SOIT: Nie ma powodu odwoływać podróży firmowych

Poza ściśle określonymi regionami świata – Chiny i północne Włochy – nie ma powodu do ograniczania podróży. Jeśli klient rezygnuje z umowy na wyjazd typu incentive, musi ponieść tego koszty – informuje Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel.

Publikacja: 04.03.2020 14:10

SOIT: Nie ma powodu odwoływać podróży firmowych

Foto: Fot. materiały promocyjne

SOIT wydał stanowisko, w którym wyjaśnia, swoim członkom i ich klientom, co robić wobec informacji na temat zachorowań wywołanych koronawirusem. Nie ukrywa przy tym, że dokument stanowi narzędzie do obrony członków przed pojawiającymi się próbami zrywania umów przez klientów.

CZYTAJ TEŻ: Petycja: Rządzie, pomóż finansowo branży turystycznej

Jak przyznaje sekretarz organizacji Daria Rzadkiewicz, coraz częściej branża MICE spotyka się z tym problemem. Mimo że wyjazdy typu incentive są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, obejmują dziesiątki, a czasem steki uczestników, a ich przebieg i zakres usług jest szczegółowo opisany w umowach, co rodzi też konieczność opłacenia lub wypłacenie zaliczek podwykonawcom, zleceniodawcy na fali paniki, wywołanej pojawieniem się nieznanego dotąd coronawirusa, próbują je anulować. Domagają się zwrotu pieniędzy, nie chcą ponosić kosztów rezygnacji. – Czasem robią to na wszelki wypadek, z asekuracji. Nawet jeśli wyjazd miał się dobyć w regionie świata, doc którego wirus nie dotarł – mówi Rzadkiewicz.

Oto komunikat SOIT

Po pierwsze, z pełną odpowiedzialnością chcielibyśmy poinformować, że członkowie SOIT szczególną wagę przywiązywali i przywiązują do bezpieczeństwa uczestników wyjazdów, jak również osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Po drugie, na chwilę obecną, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) nie wydały rekomendacji, które wskazywałyby na konieczność ograniczenia ruchu turystycznego, bądź odradzały przemieszczania się turystów z krajów, w których występuje transmisja koronawirusa. WHO zgodnie z informacją z dnia 29 lutego 2020 r. nie zaleciła żadnych ograniczeń w podróżowaniu lub handlu w oparciu o aktualnie dostępne informacje. WHO ściśle współpracuje z globalnymi ekspertami, rządami i partnerami w celu szybkiego poszerzenia wiedzy naukowej na temat nowego wirusa, śledzenia rozprzestrzeniania się i wirulencji wirusa oraz udzielania porad krajom i społeczności globalnej w zakresie środków ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego wybuchu.

Po trzecie, również władze Rzeczypospolitej Polskiej poza kilkoma, ściśle określonymi terenami*,
nie informują o koniecznych ograniczeniach w odbywaniu podróży zagranicznych. Wydając ostrzeżenia dla podróżnych dotyczące zagrożeń epidemiologicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych opiera się na komunikatach dla podróżujących Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), który przygotowuje je na podstawie danych ECDC oraz WHO. Komunikaty GIS mają jednak charakter ewidentnie doradczy, nie zaś nakazujący konkretne zachowania. Użyte w nich sformułowanie brzmi „GIS nie zaleca podróżowania (…)”. Ponadto, w przypadku niektórych destynacji – dotyczy on nie jednoznacznie całego kraju, lecz wybranych regionów.

ZOBACZ TEŻ: Prezes PZOT: Nie ulegajmy panice

Po czwarte, biorąc pod uwagę powyższe, chcielibyśmy poinformować, że w zakresie umów mających charakter umów o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 548 ze zm.) w świetle posiadanych przez nas informacji co do zasady brak jest podstaw do bezkosztowych rezygnacji (za wyjątkiem wskazanych wyżej w przyp. nr 1 miejsc). Możliwość odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, występuje w sytuacji, gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności znacząco wpływają na realizację imprezy lub przewóz osób w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie. W sytuacji gdy nie mamy tego rodzaju okoliczności bezkosztowe odstąpienie od umowy nie jest możliwe na podstawie tego przepisu.

Z informacji otrzymanych od naszych członków wynika, że takie okoliczności w przypadku organizowanych przez nich imprez turystycznych nie występują.

W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z oficjalnymi komunikatami, które otrzymujemy np. od władz regionów włoskich, świadczenie usług w dolinach alpejskich odbywa się bez zakłóceń. W normalnym trybie działają hotele, punkty gastronomiczne i wyciągi. Także Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych poinformował, że nie ma powodów do rezygnacji z tego rodzaju wyjazdów narciarskich. Podobnie członkowie SOIT, którzy aktualnie realizują projekty incentive lub podróżują w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, na bieżąco monitorują sytuację
w poszczególnych destynacjach i przekazują informacje do Stowarzyszenia oraz pozostałych agencji członkowskich. Zdecydowana większość wyjazdów incentive w rejon Azji Południowo-Wschodniej, z wyłączeniem Chin, Iranu i Korei Południowej, odbywa się planowo.

Chcielibyśmy podkreślić, że tego rodzaju ocena i praktyka jest zbieżna ze znaną nam oceną i praktyką organizacji branżowych i przedsiębiorców z innych państw unijnych.

Po piąte, w związku z brakiem możliwości bezkosztowej anulacji we wskazanym zakresie, w tych okolicznościach odstąpienie Klienta od umowy możliwe jest na warunkach określonych umową (anulacja), przewidujących konieczność poniesienia kosztów anulacji przewidzianych w umowie.

W przypadku zamiaru podjęcia takiej decyzji rekomendujemy jednak każdorazowo wcześniejsze skonsultowanie się z organizatorem wyjazdu (także w przypadku zamiaru jego ewentualnego przełożenia).

Po szóste, chcielibyśmy poinformować, że stale monitujemy sytuację w miejscach związanych
z odbywanymi podróżami i członkowie naszej organizacji będą podejmować w najlepszej wierze adekwatne działania stosownie do istniejących okoliczności. Na chwilę obecną zalecamy jedynie szczepienia przeciw grypie, ze względu na wysoką aktywność grypy sezonowej, zgodnie
z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Po siódme, SOIT rekomenduje, aby decyzje dotyczące wyjazdów podejmować na podstawie faktów pochodzących z oficjalnych i zaufanych źródeł. Zauważamy, że pojawiające się doniesienia medialne nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty stan bezpieczeństwa wyjazdów.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwieją Państwa ewentualne wątpliwości w związku
z wyjazdami organizowanymi przez członków naszej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel

*Poza terytorium Hubei w Chinach, gdzie MSZ odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei oraz i 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną przez władze włoskie (w regionie Lombardii: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano; w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo’ Euganeo (Padwa)), gdzie MSZ informuje, że nie są możliwe podróże, nie informują o koniecznych ograniczeniach w odbywaniu podróży. MSZ wydało także ostrzeżenia w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 i zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne (w tym wyjazdów turystycznych) na całe terytorium Iranu, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Qom. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do miasta Daegu oraz powiatu Cheongdo w prowincji Północny Gyeongsang, w których ma miejsce przeważająca większość zarażeń koronawirusem 2019-nCoV na terenie Korei Południowej. 

SOIT wydał stanowisko, w którym wyjaśnia, swoim członkom i ich klientom, co robić wobec informacji na temat zachorowań wywołanych koronawirusem. Nie ukrywa przy tym, że dokument stanowi narzędzie do obrony członków przed pojawiającymi się próbami zrywania umów przez klientów.

CZYTAJ TEŻ: Petycja: Rządzie, pomóż finansowo branży turystycznej

Pozostało 95% artykułu
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy