Sprzęt zapewnia dokładniejszą kontrolę i ma lepszą zdolność automatycznej oceny bagażu, dzięki czemu zmalała liczba walizek zakwestionowanych - informuje Port Lotniczy Gdańsk w komunikacie. Mniejszy jest więc odsetek bagaży wysyłanych do oceny przez operatora. Ponadto operator otrzymuje widok prześwietlonego i zakwestionowanego przez maszynę bagażu w 3D. Może go obejrzeć z każdej strony, a to umożliwia mu szybszą i dokładniejszą weryfikację, co przekłada się na mniejszą liczbę bagaży wysyłanych do kontroli manualnej w obecności pasażera.

- Bezpieczeństwo pasażerów, obsługi i całego lotniska jest naszym priorytetem - mówi odpowiedzialny za wdrożenie nowego systemu kierownik działu technicznego i cargo Portu Lotniczego Gdańsk Sławomir Kurowski, cytowany w komunikacie.

- Ciągle poprawiając jakość, inwestujemy w coraz nowocześniejszy sprzęt. Zakupiliśmy i uruchomiliśmy wyjątkowo czułe urządzenia do wykrywania przedmiotów mogących stanowić potencjalne zagrożenie w ruchu lotniczym. Dokładność prześwietlania nowych maszyn jest taka, jak dokładność badania wykonanego tomografem komputerowym w porównaniu ze zwykłym RTG - wyjaśnia.

Czytaj więcej

Port Lotniczy Gdańsk: Po dwóch latach strat mamy w końcu zysk

Urządzenie do prześwietlania ma szybki, wielopoziomowy system wykrywania materiałów wybuchowych nowej generacji dla bagażu rejestrowanego i ładunków lotniczych. Jest wyposażony w dwuwidokowy skaner linii rentgenowskiej o podwójnej energii z pełnym obrazowaniem i rekonstrukcją 3D wolumetrycznej tomografii komputerowej. Każda maszyna zapewnia portom lotniczym przepustowość do 1800 walizek na godzinę, a przewoźnikom lotniczym możliwość kontroli 2500 paczek na godzinę.

Materiały prasowe

Nowe urządzenia zostały wyprodukowane przez brytyjską firmę Smiths Detection z 40-letnim doświadczeniem w dostarczaniu lotniskom i liniom lotniczym zintegrowanych rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo i wydajność operacyjną. Producent zapewnia, że nowy sprzęt będzie działał od 15 do 20 lat.

Wymianę urządzeń do prześwietlania zaleciła lotniskom w całej Europie Komisja Europejska rozporządzeniem z 5 listopada 2015 roku w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.