Z danych wystawcy kart płatniczych DCP wynika, że 95 procent wyjeżdżających na wypoczynek poza granice kraju pozostanie na terenie Unii Europejskiej.

- Polacy częściej wyjeżdżają latem niż zimą. Letni wakacyjny urlop poza miejscem zamieszkania planowało około 60 procent badanych, a więc trzy razy więcej niż w sezonie zimowym. Jeśli już decydujemy się na wyjazd świąteczny czy ferie zimowe, to wybieramy przede wszystkim krajowe ośrodki. Z badania Diners Club wynika, że tej zimy w Polsce wypoczywać będzie 65 procent urlopowiczów. W wakacje odsetek osób udających się wyłącznie na wyjazdy krajowe był mniejszy i wynosił 37 procent – mówi Katarzyna Fatyga, prezes Diners Club Polska, cytowana w komunikacie prasowym.

Zdaniem analityków DCP w zimową podróż wybiorą się przede wszystkim ludzie młodzi. Wyjazd deklaruje co trzecia osoba między 18 a 34 rokiem życia. W tej grupie wiekowej jest też największy odsetek osób, które spędzą urlop za granicą (ponad 44 procent). Najmniej zimowych wyjazdów planują seniorzy po 65 roku życia – tylko 8 procent. W dalsze podróże – poza Europę – udadzą się zaś jedynie reprezentanci grup w wieku od 45 do 54 lat i od 55 do 64 lat.

DCP podaje, że niemal 80 procent ankietowanych planujących w nadchodzącym sezonie zimowym zagraniczną podróż zamierza ubezpieczyć się z tego tytułu. To o 15 punktów procentowych więcej niż latem, kiedy ubezpieczenie zagranicznej podróży planowało wykupić 65 procent badanych. Bez względu na porę roku, dla około 10 procent pytanych Polaków na wyjeździe zagranicznym jedyną formą ubezpieczenia jest EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zagranicznego). Bez żadnego zabezpieczenia na zimowe ferie wyjedzie niecałe 11 procent ankietowanych (latem było to 22 procent). Z oferty ubezpieczyciela zamierza skorzystać ponad połowa osób wyjeżdżających za granicę (wobec 28 procent latem). 17 procent ankietowanych wykupi natomiast standardowe ubezpieczenie w biurze podróży. Z innej formy ubezpieczenia, np. zawartego w karcie kredytowej skorzysta 7 procent respondentów.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Diners Club Polska, w dniach 16 i 17 grudnia 2016 roku na reprezentatywnej grupie 1100 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).