Postojowe dla agentów turystycznych naprawione w Sejmie

Sejm przyjął poprawkę Senatu do tak zwanej antykryzysowej tarczy dla turystyki. Dzięki temu agenci turystyczni będą mogli wystąpić o świadczenie postojowe na trzy dodatkowe miesiące.

Tak naprawdę Sejm naprawił w ten sposób błąd legislacyjny z ustawy z 17 września, której pełna nazwa to „ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Intencją projektodawców z Ministerstwa Rozwoju było objęcie między innymi agentów turystycznych (kod PKD 79.11.A) zwolnieniem ze składek ZUS i danie im prawa o ubieganie się o tak zwane postojowe. W wyniku niedopatrzenia przepis przeszedł jednak całą drogę legislacyjną w brzmieniu wykluczającym ten drugi przywilej, czyli prawo do dodatkowego postojowego. Zorientowano się w tym dopiero, gdy ustawa weszła w życie, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat z interpretacją ustawy (czytaj: „ZUS: Agenci turystyczni mogą wziąć postojowe tylko raz”). ZUS napisał, że w świetle nowych przepisów o postojowe mogą ubiegać się tylko agenci turystyczni, którzy nie skorzystali z niego wcześniej. Nie było więc mowy o żadnym „dodatkowym postojowym”.

CZYTAJ TEŻ: One Voice: O sprawiedliwsze relacje agenta z touroperatorem

Na tę sytuację szybko zareagowało Ministerstwo Rozwoju. Na ostatnim we wrześniu posiedzeniu Senatu, a konkretnie podczas posiedzenia komisji finansów publicznych, wprowadziło jako poselską poprawkę naprawiającą błąd i przywracającą pierwotną intencję, aby agenci mogli dodatkowo ubiegać się o kolejne trzy miesiące postojowego. Poprawkę rekomendował senatorom wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, który wspomniał, że za poprawką lobbowała branża turystyczna z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych na czele (więcej: „Jest szansa na postojowe dla agentów turystycznych”). Przeszła ona bez przeszkód w komisji i w Senacie, a potem też w komisji sejmowej. Na koniec, dzisiaj w nocy, została także zaakceptowana przez Sejm.

Oto poprawka w pełnym brzmieniu:

W art. 16 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:„6a)w art. 15zs1ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”;”;

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Chiny zamykają Wielki Mur i Zakazane Miasto

Z obawy o rozprzestrzenienie się koronawirusa, który zabił już 26 osób, Chiny zaostrzają środki ...

W biurach podróży dużo chętnych na tanie wakacje

Dwie generalne informacje płyną z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki za ostatni tydzień. Dobra ...

Rząd dał 300 milionów złotych na CPK

Bez tych pieniędzy spółka CPK, mająca budować Centralny Port Komunikacyjny, nie mogłaby ruszyć z ...

LOT: Mamy 10 milionów pasażerów na 90-lecie

Pierwszy raz w historii LOT przewiózł 10 milionów pasażerów w ciągu jednego roku. Wzrost ...

Zdrojowa: Bon nie ratuje hoteli. Czekamy na Niemców

Bon turystyczny nie jest dźwignią dla branży turystycznej i hotelarskiej, która straciła już miliardy ...

Itaka: Sprzedajemy już 30. wakacje

Klienci Itaki mogą już rezerwować wyjazdy w sezonie Lato 2019. Na początek biuro podróży ...