„Odpoczynek od koronawirusa” to akcja, którą ogłosił niemiecki rząd. Chodzi o dotowanie rodzin o niskich i średnich dochodach i tych, których przynajmniej jeden z członków ma orzeczoną niepełnosprawność. Osoby, które spełniają warunki – podano je na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży – mogą ubiegać się o dopłatę. Jakie to warunki?

Czytaj więcej

Turyści znowu chcą odwiedzać Niemcy. Jest ich już prawie tylu, ilu w 2019 roku

Przede wszystkim akcja dotyczy mieszkających na stałe w Niemczech, po drugie rodzice muszą mieć prawo do zasiłku na dzieci. W formularzu pada też pytanie o otrzymywaną pomoc socjalną, jeśli odpowiedź jest negatywna, w dalszym ciągu można ubiegać się o dotację pod warunkiem spełnienia kryterium dochodów. Granicą jest 15,5 tysiąca euro rocznie na osobę. W wypadku rodzin, których przynajmniej jeden członek ma stopień niepełnosprawności wynoszący minimum 50 procent, nie obowiązują kryteria finansowe.

Na dotowany wypoczynek można wyjechać do końca tego roku. Na stronach rządu Niemiec wymienione są ośrodki wypoczynkowe typu non-profit, które biorą udział w programie. Łącznie jest ich 125 i znajdują się w różnych częściach kraju – od morza po góry.

Jeśli ktoś kwalifikuje się do programu, wybiera ośrodek, do którego chce wyjechać i czeka na potwierdzenie rezerwacji. Po jej otrzymaniu ma pewność, że może jechać na urlop, za który zapłaci 10 procent ceny – pozostałe 90 procent pokryje państwo. Dotacja obejmuje koszty noclegów i wyżywienia.