GUS: Warszawa najlepsza, ale Kraków tuż za nią

Pixabay

Warszawa, Kraków i, daleko za nimi w tyle, Wrocław to – zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego – najatrakcyjniejsze kulturowo powiaty Polski

Badanie przeprowadzone przez GUS opiera się na sumie ważonej ośmiu składników: liczby zwiedzających, liczby zabytków, liczby zabytków sprzed XVI wieku, liczby obiektów z listy UNESCO, liczby Pomników Historii, liczby pielgrzymów, liczby miejsc w teatrach i instytucjach muzycznych i liczby uczestników imprez masowych.

Turystów ciągnie do miast

W pierwszej dziesiątce zestawienia powiatów najatrakcyjniejszych kulturowo znalazły się: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, powiat krakowski, powiat wielicki, Toruń, Katowice, Poznań i Częstochowa. Jak zauważają autorzy raportu, na kształt zestawienia wpływa w przypadku powiatów ziemskich przede wszystkim liczba zabytków, a w przypadku miast na prawach powiatu – liczba miejsc w instytucjach kultury i uczestników imprez masowych.

Jeśli chodzi o atrakcyjność środowiskową, rozumianą jako powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo i wartościowa z punktu widzenia rozwoju turystyki, zdaniem ekspertów GUS w pierwszej dziesiątce kraju plasują się powiaty: bieszczadzki, nowosądecki, nowotarski, leski, kłodzki, tatrzański, słupski, żywiecki, sanocki i kołobrzeski.

Autorzy zestawienia porównali powiaty także pod kątem ich atrakcyjności biznesowo-hotelowej. Tworząc zestawienie, opierali się w tym przypadku na liczbie miejsc noclegowych (z uwzględnieniem standardu obiektu) i liczbie sal konferencyjnych. Jak podkreślają, „decyzja o wyborze danego obiektu hotelowego nie zawsze wynika z chęci podróżowania w dane miejsce na mapie Polski, wówczas dominującą przesłanką jest oferta danego hotelu, nie zaś jego konkretna lokalizacja”.

Również w przypadku tego zestawienia w czołówce znalazły się Warszawa i Kraków. Pierwszą trójkę zamyka Gdańsk, a w dziesiątce najwyżej ocenianych powiatów znalazły się także: jeleniogórski, miasta Wrocławia, legionowski, warszawski zachodni, krakowski, miasta Poznania i pruszkowski.

Warszawa przyciąga kulturą

Tymczasem wskaźnik atrakcyjności turystycznej obliczony został jako ważona suma wskaźników atrakcyjności kulturowej (z wagą 0,4), atrakcyjności środowiskowej (z wagą 0,4) i atrakcyjności biznesowo-hotelowej (z wagą 0,2).

Zdecydowanymi liderami tego zestawienia są dwa największe miasta Polski, Warszawa i Kraków, dla których źródłem atrakcyjności są przede wszystkim walory kulturowe. Kolejne dwie lokaty z niemal identycznym wynikiem zajmują dwa powiaty górskie województwa małopolskiego: nowosądecki (3) i tatrzański (4), które obok bogatych zasobów własnych, nie tylko środowiskowych, ale i kulturowych, zyskują dodatkowo na wzajemnej bliskości i bogatych zasobach środowiskowych i kulturowych na Słowacji.

Kolejne miejsca przypadły: Gdańskowi, powiatowi nowotarskiemu, Wrocławowi i powiatowi kłodzkiemu, czyli z jednej strony dwóm starym i bogatym w zabytki miastom (Gdańsk dodatkowo położony nad Bałtykiem) i kolejnym dwóm górskim powiatom o dużych walorach środowiskowych i kulturowych, korzystających także z atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych odpowiednio na Słowacji i w Czechach.

Zajmujący 9. miejsce powiat krakowski jest przede wszystkim beneficjentem bliskości i atrakcyjności Krakowa i Wieliczki. Z kolei – jak zauważają autorzy raportu – powiat jeleniogórski (10) jest powiatem górskim o bogatych walorach środowiskowych i kulturowych.

Pod względem liczby turystów i noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w 2016 r. najwyższe wartości osiągnęły miasta na prawach powiatu: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław oraz powiaty ziemskie: kołobrzeski, tatrzański, nowosądecki i jeleniogórski.

Kraków kusi gości z zagranicy

Turyści zagraniczni najchętniej wybierali w 2016 r. na miejsce zakwaterowania duże miasta i powiaty: kołobrzeski, kamieński, tatrzański i mrągowski, a ich udział w liczbie udzielonych noclegów ogółem był najwyższy w Krakowie (55,4 procent) oraz w powiatach: złotoryjskim (48,9 procent) i oświęcimskim (48,6 procent). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych, za sprawą uzdrowisk, był najwyższy w powiatach: aleksandrowskim (71,2 procent), inowrocławskim (70,5 procent), buskim (67,3 procent) i kołobrzeskim (65,2 procent). Największą sezonowością, tzn. udziałem noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu w ogólnej liczbie noclegów w roku 2016 charakteryzowały się powiaty: włodawski, lipski, wschowski, parczewski i lubartowski, mające relatywnie niską liczbę udzielonych noclegów w ciągu roku.

Zdaniem ekspertów GUS najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym są województwa małopolskie, pomorskie i dolnośląskie, a w następnej kolejności woj. śląskie i zachodniopomorskie. Z kolei do najmniej atrakcyjnych pod względem turystycznym województw należy zaliczyć łódzkie (16), lubelskie (15) i opolskie (14).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

MSC zamówił dwa statki wycieczkowe za 2 miliardy euro

Włosko-szwajcarski armator MSC zamówił w stoczni Chantiers de l’Atlantique w Saint-Nazaire we Francji dwa ...

Nowy Jedwabny Szlak pokaże piękną Polskę

Liczącą 10 tysięcy kilometrów trasę z Chin do Polski przemierzy wiosną 2018 roku wyprawa ...

Skania: Polacy w pierwszej piątce przyjezdnych

O 35 procent wzrosła rok do roku liczba Polaków, którzy przyjechali między styczniem a ...

Kenia – chiński turysta zginął zabity przez hipopotama

Podczas robienia zdjęć nad jeziorem Naivasha w Kenii zginął chiński turysta, którego zaatakował hipopotam ...

Ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje

Pandemia covidu-19 i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały plany wyjazdowe prawie dwóm trzecim Polaków ...

Greckie granice otwarte dla wszystkich

„Greece welcomes the world”, czyli Grecja wita świat – komunikat o takim tytule opublikowało ...