Gdańskie lotnisko: Podwyżki opłat osłabią polski rynek lotniczy

W dzisiejszych czasach podwyższanie opłat w lotnictwie skutkować będzie podwyżką cen biletów, a co za tym idzie spadkiem popytu na usługi lotnicze i osłabieniem polskiego rynku lotniczego - pisze w liście do ULC szef gdańskiego lotniska.

Publikacja: 15.11.2021 14:43

Gdańskie lotnisko: Podwyżki opłat osłabią polski rynek lotniczy

Foto: AFP, Christof Stache

Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski ponownie protestuje przeciwko podwyżce opłat dla linii lotniczych. Szef gdańskiego lotniska pisze do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, że podwyżki opłat trasowej i terminalowej zostaną przerzucone na pasażerów w podwyższonej cenie biletów, co pociągnie za sobą osłabienie polskiego rynku lotniczego. Uważa, że zaktualizowany dokument dotyczący podwyżek nic w praktyce nie zmienia.

Jedynym sposobem uniknięcia podwyżki opłat jest dotacja dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od Skarbu Państwa w wysokości 50 milionów złotych.

Poniżej publikujemy list w całości i bez zmian.

Czytaj więcej

Ważą się losy podwyżek w opłatach lotniskowych

Pan Piotr Samson

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Szanowny Panie Prezesie,

Mając na względzie przesłany mailem w dniu 10.11.2021 roku „Uaktualniony plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”, poniżej przedstawiam stanowisko Portu Lotniczego Gdańsk w tej sprawie.

Po raz kolejny sprzeciwiam się jakiejkolwiek podwyżce opłat dla linii lotniczych (terminalowej i trasowej) zaproponowanych w tym uaktualnionym dokumencie. Podwyżki te zostaną przeniesione na pasażerów w podwyższonej cenie biletu lotniczego, a pasażerowie są najmniej winni pandemii Covid-19.

Wydawało mi się, że konsultacje z branżą lotniczą w zakresie podwyżek opłat ATC są jednak po coś, a nie żeby tylko się odbyły. W pismach, osobistych rozmowach, mediach, a także na spotkaniu sejmowych podkomisji przedstawialiśmy Państwu negatywny wpływ podwyżek opłat ATC na branżę lotniczą, argumenty merytoryczne i nasz sprzeciw w tym zakresie.

Wszystkie podmioty rynku lotniczego w dalszym ciągu ponoszą straty na prowadzonej działalności. Podwyższanie jakichkolwiek opłat dla użytkowników branży lotniczej w obecnych czasach jest złą decyzją. Decyzja ta skutkować będzie podwyżką cen biletów dla pasażerów, co skutkować będzie spadkiem popytu na usługi lotnicze i osłabieniem polskiego rynku lotniczego na rzecz państw ościennych. W czasie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego osłabianie rynku polskiego jest jeszcze bardziej kuriozalne.

Skandalicznym zaś jest, że zaproponowana w zaktualizowanym PSD stawka opłaty terminalowej dla strefy 2 (tj. polskich lotnisk regionalnych) jest pod względem wielkości (w przeliczeniu na stawkę jednostkową wyrażoną w EUR) wyższa niż w bogatych krajach Europy zachodniej jak Francja, Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Irlandia czy też biedniejszych krajach południowych Europy Zachodniej, jak Włochy, Portugalia, Grecja, Finlandia, Łotwa, Estonia czy Malta.

Pytam się więc Pana Prezesa, jak mają polskie porty regionalne konkurować na rynku z innymi lotniskami w Europie i walczyć o przewoźników z taką kulą u nogi w postaci tak wysokich opłat PAŻP?

Jedynym sposobem uniknięcia niniejszego jest dotacja dla PAŻP od właściciela tj. skarbu państwa. Na pewno Pan Prezes wie, że posłowie opozycji złożyli wniosek o uwzględnienie w budżecie Państwa na rok 2022 poprawki budżetowej w postaci przyznania dla PAŻP kwoty 50 mln zł będącej dotacją celową na utrzymanie kosztów obsługi terminalowej na lotniskach regionalnych.

W tym uaktualnionym PSD nie ma nawet wzmianki o niniejszym. Dodatkowo dokument ten został zmieniony poprzez uaktualnienie prognoz wzrostu ruchu lotniczego w przyszłości. Tym samym wprowadzenie kwoty 50 mln zł do budżetu państwa w postaci dotacji dla PAŻP (obliczonej przy uwzględnieniu wcześniejszych prognoz ruchowych) spowoduje, że kwota ta pozwoli na nie tylko utrzymanie stawki opłaty terminalowej dla 2 strefy na obecnym poziomie ale nawet na jej obniżenie. O tym również nie wspomniano w dokumencie.

Jednocześnie podpisuję się pod stanowiskiem linii lotniczych Lufthansa z 10.11.2021 roku wysłanym do Państwa, które zauważa m.in, że „Uaktualniony PSD” pokazuje, że Polska nie osiągnie wskaźnika efektywności ekonomicznej w obu strefach pobierania opłat terminalowych za 2023 i 2024 rok pozostawiając Polskę pod koniec RP3 z wyższym kosztem jednostkowym, niż przewidziano w przepisach europejskich.

Mając na względzie powyższe i przedstawiane wcześniej (w toku postępowania) argumenty merytoryczne wnoszę do Pana Prezesa o:

1. niezgadzanie się na przyjęcie „Uaktualnionego planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”, skutkującego podwyżką opłat dla linii lotniczych m.in. ze względu na niespełnienie przepisów europejskich co wykazano w piśmie linii lotniczych Lufthansa z 10.11.2021 roku;

2. uzyskanie rządowej, bezpośredniej pomocy dla PAŻP w kwocie 50 mln zł i w konsekwencji nie tylko utrzymanie na dzisiejszym poziomie ale także obniżenie opłat terminalowych dla strefy 2.

Licząc na uwzględnienie mojego głosu i licząc na podjęcie przez Pana Prezesa mądrej decyzji dla dobra polskiego rynku lotniczego pozostaję z poważaniem i łączę wyrazy szacunku

Do wiadomości:

Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury

Marcin Horała - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski ponownie protestuje przeciwko podwyżce opłat dla linii lotniczych. Szef gdańskiego lotniska pisze do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, że podwyżki opłat trasowej i terminalowej zostaną przerzucone na pasażerów w podwyższonej cenie biletów, co pociągnie za sobą osłabienie polskiego rynku lotniczego. Uważa, że zaktualizowany dokument dotyczący podwyżek nic w praktyce nie zmienia.

Jedynym sposobem uniknięcia podwyżki opłat jest dotacja dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od Skarbu Państwa w wysokości 50 milionów złotych.

Pozostało 89% artykułu
Lotniska
Na lotnisku w Katowicach wyrobisz paszport w kwadrans. Paszport tymczasowy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Lotniska
Lotnisko w Gdańsku miało już prawie 3 mln pasażerów. Czartery rosną o 60 procent
Lotniska
Lotnisko Chopina: Historyczny rekord - 2 miliony pasażerów w czerwcu
Lotniska
Anna Midera szefem Związku Regionalnych Portów Lotniczych
Lotniska
Kolejne połączenie lotnicze z Warszawy do Austrii dla narciarzy