Branża turystyczna: Publiczne pieniądze idą na wsparcie szarej strefy

Jak co roku Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansował organizatorów ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. - To wspieranie szarej strefy za publiczne pieniądze - wskazuje przedstawicielka branży turystycznej.

Publikacja: 18.01.2024 09:32

Branża turystyczna: Publiczne pieniądze idą na wsparcie szarej strefy

Foto: Shutterstock

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przeznaczył w tym roku 8 milionów złotych na dofinansowanie "zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. 'Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku'".

Czytaj więcej

Szara strefa w turystyce. "Ludzie nie wiedzą, że ich wakacje często są nielegalne"

W warunkach konkursu zastrzeżono, że organizator musi zapewnić dzieciom na zimowisku m.in. całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych w maksymalnie 6-osobowych pokojach, transport na i z miejsca wypoczynku, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ubezpieczenie kadry pedagogicznej i dzieci. Dofinansowanie nie może przekroczyć 900 złotych na jedno dziecko.

Fundusz podzielił ostatecznie te pieniądze między 50 organizatorów. Ich listę opublikował na początku roku. Są na niej lokalne stowarzyszenia, związki zawodowe, fundacje, a nawet izba gospodarcza (pełna lista patrz niżej). W zdecydowanej większości nie są to podmioty, które działają zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i zarejestrowały się jako biura podróży.

Jak można przeczytać na stronie Funduszu, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) to podmiot posiadający osobowość prawną, utworzony na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jego zarządem jest z urzędu prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Fundusz może "wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin. W tym zakresie Fundusz wspiera np. wypoczynek letni i zimowy dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

Organizatorzy wypoczynków wyłaniani są w drodze konkursu ofert, który ogłaszany jest na stronie Funduszu Składkowego w okresie letnim (kolonie i półkonie) oraz zimowym (kolonie)".

Czytaj więcej

Szara strefa w turystyce dzieci i młodzieży – czy warto ryzykować bez gwarancji?

Jawne wspieranie nielegalnych organizatorów wyjazdów

Branża turystyczna zwraca uwagę, że wśród organizatorów, którzy uzyskali finansowe wsparcie, prawie nie ma podmiotów zajmujących się tym zawodowo, chociaż z charakteru ich działalności wynika, że powinny podlegać tym samym regułom, co każdy uczestnik rynku. Krótko mówiąc - powinny zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych uzyskać wpis do ewidencji organizatorów turystyki. To się oczywiście wiąże z pewnymi obowiązkami, z których głównym jest uzyskanie gwarancji zabezpieczającej pieniądze wpłacane przez klientów (w tym wypadku rodziców) oraz odprowadzaniem składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

- Instytucje, które otrzymały wsparcie na organizowanie wypoczynku nie spełniają warunków, które pozwoliłyby im nie być formalnym organizatorem z gwarancją ubezpieczeniową - podkreśla prezeska Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki Barbara Czerwińska. - Oferują zimowiska wszystkim, promując je na swojej stronie w internecie czy profilach w mediach społecznościowych. To oznacza, że nie spełniają jednego z trzech warunków wykluczenia – nie organizują imprez dla ograniczonej grupy podróżnych. Czy więc działania tych organizacji są legalne? I czy FSUSR powinien w takiej formule dofinansowywać zimowy wypoczynek dzieci?

- To, że tego typu organizacje są wyróżniane i nagradzane bulwersuje i niepokoi. Stawia profesjonalnych organizatorów, działających zgodnie z ustawą i ponoszących z tego tytułu koszty, na przegranej pozycji.

- Polska Izba Turystyki prowadzi kampanie uświadamiające, zarówno samej branży turystycznej, jak i urzędnikom i rodzicom, że tak to nie powinno działać. Czasem zdarzają się pozytywne przykłady naszych interwencji. W 2022 roku, kiedy Stowarzyszenie Maximus, zostało nagrodzone za organizowanie wypoczynku dzieciom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stało się tak, chociaż działało bez wpisu do centralnej ewidencji biur podróży. Po interwencji Polskiej Izby Turystyki i urzędu marszałkowskiego, stowarzyszenie dopełniło formalności i przekształciło się w profesjonalne biuro podróży. Dziś działa legalnie. Ale to jeden z nielicznych przykładów, bo generalnie praktyka jest inna — relacjonuje Czerwińska.

Turystyka zbyt często jest lekceważona

- W wypadku konkursu FSUSR, gdzie dofinansowanie na dziecko to 900 złotych, a łączna pula pieniędzy na ten cel to około 8 milionów złotych mówimy o zimowiskach dla prawie 10 tysięcy dzieci. Ponieważ zwykle dzieci jeżdżą z przyjaciółmi, można założyć, że drugie tyle, a może i więcej, dołączy do uczestników zimowisk organizowanych przez wytypowane instytucje. Nasz raport dotyczący wypoczynku dzieci wykazał, że niecałe 20 procent dzieci w okresie ferii zimowych korzysta z wypoczynku profesjonalnych biur podróży. Jeśli podobnych konkursów jest więcej, nie powinniśmy być zaskoczeni wynikami naszego raportu.

Czytaj więcej

Rusza Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego - młot na szarą strefę w turystyce

- Często profesjonalni organizatorzy, nasi członkowie, zadają mi pytanie, jakie korzyści płyną z tego, że działają legalnie. Czy nie prościej funkcjonować jako stowarzyszenie, klub sportowy lub fundacja i nie podlegać kontroli urzędu marszałkowskiego, mieć szansę na dofinansowanie i łatwiej pozyskiwać klientów. Nie wspominając o kosztach związanych z koniecznością wykupienia gwarancji oraz odprowadzeniem składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, a także skomplikowanej obsłudze klientów.

- Problem jest według mnie dużo bardziej złożony - wypoczynek dzieci, mimo że to impreza turystyczna, nie jest u nas tak traktowany. Gdyby FSUSR organizował konkurs na dofinansowanie typowych wczasów na zagranicznej plaży, to nikt nawet nie pomyślałby, że Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni" może być ich realizatorem. W wypadku zimowiska nie budzi to zastrzeżeń - konkluduje Czerwińska.

Wykaz organizacji, którym Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przyznał dofinansowanie na zorganizowanie ferii zimowych.

1. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, "Kosem", Izdebki-Kosny 38, 08-111 Krzesk,

2. Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie "Grabia", ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask,

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica,

4. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony", ul. Lachmana 4 lok. 10, 02-786 Warszawa,

5. Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa,

6. Uczniowski Klub Sportowy "Maraton" w Bogusławicach, Bogusławice 1A, 62-620 Babiak,

7. Stowarzyszenie Miłośników Urli, ul. Wczasowa 2, 05-281 Urle,

8. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni", ul. Hoża 66/68 lok. 204, 00-682 Warszawa,

9. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska", ul. Odkryta 53B/19, 03-140 Warszawa,

10. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, ul. Świętokrzyska 20/319, 00-002 Warszawa,

11. Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, ul. Komuny Paryskiej 56/48, 30-389 Kraków,

12. Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej, Obidza 166, 33-389 Jazowsko,

13. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut", ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola,

14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz,

15. Tatrzańska Izba Gospodarcza, ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane,

16. Stowarzyszenie Gminy Raniżów, ul. Armii Krajowej 20, 36-130 Raniżów,

17. Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR", Koziki 15, 19-301 Ełk,

18. Stowarzyszenie KALISZ XXI, ul. Mariańska 3/2, 62-800 Kalisz,

19. Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat,

20. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa,

21. Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Batorego 2/19, II p., 31-135 Kraków,

22. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A/1, 20307 Lublin

23. Centrum Wspierania Młodzieży, ul. Dworcowa 45/8, 85-009 Bydgoszcz

24. Towarzystwo "Nasze Szwederowo", ul. Nowodworska 25/106, 85-120 Bydgoszcz

25. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku, ul. Wazonowa 3, 06-413 Ciechanów

26. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa

27. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona", Al. Jerozolimskie 11/19 lok, 14, 00-508 Warszawa

28. Fundacja "Szansa dla Gmin", Al. Jerozolimskie 11/19 lok, 14, 00-508 Warszawa

29. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybki 1, 18-400 Łomża

30. Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, ul Północna 27/29 lok. 107, 91-420 Łódź

31. Fundacja "Dar dla Potrzebujących", Mroczków Gościnny 2, 26-300 Opoczno

32. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój

33. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

34. Wschodnie Towarzystwo Regionalne Brama Lwowska, Turkowice 125/8, 22-546 Turkowice

35. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi", Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski

36. Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Sportowa 4a/10, 05-600 Grójec

37. Uczniowski Klub Sportowy "Dystans Niedźwiada", Brzeźnica Bychawska 123, 21-104 Niedźwiada

38. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie", ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie

39. Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, ul. Dąbrowszczaków 33, 10-548 Olsztyn

40. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn

41. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", ul. Hoża 66/68 lok. 207, 00-682 Warszawa

42. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,

43. Fundacja im. Wincentego Witosa Na Rzecz Wspierania Inicjatyw w Zakresie Rozwoju Wsi, ul. Daleka 19a, 06500 Mława,

44. Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych i Turystycznych, Stara Prawda 43, 21-450 Stoczek Łukowski,

45. Fundacja BYĆ TAM, ul. Piłsudskiego 103/17, 05-091 Ząbki,

46. Fundacja Młodzieży Wiejskiej, ul. E. Ciołka 15 lok. 36, 01-445 Warszawa,

47. Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa,

48. Stowarzyszenie PRO AGRICOLA, Plac Ofiar Getta 2, 35-002 Rzeszów,

49. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przeznaczył w tym roku 8 milionów złotych na dofinansowanie "zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. 'Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku'".

W warunkach konkursu zastrzeżono, że organizator musi zapewnić dzieciom na zimowisku m.in. całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych w maksymalnie 6-osobowych pokojach, transport na i z miejsca wypoczynku, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ubezpieczenie kadry pedagogicznej i dzieci. Dofinansowanie nie może przekroczyć 900 złotych na jedno dziecko.

Pozostało 93% artykułu
Biura Podróży
Jedno z największych europejskich biur podróży sprzedane za 1 euro
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biura Podróży
Mistrzyni olimpijska ambasadorką turystyki aktwnej w Itace
Biura Podróży
Rekordowa sprzedaż eSky. „Zawdzięczamy ją pakietom dynamicznym”
Biura Podróży
Z Eximem na Tahiti i Bora Bora – nowość w ofercie touroperatora
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biura Podróży
Spór Itaki z Wakacje.pl: Kiedy integracja systemów rezerwacyjnych?