Podsumowanie na naszą prośbę przygotował Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, któremu wszyscy organizatorzy w kraju składają co miesiąc tak zwane deklaracje, w których podają statystyki zawartych umów.

We wrześniu legalnie działający w kraju touroperatorzy zawarli umowy na 487,8 tysiąca imprez turystycznych. Najwięcej, bo 234,9 tysiąca z nich (48,1 procent), to wyjazdy z wykorzystaniem czarterów. Niewiele mniej było imprez krajowych (kategoria obejmuje kraj i kraje sąsiednie) – 206,7 (42,4 procent). W trzeciej i ostatniej grupie zsumowano wyjazdy zagraniczne z wykorzystaniem innych środków transportu niż czartery (regularne linie lotnicze, autobusy), było ich 46,2 tysiąca (9,5 procent).

Czytaj więcej

Biura podróży: Sierpień najlepszy w tym roku. Szczególnie w turystyce krajowej

Największa dynamika wzrostu charakteryzowała tę drugą kategorię – sprzedaż imprez krajowych. Porównując z rokiem 2019, ich liczba była mniejsza o 25 procent, podczas gdy czarterów o 35 procent, a „innych środków transportu” o 49 procent.

W sumie od stycznia do końca września biura podróży zawarły umowy na wyjazdy 3,03 miliona klientów. To ponad trzy razy więcej niż w zeszłym roku (965 tysięcy), ale o połowę mniej niż przed pandemią, w roku 2019, kiedy klientów było 6,12 miliona.

Przez te trzy kwartały roku najwięcej turystów skorzystało z wyjazdów czarterowych – 1,48 miliona. Innymi środkami transportu niż czartery wyjechało z biurami podróży za granicę 266,6 tysiąca osób. Razem dało to 1,75 miliona. 1,28 miliona klientów skorzystało w tym czasie z ofert krajowych (Polska i kraje sąsiednie).

Czytaj więcej

Raport o zagranicznych wakacjach Polaków. Turcja zdetronizowała Grecję

We wrześniu 2021 roku do kasy Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego organizatorzy wpłacili 4,2 miliona złotych z tytułu składek. Dzięki temu jest tam już 179,7 miliona złotych.

Według danych TFG we wrześniu było w kraju zarejestrowanych 4334 organizatorów turystyki. W tym aż 339 miało działalność zawieszoną.

26 przedsiębiorców wykreśliło się tym czasie z centralnej ewidencji, ale 38 nowych wpisało się do niej.