Ułatwienia ogłosił dzisiaj minister turystyki Grecji Wasilis Kikilias. Jak napisał w komunikacie udostępnionym mediom Komitet Ekspertów Ministerstwa Zdrowia zalecił od 15 marca uchylenie obowiązku wypełniania przez podróżnych chcących wjechać do Grecji „formularza lokalizacji pasażerów” (PLF). „Likwidacja PLF upraszcza procedurę wjazdową, kładąc nacisk na sprawdzanie świadectw szczepień” - czytamy w komunikacie.

„Przyjęcie nowych protokołów zdrowotnych dla przedsiębiorstw turystycznych stawia Grecję przed konkurencją. Jak zawsze jesteśmy gotowi bezpiecznie powitać naszych gości” – zapewnia w dokumencie Kikilias.

Komitet Ekspertów zalecił również rezygnację z ograniczenia dopuszczalnego wypełnienia autobusów turystycznych do 85 procent. Od soboty, 5 marca, będzie można wypełnić pojazd w 100 procentach. Jednak pozostałe środki ostrożności – wentylacja naturalna i stosowanie masek ochronnych przez pasażerów – pozostają bez zmian.

„Należy zauważyć – czytamy w komunikacie ministra - że zgodnie z nowym specjalnym protokołem zdrowotnym w sprawie prowadzenia bazy noclegowej w turystyce, dla jednostek turystycznych wielkości powyżej 50 pokojów obowiązkowa pozostaje współpraca z lekarzem lub placówką służby zdrowia (...)”. Ponadto obowiązuje nadal obowiązek wyposażenia personelu sprzątającego i pracowników kuchni w rękawice jednorazowe oraz stosowanie płynu dezynfekującego.

Nie trzeba za to utrzymywać obowiązku używania rękawic jednorazowych przez turystów podczas posiłków w formie bufetu i jednorazowych obrusów. Koniec też z czyszczeniem wyposażenia za pomocą maszyny do wytwarzania pary o temperaturze powyżej 70 stopni Celsjusza. „Ta [ostatnia] praktyka będzie stosowana do dezynfekowania tylko w razie wystąpienia potwierdzonego koronawirusa w pomieszczeniu.