Krótkoterminowy najem mieszkań ma być od 15 czerwca zalegalizowany w Japonii. Jest to pierwsza tego typu regulacja w tej części Azji, a wszystko za sprawą braku pokojów hotelowych na czas zbliżających się dużych imprez sportowych.

Nowe prawo nakłada jednak na właścicieli nieruchomości obowiązek rejestrowania działalności u władz samorządowych. Ich lokale mają być poddane kontroli pożarowej, a wynajmujący będą musieli poświadczyć swój stan zdrowia psychicznego.

Liczba noclegów nie będzie mogła przekroczyć 180 dni w roku. Zgodnie z regulacjami lokalne władze będą mogły nakładać własne ograniczenia, np. dotyczące miejsca i terminu wynajmu krótkookresowego, kierując się takimi względami jak bezpieczeństwo czy hałas.

Alternatywą dla wynajmowania mieszkań w Japonii jest uzyskanie licencji hotelowej. Proces ten został uproszczony. Złagodzono wymagania dotyczące recepcji, zniesiono też wymóg minimalnej liczby pokojów. Takie pozwolenie zwalnia z limitu 180 dni wynajmu.