Touroperatorzy i agenci turystyczni proszą premiera o spotkanie

Prosimy o spotkanie dla omówienia roli i pomocy państwa dla sektora turystycznego. Chcemy wypracować wspólne stanowisko i rozwiązania, które zabezpieczą branżę i jej klientów – piszą wspólnie do premiera Mateusza Morawieckiego PZOT i OSAT.

Publikacja: 05.03.2020 15:32

Touroperatorzy i agenci turystyczni proszą premiera o spotkanie

Foto: Sławomir Szulc kieruje PZOT od września 2019 roku. Fot. Filip Frydrykiewicz

Polski Związek Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych wystosowały wspólnie list do premiera. Skarżą się w nim na media, które „szerzą panikę wśród klientów szeroko rozumianych biur podróży”, co wpływa negatywnie na nastroje turystów, którzy właśnie wyjechali z biurami podróży, są „tuż przed rozpoczęciem, a nawet wśród planujących swoje podróże”.

Zwracają uwagę, że „sugestie ekspertów wypowiadających się publicznie” wprowadzają w błąd klientów biur podróży, że mają prawo do zwrotu pieniędzy wpłaconych na wycieczkę nawet, gdy nie ma podstaw, by rezygnować z wyjazdu. A media „kreują przekaz, według którego klienci powinni rezygnować z wyjazdów, a touroperatorzy samodzielnie ponosić za każdym razem koszty takich anulacji”.

Na koniec proszą premiera o spotkanie dla „omówienia roli i pomocy państwa dla sektora turystycznego”.

List podpisali osobiście: prezes PZOT Sławomir Szulc (Exim Tours), wiceprezesi Piotr Henicz (Itaka), Grzegorz Baszczyński (Rainbow), Wojciech Skoczyński
(Grecos Holiday), Kaan Ergün (Coral Travel Poland) i prezes OSAT Marcin Wujec.

To już trzeci list skierowany do premiera przez środowiska turystyczne. Wcześniej w sprawie trudnej sytuacji branży pisali do niego Krakowska Izba Turystyki (KIT domaga się zmian w ustawie o imprezach turystycznych) i Alina Dybaś-Grabowska, touroperator i agent turystyczny (Petycja: Rządzie, pomóż finansowo branży turystycznej). Ta ostatnia zbiera jeszcze podpisy pod petycją do Mateusza Morawieckiego. Swój list z konkretnymi propozycjami rozwiązań szykuje też Polska Izba Turystyki (PIT pisze list do premiera. Chce rządowych pożyczek dla branży).

Oto cała treść listu (pisownia oryginalna)

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Zarząd Polskiego Związku Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych wraz ze swoimi członkami wyraża swoje poważne zaniepokojenie sytuacją w jakiej znalazła się branża turystyczna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Jako związki zrzeszające w znakomitej większości organizatorów i agentów turystycznych zarówno turystyki wyjazdowej jak i przyjazdowej zwracamy uwagę, iż powszechnie panująca narracja w mediach przyczynia się do szerzenia paniki wśród klientów szeroko rozumianych biur podróży. Forma przekazu wpływa negatywnie zarówno na nastroje przebywających w chwili obecnej na wyjazdach turystycznych, biznesowych, naukowych jak wśród osób tuż przed rozpoczęciem, a nawet wśród planujących swoje podróże.

Informacje podawane publicznie niejednokrotnie dalekie są od rzeczywistości i pozbawione tak potrzebnego w podobnych sytuacjach obiektywizmu. Wpływa to na nieracjonalne zachowania konsumentów i realne straty całej branży turystycznej.

Sugestie ekspertów wypowiadających się publicznie, dotyczące obowiązku zwrotu pełnych kwot za organizowane imprezy nawet w przypadku nie zaistnienia przesłanek zgodnych z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Art. 47. Pkt 4. dodatkowo zwiększają ilość pracy i zmuszają do angażowania się w dysputy dotyczące zasadności stosowania się do wykładni Ustawy. Sugestie te nie mają umocowań prawnych i są jedynie interpretacjami niepotwierdzonymi orzecznictwem.

Zgodnie z Ustawą o turystyce, w przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić, czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego. Każda taka sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie w oparciu o obiektywne przesłanki. Tymczasem w mediach, kreowany jest przekaz, według którego klienci powinni rezygnować z wyjazdów, a touroperatorzy samodzielnie ponosić za każdym razem koszty takich anulacji.

Monitujemy na bieżąco sytuację i informacje przekazywane przez służby konsularne i epidemiologiczne i reagujemy anulując wyjazdy, w których istnieje realne zagrożenie dla klientów.

Zgadzamy się również, ze stanowiskiem Krakowskiej Izby Turystyki, odnośnie fiskalnego aspektu w branży turystycznej, która zobligowana jest do odprowadzania VAT-u od zaliczek wpłaconych przez Klientów. Tym samym poprzez wzmożone wypłacanie zwrotów może wpłynąć negatywnie na kondycję firm z powodu zaburzenia płynności finansowej.

W świetle zaistniałej sytuacji prosimy o spotkanie w celu omówienia roli i pomocy Państwa dla sektora turystycznego. Sektora, który odpowiada za blisko 7% polskiego PKB. Chcemy wypracować wspólne stanowisko i rozwiązania, które zabezpieczą odpowiednio branżę i jej klientów.

 

Polski Związek Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych wystosowały wspólnie list do premiera. Skarżą się w nim na media, które „szerzą panikę wśród klientów szeroko rozumianych biur podróży”, co wpływa negatywnie na nastroje turystów, którzy właśnie wyjechali z biurami podróży, są „tuż przed rozpoczęciem, a nawet wśród planujących swoje podróże”.

Zwracają uwagę, że „sugestie ekspertów wypowiadających się publicznie” wprowadzają w błąd klientów biur podróży, że mają prawo do zwrotu pieniędzy wpłaconych na wycieczkę nawet, gdy nie ma podstaw, by rezygnować z wyjazdu. A media „kreują przekaz, według którego klienci powinni rezygnować z wyjazdów, a touroperatorzy samodzielnie ponosić za każdym razem koszty takich anulacji”.

Pozostało 82% artykułu
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Biura Podróży
Do Polski wchodzi nowe biuro podróży. Oferuje wakacje w Turcji i Egipcie
Biura Podróży
Biura podróży cofają podwyżki cen wakacji. Trzy kierunki są jednak na to odporne
Biura Podróży
ESky i LOT upraszczają sprzedaż biletów dzięki modelowi NDC