Radosław Suwała całe życie zawodowe jest związany z rodzinnym Hotelem Vivaldi. Pierwsze szlify w hotelarstwie zdobywał w gastronomii.Później zajmował się marketingiem i sprzedażą, aby ostatecznie objąć zarządzanie trzema obiektami – czterogwiazdkowym Hotelem Vivaldi w Poznaniu, trzygwiazdkowym Hotelem Vivaldi w Karpaczu i apartamentowym Avenue22.

Suwała jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Poznańskiej i Wydziału Zarządzania Przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie w 2016 roku ukończył również program Executive MBA.

– Powołanie mnie przez zarząd IGHP na stanowisko dyrektora regionalnego jest dla mnie dużą nobilitacją – mówi Suwała, cytowany w komunikacie organizacji. - Wierzę, że wymiana wiedzy między IGHP i jej członkami ułatwi przedzieranie się przez legislacyjny chaos pandemicznych czasów i pozwoli na sprawne funkcjonowanie branży hotelowej.

– Regularne spotkania regionalne Izby stwarza okazje do rozmowy z władzami regionów i tworzenie strategii dla branży na przyszłość.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 14 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.