Projekt mikrotarczy dla turystyki jest już w Sejmie

Powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów i Turystycznego Funduszu Pomocowego, a także zwolnienie z ZUS i przyznanie prawa do postojowego niektórym grupom wykonującym zawody „turystyczne” przewiduje projekt ustawy, która wpłynęła dzisiaj rano do Sejmu.

Publikacja: 14.08.2020 09:44

Projekt mikrotarczy dla turystyki jest już w Sejmie

Foto: Projekt będzie pilotował w Sejmie poseł Grzegorz Matusiak. (PiS). Fot. archiwum prywatne

Pełna nazwa to Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wczoraj przypominaliśmy historię tego projektu. Przedstawiciele branży turystycznej wyczekiwali go z niepokojem. Nie wiedzieli bowiem czy rząd dotrzyma słowa danego przez wicepremier Jadwigę Emilewicz, a jeśli tak, to co się ostatecznie znajdzie w ustawie – jaki zakres pomocy.

CZYTAJ: Branża turystyczna czeka na obiecaną tarczę. Czy jutro ją dostanie?

Wieczorem tego samego dnia zasygnalizowano posłowi wskazanemu do pilotowania projektu w Sejmie, przewodniczącemu podkomisji ds turystyki Grzegorzowi Matusiakowi, że projekt będzie gotowy na rano. I rzeczywiście dokument ukazał się na stronie Sejmu jako projekt wniesiony do laski marszałkowskiej przez grupę posłów.

Dzisiaj o godzinie 10 ma rozpocząć się posiedzenie Sejmu. Według naszych informacji, jeśli będzie zgoda posłów, projekt wejdzie pod obrady jeszcze dzisiaj. A jeżeli odbędą się jego trzy czytania, we wtorek mógłby się ustawą zająć Senat.

Pomocą mają być objęci agenci turystyczni, piloci i przewodnicy „ze szczególnym uwzględnieniem tego, że w zawodach tych często wykonywana praca ma charakter sezonowy”, a także transport autokarowy (wykaz PKD patrz niżej). Będą oni mogli zgłosić się do ZUS w sprawie umorzenia wstecz składek. Mogą również ubiegać się o dodatkowe postojowe.

Do postojowego uprawnieni będą prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Przepisy regulują zasady przyznawania tego świadczenia również agentom turystycznym, którzy będą nabywali prawo według uproszczonych zasad. „Do tej pory grupy te były wykluczone z pomocy ze względu na zawieszenie działalności po sezonie, tj. zazwyczaj pod koniec 2019 r.”.

Wnioski do ZUS o postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS (wykaz PKD patrz niżej), to jest to możliwe w wypadku składek należnych za okres od 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r. Warunkiem jest jednak potwierdzenie, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był niższy co najmniej o 80 procent od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku.

Dzięki powołaniu Turystycznego Funduszu Zwrotów klienci biur podróży, którym odwołano wyjazdy z powodu pandemii, dostaną zwrot pieniędzy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „tworzy się Turystyczny Fundusz Zwrotów stanowiący wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie obsługiwał wypłaty na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna”.

Touroperatorzy zwrócą później te środki w 72 równych ratach miesięcznych płaconych począwszy od kwietnia 2021 r. Środki te, w cyklu miesięcznym, będą przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Turystyczny Funduszu Zwrotów będzie prowadzić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przy którym działa już Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a pieniądze mają pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego. Projektodawca zakłada, że na zwroty wpłat klientom potrzebnych będzie 300 milionów złotych.

Powstanie też Turystyczny Fundusz Pomocowy „dla wsparcia w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19”. Na ten fundusz złożą się między innymi składki organizatorów turystyki. Projekt zakłada, że będą to składki uiszczane co miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 30 złotych od każdego podróżnego. Organizator płaciłby je przez sześć lat.

Dla kogo postojowe? Ustawa wymienia następujące PKD:

49.39.Z (transport lądowy), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa).

Dla kogo zwolnienie z ZUS? Ustawa wymienia następujące PKD:

49.39.Z (transport lądowy), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń).

Cały projekt można zobaczyć tutaj.

Pełna nazwa to Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wczoraj przypominaliśmy historię tego projektu. Przedstawiciele branży turystycznej wyczekiwali go z niepokojem. Nie wiedzieli bowiem czy rząd dotrzyma słowa danego przez wicepremier Jadwigę Emilewicz, a jeśli tak, to co się ostatecznie znajdzie w ustawie – jaki zakres pomocy.

Pozostało 90% artykułu
Materiał Promocyjny
Boeing stawia na polskich inżynierów
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży