Jak podał minister kultury i turystyki Dario Franceschini, podczas prezentacji strategii rozwoju turystyki przed radą ministrów, przyjazdy zagraniczne w 2016 roku wzrosły o 4,3 procent rok do roku, do ponad 60 milionów gości. Przychody z branży wyniosły 171 miliardów euro, co stanowi 11,8 procent PKB, a w sektorze pracuje 12,8 procent wszystkich zatrudnionych we Włoszech. Zdaniem Pranceschiniego, aby rozwinąć jeszcze bardziej ten segment, potrzeba większego zróżnicowania oferty i intensyfikacji działań marketingowych.

Tymczasem, jak podaje serwis magazynu „TTG Italia”, w minionym roku wzrost zainteresowania turystów – zarówno krajowych jak i zagranicznych – zanotowały Mediolan i Turyn, a spadek – Rzym i Wenecja.