Litwa ostatecznie zgodziła się dołączyć do sąsiadów w projekcie budowy kolei z Tallina, przez Rygę, Polskę do Berlina. Podpisane porozumienie zakłada nie tylko powstanie spółki akcyjnej, ale i sfinansowanie inwestycji, przede wszystkim z pieniędzy unijnych. Szacunkowy koszt to 3,7 mld euro. Linia ma zacząć funkcjonować do 2024 r. W Estonii będzie miała 300 km, na Łotwie - 308 km, a na Litwie 360 km.

Wilno chce zmodernizować też odcinek 100 km między Kownem a Wilnem, tak aby wszystkie bałtyckie stolice powiązać jedną kolejową trakcją. Firma konsultacyjna AECOM, która sporządziła prognozę opłacalności projektu, jako główne źródło dochodów wskazała na przewozy towarowe. Dla republik nadbałtyckich jest to kluczowa sprawa, bowiem region nie ma własnych surowców naturalnych.

Realizacja inwestycji ma się odbywać etapami. Odcinek Rail Baltica z Białegostoku przez Ełk i Olecko do Suwałk, znajduje się w planach dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030. Miałaby być realizowana w latach 2021 - 2030. Wykonanie odcinka Suwałki - Trakiszki - granica państwa jest przewidziane w latach 2013 - 2015.