Chciała się zorientować, jak na wynagrodzeniach odbije się zaplanowana przez rząd kolejna istotna podwyżka płacy minimalnej w tym roku.  Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło bowiem do 4242 złotych brutto (do stycznia było to 3600 zł) a stawka godzinowa do 27,70 złotego. To jednak nie ostatnia podwyżka w tym roku, ponieważ druga zmiana nastąpi w lipcu, kiedy wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4300 złotych, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 złotego. Zmiany sięgają więc 752 złotych i 700 złotych w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2023.

Dzięki danym od hotelarzy udało się ułożyć tabelę wynagrodzeń na kilku istotnych dla funkcjonowania hotelu stanowiskach. Oprócz wynagrodzenia średniego, zestawienie prezentuje też wynagrodzenia minimalne i maksymalne z całej grupy ankietowanych oraz medianę, czyli kwotę, która dzieli wszystkie wynagrodzenia na dwie połowy.

Różnice nie są duże, czasem stanowisko od stanowiska dzieli tylko kilkadziesiąt złotych. Najlepiej zarabiają kucharze od 3,5 do 8 tysięcy złotych brutto. Ich mediana to 5090 złotych. Najmniej w hotelu dostanie (z wymienionych w ankiecie stanowisk) pracownik służby pięter – od 3,5 do 7 tysięcy złotych brutto, ale mediana jego wynagrodzenia to 7,72 złotych brutto.

IGHP