Od 1 stycznia 2023 roku grupą biur podróży w ramach DER Touristik przestanie kierować prezes Sören Hartmann. Jego miejsce zajmie prezes Grupy REWE Lionel Souque, którego w zarządzaniu turystyką wspierać będą trzej doświadczeni menedżerowie – informuje firma w komunikacie. Są to Ingo Burmester, obecny prezes DER Touristik na Europę Centralną, Leif Vase Larsen, który jest prezesem na Europę Północną, a zostanie prezesem ds. działalności za granicą (CEO International) oraz Boris Schnabel, dyrektor finansowy Grupy DER Touristik. Taki podział obowiązków ma zapewnić jeszcze większą koncentrację na głównych działaniach operacyjnych i poprawę współpracy międzynarodowej poszczególnych firm należących do grupy.

Czytaj więcej

Itaka ma nową siedzibę. Nowoczesność i tradycja połączone w dawnym banku

Burmester będzie nadal kierował regionem DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), ma nadzorować też biznes hotelowy oraz zarządzanie marką i komunikacją.

Larsen w nowej roli będzie kierował działalnością na pozostałych rynkach, czyli we Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Finlandii, krajach Beneluksu oraz szybko rozwijających się rynkach Europy Wschodniej. Ponadto jego obszarem odpowiedzialności będą agencje w odwiedzanych miejscach i transformacja cyfrowa oraz nadzór nad IT.

Schnabel skupi w swoich rekach oprócz finansów, zasoby, w tym ludzkie, zarządzanie ryzykiem, sprawy prawne i odpowiedzialność za strategię korporacyjną.

Nowo powołany zarząd ma ściśle współpracować z „poszerzonym zarządem”, w skład którego wchodzą Joao Gonzaga (dyrektor ds. cyfryzacji Grupy), Jiří Jelínek (prezes na Europę Wschodnią), Klaus-Ulrich Sperl (prezes ds. agencji w destynacjach, DMC) i Georg Schmickler (prezes departamentu hotelowego) i Stephanie Wulf (dyrektor ds. zasobów ludzkich). Wszyscy oni są dzisiaj członkami tak zwanego zarządu międzynarodowego.

Strategia grupy – jak czytamy w komunikacie - skupi się na jakości obsługi klientów, cyfrowej wygodzie i uzyskiwaniu produktu na wyłączność. Firma zamierza dalej wzmacniać obecność w poszczególnych krajach, z których pochodzą jej klienci (rynki źródłowe) i w samych miejscach wakacyjnych (destynacjach), jednocześnie tworzyć synergię wszystkich działań na poziomie operacyjnym - od zakupów po cyfryzację.

Grupa DER Touristik ma swoją główną siedzibę w Kolonii w Niemczech i jest działem podróży i turystyki Grupy REWE. Jako jedna z wiodących grup turystycznych w Europie, DER Touristik Group obejmuje ponad 130 firm i zatrudnia ponad 8000 osób w 16 krajach Europy. należą do niej takie biura podróży i marki jak DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours i Fischer, a także ponad 2300 salonów sprzedaży (m.in. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim i Fischer, a także franczyzy i partnerzy), marki hotelowe Sentido, Aldiana, Calimera i COOEE oraz internetowe biuro podróży Prijsvrij Vakanties. Grupa DER Touristik oferuje również wsparcie na miejscu: Firma prowadzi sieć agencji z 74 biurami w 29 miejscach podróży. Rocznie obsługuje miliony turystów.