Grecos wykupił w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa, z którym współpracuje od lat, obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową na sezon 2022/2023. Wysokość gwarancji opiewa na 40 milionów złotych i obejmuje umowy, które touroperator zawrze z klientami od 17 września 2022 roku do 16 września 2023 roku.

Czytaj więcej

Grecos przyspiesza sprzedaż przyszłych wakacji. „Bo jest zainteresowanie”

Jak mówi wiceprezes biura podróży Janusz Śmigielski, organizator zakłada, że w miarę, jak będzie wzrastać jego sprzedaż wycieczek i pojawi się taka potrzeba (gwarancja musi proporcjonalnie iść w parze z wielkością sprzedaży imprez turystycznych), odpowiednio ją podwyższy u ubezpieczyciela.

Taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2022, kiedy początkową wartość gwarancji w wysokości 25 milionów złotych touroperator podwyższył w trakcie trwania sezonu do kwoty 68 milionów złotych. Termin jej obowiązywania upłynął 16 września 2022 roku.