Zdecydowana większość, bo 73 procent, Polaków pozytywnie ocenia sytuację swojego gospodarstwa domowego, jako złą określa ją 22 procent – wynika z opublikowanego dziś badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ponad połowa badanych (54 procent) sądzi, że pandemia nie miała wypływu na ich finanse, jedna trzecia, że wpłynęła na nie negatywnie. Pogorszenie sytuacji finansowej po wybuchu pandemii częściej wskazywały kobiety (57 procent), a także osoby z wykształceniem wyższym (39 procent) i mieszkańcy dużych miast (41 procent).

""

turystyka.rp.pl

44 procent pytanych zdradziło, że pandemia nie uszczupliła ich oszczędności, przy czym 15 procent zadeklarowało, że nie miało przed pandemią żadnych oszczędności. Oszczędności niemal co trzeciego badanego (33 procent) zmalały, a 8 procent zwiększyły się. Jednocześnie 58 procent pytanych uważa za nieprawdopodobną możliwość odłożenia jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższego kwartału. Częściej pesymistkami są kobiety (63 procent), osoby starsze (61 procent) i z wykształceniem podstawowym (69 procent).

Spora grupa badanych zmniejszyła wydatki na rekreację i kulturę (48 procent), podróże (45 procent), restauracje i hotele (40 procent) i paliwo (39 procent). U 50 procent wzrosły z kolei wydatki na żywność, a u 44 procent na mieszkanie.

CZYTAJ TEŻ: Ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje

58 procent ankietowanych nie planuje żadnego wyjazdu wakacyjnego, w planach ma go 42 procent. Niemal co trzeci (32 procent) badany spędzi urlop w kraju, 6 procent wybiera się za granicę, a 4 procent planuje zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny. Na wakacje wyjedzie 64 procent badanych z grupy o najlepszej sytuacji finansowej i 29 procent z grupy deklarującej najgorszą sytuację.

""

turystyka.rp.pl

Największa grupa ankietowanych, 34 procent, zamierza wydać na wyjazd wakacyjny do 1000 złotych na osobę, jedna piąta – od 1000 do 1500 złotych, co czwarty od 1500 do 2500 złotych, a 15 procent – ponad 2500 złotych. Większe wydatki deklarują respondenci z wyższym wykształceniem i mieszkający w miastach powyżej 250 tysięcy mieszkańców.

""

turystyka.rp.pl

Najliczniejsza grupa respondentów, 41 procent, spodziewa się, że epidemia potrwa wiele lat. Co czwarty uważa, że jeszcze rok lub dwa, a 16 procent spodziewa się jej wygaśnięcia do końca roku. Krótszej epidemii spodziewają się przede wszystkim osoby w wieku 18-39 lat i z wykształceniem podstawowym.

Badanie na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadził IBRiS w dniach 15-17 lipca za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowej 1053 osób.