W oświadczeniu przedstawiciele kościołów katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego uznali projektowane prawo „za formę wywłaszczenia”. „Projekt przypomina ustawodawstwo wymierzone w Żydów w mrocznym okresie, w którym niegdyś znalazła się Europa” – podkreślili. Zdaniem przedstawicieli trzech wyznań chrześcijańskich, obciążenie kościelnych nieruchomości, które nie są miejscami kultu ” doprowadzi do upadku działalność charytatywną i nakierowaną na przykład na cele społeczne”. Zaapelowali więc o zachowanie dotychczasowych regulacji.

Burmistrz Jerozolimy uzasadnia pomysł nowego podatku długami, które zdaniem urzędników wspólnoty chrześcijańskie powinny zwrócić miejskiej kasie. Według Nira Barkata kwota ta sięga 650 milionów szekli, czyli 150 milionów euro.

Nad tradycyjnym miejscem ukrzyżowania, spoczynku i zmartwychwstania Chrystusa opiekę sprawują trzy wspólnoty: Kościół Rzymskokatolicki reprezentowany przez zakon franciszkanów, Prawosławny Patriarchat Jerozolimy oraz Apostolski Kościół Ormiański. Stan taki został określony w połowie XIX wieku.