Zaszczepieni podróżni spoza Schengen zwolnieni z kwarantanny, ale testy utrzymane

Każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - informuje Straż Graniczna w najnowszym komunikacie.

Publikacja: 28.02.2022 00:24

Egipt (na zdjęciu Nil na wysokości Asuanu z lotu ptaka) to jeden z kierunków najchętniej odwiedzanyc

Egipt (na zdjęciu Nil na wysokości Asuanu z lotu ptaka) to jeden z kierunków najchętniej odwiedzanych zimą

Foto: AFP, Khaled Desouki

Dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie „o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii”, które ukazało się w Dzienniku Ustaw w piątek, 25 lutego.

Czytaj więcej

OTI Holding otwiera w Hurghadzie hotel marki Xanadu

Jak czytamy, z siedmiodniowej kwarantanny zwolnione będą „osoby, którym wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jedno-dawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia wykonania szczepienia tą dawką, zwane dalej 'osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19'”.

Druga kategoria zwolnionych to ozdrowieńcy: „osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Niestety, rząd pozostawił obowiązek przedstawiania przez przyjeżdżających, niezależnie od statusu zdrowotnego (zaszczepiony, niezaszczepiony, ozdrowieniec) negatywnego wyniku testu. Jeśli chodzi o turystów jest tylko jeden wyjątek - dzieci do lat 5. 

Jak wyjaśnia Straż Graniczna, obowiązek posiadania i okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej po wjeździe lub przylocie do Polski z państwa trzeciego, nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE, dowolnego rodzaju negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (np. RTP-PCR, antygenowy) nie wyłącza stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z adekwatnych przepisów rozporządzenia.

"Wobec tego osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 7-dniowej kwarantanny po wjeździe do RP (vide odpowiednio katalog wskazany w § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia), aby mogły skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny także posiadać i okazać funkcjonariuszowi SG ww. negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, który mogą wykonać aż w trzech wariantach:

przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu;

przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska (dot. tylko tych lotnisk, gdzie istnieje taka możliwość),

na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy".

Straż Graniczna wyjaśnia dalej procedurę postępowania. Możliwość zwolnienia z 7-dniowej kwarantanny, po wykonaniu negatywnego testu, pozwala na skorzystanie z takiego wariantu także tym osobom, które z różnych przyczyn nie spełniają lub przestały spełniać wymogi w tym zakresie, na przykład osobom „nie zaszczepionym w pełni” lub nie dysponującym certyfikatem (zaświadczeniem) potwierdzającym status ozdrowieńca.

I dodaje, że w wypadku wykonania testu na terenie lotniska (do 3 godzin po odprawie granicznej) procedura zwalniania podróżnego z obowiązku odbywania kwarantanny spoczywa na inspekcji sanitarnej, podróżny korzystający z tej możliwości nie musi już wracać do strefy odpraw granicznych, prowadzonych przez Straż Graniczną.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu w liście do premiera, w imieniu Polskiej Izby Turystyki prosił o wycofanie testów dla powracających z wyjazdów zagranicznych Polaków wiceprezes PIT Piotr Henicz.

Obowiązek okazywania testu rząd wprowadził w grudniu, jak każda dodatkowa kosztowna formalność zniechęca on część osób do podróżowania. Tymczasem duża część kierunków zimowych wyjazdów, szczególnie z biurami podróży, to kierunki pozaeuropejskie, jak Egipt, Turcja, Dominikana, Zanzibar, Meksyk, Kuba, Tajlandia, Malediwy, Dubaj, Oman i inne.

Czytaj więcej

Itaka Travel Expert – wyższy poziom dynamicznego pakietowania wycieczek

Najnowsze rozporządzenie nie zmienia nic w sytuacji osób niezaszczepionych.

To samo rozporządzenie przedłuża obowiązek noszenia maseczek w samolotach do 31 marca 2022 roku. Zakazuje też wpuszczania do samolotów pasażerów, którzy „nie złożyli podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego” i który nie wypełnili karty lokalizacyjnej (jeśli lecą za granicę). Bez maseczek wolno lecieć jedynie pilotom, a konkretnie „personelowi lotniczemu przebywającemu w kabinie pilota”.

Dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie „o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii”, które ukazało się w Dzienniku Ustaw w piątek, 25 lutego.

Jak czytamy, z siedmiodniowej kwarantanny zwolnione będą „osoby, którym wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jedno-dawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia wykonania szczepienia tą dawką, zwane dalej 'osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19'”.

Pozostało 83% artykułu
Biura Podróży
Bojkot TUI? Klienci się spierają, czy kupować wakacje w firmie z rosyjskim kapitałem
Biura Podróży
Raport: Cztery miliony klientów biur podróży, ponad połowa wybrała zagranicę
Biura Podróży
Dwa awanse w Coralu Travel. Kaan Ergün ma rozwijać biznes w Europie Wschodniej
Popularne Trendy
Kanary czekają na 15 milionów gości. Jedna wyspa jest specjalnie promowana
Biura Podróży
Ekspansja Thomasa Cooka. Biuro podróży otworzyło oddział w Niderlandach
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy