Hotelarze liczą zyski po ciepłym i słonecznym wrześniu. "Ruch był jak w wakacje"

We wrześniu osiem na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50 procent, z czego prawie połowa powyżej 70 procent - wynika z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Frekwencja były również lepsza od tej sprzed roku.

Publikacja: 16.10.2023 12:59

Hotelarze liczą zyski po ciepłym i słonecznym wrześniu. "Ruch był jak w wakacje"

Foto: Adobe Stock

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie - pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu najnowszej ankiety, jaką prowadzi co miesiąc wśród hotelarzy.

Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z wakacji. Łącznie hotele z frekwencją poniżej 30 procent stanowiły tylko 3 procent ogółu ankietowanych obiektów, a obłożenie powyżej 50 procent zanotowało 82 procent hoteli, w tym 47 procent obiektów powyżej 70 procent.

89 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 55 procent odnotowało frekwencję powyżej 70 procent. To wyniki o kilkanaście pp. lepsze niż w czerwcu. Frekwencji 30 procent nie osiągnęło tylko 2 procent hoteli.

82 procent obiektów wypoczynkowych przekroczyło frekwencję 50 procent, w tym niemal połowa (48 procent) zanotowała obłożenie powyżej 70 procent. Frekwencję poniżej 30 procent zanotowało tylko 4 procent hoteli.

We wrześniu cudzoziemcy stanowili dla całej grupy ankietowanych 25 procent gości. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 procent, a obiekty wypoczynkowe 24 procent.

Czytaj więcej

Halo Szczyrk, Halo Hel, Halo Toruń – państwowe hotele zmieniają markę

Wskaźniki frekwencji lepsze niż rok temu

W jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48 procent obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 28 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 procent obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym.

Dane były różne w hotelach biznesowych i wypoczynkowych. Dla 38 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40 procent obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 procent).

Natomiast w grupie obiektów wypoczynkowych dla 30 procent wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59 procent obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Dalszy wzrost średnich cen

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że trzy czwarte hoteli podniosło je w stosunku do września 2022 roku. 30 procent obiektów odnotowało wzrost do 10 procent, a 38 procent - w przedziale 11-20 procent. Z kolei 25 procent obiektów miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 procent.

Czytaj więcej

Robot poliglota zamelduje gościa w hotelu, wyśle fakturę i wskaże lokalne atrakcje

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 procent, jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 procent. Jednocześnie aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone.

W całej grupie ankietowanych 24 procent hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż mówiły prognozy dla września sprzed miesiąca.

26 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 32 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22 procent z frekwencją poniżej 30 procent i 30 procent z obłożeniem powyżej 50 procent.

W hotelach wciąż brakuje pracowników

Z uzyskanych danych wynika, że hotelarze szacują braki w zatrudnieniu średnio na 11 procent. Nieco wyższy wskaźnik jest w hotelach biznesowych - 14 procent, natomiast w obiektach wypoczynkowych jest to 9 procent. 18 procent wszystkich ankietowanych wskazało, że nie ma braków w zatrudnieniu, prawie połowa (48 procent) określiła je w zakresie 1-10 procent, a powyżej 10 procent - 34 procent hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej online w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele we wszystkich województwach. 64 procent z nich to hotele miejskie, 29 procent sieciowe, 38 procent biznesowe, 22 procent wypoczynkowe, a 40 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 83 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 63 procent mniej niż 100 (średnio 88). 91 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie - pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu najnowszej ankiety, jaką prowadzi co miesiąc wśród hotelarzy.

Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z wakacji. Łącznie hotele z frekwencją poniżej 30 procent stanowiły tylko 3 procent ogółu ankietowanych obiektów, a obłożenie powyżej 50 procent zanotowało 82 procent hoteli, w tym 47 procent obiektów powyżej 70 procent.

Pozostało 90% artykułu
Hotele
Gheorghe Cristescu odwołany ze stanowiska prezesa Polskiego Holdingu Hotelowego
Hotele
Polscy hotelarze namawiają turystów: Rezerwujcie noclegi u nas, nie u pośredników
Hotele
Wielkie inwestycje hotelowe w Hiszpanii. „Mogą zwiastować rekordowy rok”
Hotele
Rekordowe zainteresowanie turystów wakacjami w Turcji. Polska „niespodzianką roku”
Hotele
Tureccy hotelarze: Trzeba coś zrobić z all inclusive. Za dużo jedzenia się marnuje
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy