Ograniczenie jest konieczne, trzeba bowiem sprawdzić, jak wpłynie to na mikroklimat jaskini i na prehistoryczne arcydzieła.

W latach 70., gdy Altamirę zwiedzało ponad 170 tys. osób rocznie, zaatakowały ją grzyby i bakterie. Dlatego w 1977 r. zamknięto ją dla zwiedzających. Ponowne otwarcie nastąpiło pięć lat później, ustanowiono  limit – 11 tys. osób rocznie. Po dwóch dekadach ponownie zamknięto Altamirę, gdyż zaczęły się rozwijać fototrofy – organizmy czerpiące energię ze światła.

Konserwatorzy opracowywali terapie chemiczne likwidujące drobnoustroje. W pobliżu usunięto zarośla, nie wypasa się tam zwierząt, aby wyeliminować wydalany przez nie metan. Wejście do jaskini zamykają podwójne wrota. Naukowcy sprawdzą, czy środki te przyniosły efekt.