Pełna nazwa to Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wczoraj przypominaliśmy historię tego projektu. Przedstawiciele branży turystycznej wyczekiwali go z niepokojem. Nie wiedzieli bowiem czy rząd dotrzyma słowa danego przez wicepremier Jadwigę Emilewicz, a jeśli tak, to co się ostatecznie znajdzie w ustawie – jaki zakres pomocy.

CZYTAJ: Branża turystyczna czeka na obiecaną tarczę. Czy jutro ją dostanie?

Wieczorem tego samego dnia zasygnalizowano posłowi wskazanemu do pilotowania projektu w Sejmie, przewodniczącemu podkomisji ds turystyki Grzegorzowi Matusiakowi, że projekt będzie gotowy na rano. I rzeczywiście dokument ukazał się na stronie Sejmu jako projekt wniesiony do laski marszałkowskiej przez grupę posłów.

Dzisiaj o godzinie 10 ma rozpocząć się posiedzenie Sejmu. Według naszych informacji, jeśli będzie zgoda posłów, projekt wejdzie pod obrady jeszcze dzisiaj. A jeżeli odbędą się jego trzy czytania, we wtorek mógłby się ustawą zająć Senat.

Pomocą mają być objęci agenci turystyczni, piloci i przewodnicy „ze szczególnym uwzględnieniem tego, że w zawodach tych często wykonywana praca ma charakter sezonowy”, a także transport autokarowy (wykaz PKD patrz niżej). Będą oni mogli zgłosić się do ZUS w sprawie umorzenia wstecz składek. Mogą również ubiegać się o dodatkowe postojowe.

Do postojowego uprawnieni będą prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Przepisy regulują zasady przyznawania tego świadczenia również agentom turystycznym, którzy będą nabywali prawo według uproszczonych zasad. „Do tej pory grupy te były wykluczone z pomocy ze względu na zawieszenie działalności po sezonie, tj. zazwyczaj pod koniec 2019 r.”.

Wnioski do ZUS o postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS (wykaz PKD patrz niżej), to jest to możliwe w wypadku składek należnych za okres od 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r. Warunkiem jest jednak potwierdzenie, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był niższy co najmniej o 80 procent od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku.

Autopromocja
TURYSTYKA.RP.PL

Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy

CZYTAJ WIĘCEJ

Dzięki powołaniu Turystycznego Funduszu Zwrotów klienci biur podróży, którym odwołano wyjazdy z powodu pandemii, dostaną zwrot pieniędzy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „tworzy się Turystyczny Fundusz Zwrotów stanowiący wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie obsługiwał wypłaty na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna”.

Touroperatorzy zwrócą później te środki w 72 równych ratach miesięcznych płaconych począwszy od kwietnia 2021 r. Środki te, w cyklu miesięcznym, będą przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Turystyczny Funduszu Zwrotów będzie prowadzić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przy którym działa już Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a pieniądze mają pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego. Projektodawca zakłada, że na zwroty wpłat klientom potrzebnych będzie 300 milionów złotych.

Powstanie też Turystyczny Fundusz Pomocowy „dla wsparcia w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19”. Na ten fundusz złożą się między innymi składki organizatorów turystyki. Projekt zakłada, że będą to składki uiszczane co miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 30 złotych od każdego podróżnego. Organizator płaciłby je przez sześć lat.

Dla kogo postojowe? Ustawa wymienia następujące PKD:

49.39.Z (transport lądowy), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa).

Dla kogo zwolnienie z ZUS? Ustawa wymienia następujące PKD:

49.39.Z (transport lądowy), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń).

Cały projekt można zobaczyć tutaj.