Hotelarze do premiera: Limity i niemożność sprawdzania certyfikatów nas pogrążają

Ciągłość i przewidywalność działalności, powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie i możliwość sprawdzania paszportów covidowych to postulaty jakie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wystosowała do premiera.

Publikacja: 07.12.2021 10:55

Hotelarze do premiera: Limity i niemożność sprawdzania certyfikatów nas pogrążają

Foto: Materiały prasowe

W piśmie adresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego IGHP podkreśla, że branża hotelarska z niepokojem przyjęła informację o wprowadzeniu dalszych ograniczeń limitu do 50 procent obłożenia (z wyłączeniem osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).

Izba nawiązała do korespondencji z lipca, w której przedstawiła dowody medyczne i naukowe świadczące o tym, że hotele działające w odpowiednim reżimie sanitarnym nie są ogniskami wirusa SARS-CoV-2. IGHP przedstawiła również dane z najnowszej ankiety przeprowadzonej w hotelach od 25 do 29 listopada, z której wynika, że w ponad 52 procentach obiektów w pełni zaszczepiło się ponad 80 procent pracowników, a w 36 procentach hoteli odsetek ten mieści się w przedziale od 51 do 80 procent. Świadczy to o bardzo dużej odpowiedzialności hotelarzy i o ich właściwym przygotowaniu do bezpiecznej obsługi gości - podkreśla IGHP w komunikacie.

Czytaj więcej

Hotelarze: Kiedy rosną zakażenia, spadają rezerwacje w hotelach

Kolejnym problemem wynikającym z administracyjnych ograniczeń w przyjmowaniu gości zaszczepionych ponad limit 50 procent obłożenia jest prawna podstawa do weryfikacji gości zaszczepionych, czyli możliwość legalnego sprawdzania paszportów covidowych. IGHP zaapelowała o pilne doprowadzenie do spójności przepisów rozporządzenia z przepisami o ochronie danych osobowych.

Poniżej publikujemy pismo w całości i bez zmian.

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia

Branża hotelowa z dużym niepokojem przyjęła informację o wprowadzeniu dalszych ograniczeń limitu, do 50% zajętości obłożenia (z wyłączeniem osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii (dalej Rozporządzenie). Zwiększone ograniczenia dotyczą także innych działalności i usług świadczonych przez hotele takich jak np. restauracji oraz organizacji konferencji, spotkań, imprez okolicznościowych, itp.

Chcielibyśmy podkreślić, o czym informowaliśmy już w korespondencji w lipcu br., że zebraliśmy dowody medyczne i naukowe świadczące o tym, że hotele działające w odpowiednim reżimie sanitarnym nie są ogniskami wirusa SARS-CoV-2. Dalsze obostrzenia nie są w naszym odczuciu koniecznie, ponieważ hotele stanowią marginalny odsetek miejsc publicznych, w których przenosi się wirus.

Ponadto informujemy, że z ankiety przeprowadzonej przez IGHP w hotelach w dniach od 25 do 29 listopada br. wynika, że w ponad 52% obiektów w pełni zaszczepiło się ponad 80% pracowników, a w kolejnych 36% hoteli odsetek ten mieści się w przedziale od 51% do 80%. Powyższe świadczy o bardzo dużej odpowiedzialności hotelarzy i o ich właściwym przygotowaniu do bezpiecznej obsługi gości. Zwracamy się zatem w imieniu branży hotelarskiej z apelem o zachowanie ciągłości i przewidywalność prowadzenia działalności oraz o pilne wydanie rozporządzenia umożliwiającego hotelom w najbliższym czasie powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie.

Czytaj więcej

Niemieccy hotelarze: Gości ciągle mało. Pomoc publiczna konieczna do marca

Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że konsekwencje zaostrzonych od 1 grudnia obostrzeń będą dla polskich hoteli tym bardziej dotkliwe, że już od marca 2020 roku zmagają się one z poważnymi konsekwencjami finansowymi kryzysu spowodowanego przez pandemię. Po wielu miesiącach zapaści dopiero w okresie wakacji letnich 2021 r. wiele hoteli z nadzieją odnotowało wzrost popytu, głównie ze strony Polaków, między innymi dzięki wprowadzeniu Polskiego Bonu Turystycznego. Mimo utrzymywanego limitu 75% wykorzystania pokoi hotelowych w drugim półroczu br. przedsiębiorcy hotelowi dużym wysiłkiem potrafili sprostać wzrostowi kosztów działalności, kryzysowi na rynku pracy i wciąż marginalnemu popytowi ze strony gości zagranicznych oraz nieodbudowanemu segmentowi „biznes”.

Jednak obniżenie limitu do 50% obłożenia w pierwszej połowie grudnia napawa hotelarzy dużą obawą o możliwość jego utrzymania po 17 grudnia. Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to dla dużej części branży hotelowej okazja do zamknięcia mijającego roku dodatkową sprzedażą generowaną przez tradycyjny popyt ze strony przede wszystkim turystów krajowych. Hotele przyjęły już zamówienia i rezerwacje na ten okres i przedłużenie obowiązujących przepisów bądź ich zaostrzenie w drugiej połowie grudnia spowodowałoby dla nich ogromne, negatywne konsekwencje finansowe, nie wspominając o niezadowoleniu tysięcy gości, z powodu anulowania potwierdzonych wcześniej rezerwacji.

Odrębnym problemem wynikającym z administracyjnych ograniczeń w przyjmowaniu gości zaszczepionych ponad limit 50% obłożenia jest prawna podstawa do weryfikacji gości zaszczepionych podczas ich przyjmowania do hotelu. Wielokrotnie informowaliśmy, że taki obowiązek nałożony na hotelarzy wymagałby udzielenia im stosownego upoważnienia do weryfikacji zaszczepienia się przez gości, a także upoważnienia do przechowywania danych wrażliwych na wypadek kontroli. Odpowiednim zaświadczeniem, na podstawie którego hotele mogłyby przyjmować gości zaszczepionych ponad ustalony limit jest stosowany w państwach UE Unijny Certyfikat Covid. Niniejszym apelujemy o pilne doprowadzenie do spójności przepisów Rozporządzenia z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podkreślamy, że hotele w świadczeniu swoich usług przestrzegają przepisów i zasad sanitarnych ustalonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, co potwierdziły liczne kontrole SANEPID i Policji. Jednocześnie, niezmiennie deklarujemy dbałość o zachowanie najwyższych norm sanitarnych i tym samym o bezpieczeństwo gości w hotelach.

Liczymy na przychylność i zrozumienie dla naszych postulatów oraz na możliwość konstruktywnej dyskusji i wspólnego wypracowania niezbędnych rozwiązań.

Ireneusz Węgłowski, Prezes IGHP

Do wiadomości: Pan Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu MSiT

W piśmie adresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego IGHP podkreśla, że branża hotelarska z niepokojem przyjęła informację o wprowadzeniu dalszych ograniczeń limitu do 50 procent obłożenia (z wyłączeniem osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).

Izba nawiązała do korespondencji z lipca, w której przedstawiła dowody medyczne i naukowe świadczące o tym, że hotele działające w odpowiednim reżimie sanitarnym nie są ogniskami wirusa SARS-CoV-2. IGHP przedstawiła również dane z najnowszej ankiety przeprowadzonej w hotelach od 25 do 29 listopada, z której wynika, że w ponad 52 procentach obiektów w pełni zaszczepiło się ponad 80 procent pracowników, a w 36 procentach hoteli odsetek ten mieści się w przedziale od 51 do 80 procent. Świadczy to o bardzo dużej odpowiedzialności hotelarzy i o ich właściwym przygotowaniu do bezpiecznej obsługi gości - podkreśla IGHP w komunikacie.

Pozostało 85% artykułu
Hotele
Hotelarze: Boimy się wzrostu kosztów i odpływu kadry
Apartamenty
Niemcy - właściciele mieszkań wakacyjnych odcinają się od przeciwników szczepień
Ekonomia
Czwarta fala pandemii bije w hotele. Znów pustoszeją
Hotele
Hotelarze: Kiedy rosną zakażenia, spadają rezerwacje w hotelach
Hotele
Polski Holding Hotelowy kupuje od KGHM-u Interferie