do śmierci

Morze Śródziemne jest najbardziej zagrożonym akwenem na świecie – alarmują badacze Intensywność życia w ...

Utrzymanie monopolu PKP szkodzi pasażerom

Mimo miliardów złotych wydanych na inwestycje kolejowe wzrost liczby podróżnych może w 2020 r. ...

Izrael: Airbnb dyskryminuje Żydów

Izrael potępia decyzję Airbnb o wycofaniu z oferty mieszkań Izraelczyków na okupowanych terenach palestyńskich ...