Firma Travel Advance zajmująca się marketingiem turystycznym i sieć agencji marketingowych Travel Consul przeprowadziły w ubiegłym miesiącu internetowe badanie dotyczące wpływu pandemii na turystykę i sposobów wyjścia z kryzysu. Ankietę wypełniło ponad 900 firm działających na najważniejszych rynkach turystycznych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Afryki, w tym touroperatorzy, agenci turystyczni i GSA.

Zdaniem 68 procent ankietowanych najskuteczniejszym działaniem w walce ze skutkami kryzysu, jakie mogą podjąć organizacje odpowiedzialne za promocję turystyczną, jest certyfikowanie miejsc i obiektów potwierdzające ich bezpieczeństwo sanitarne. Tylko 7 procent stwierdziło, że nie ma ono żadnego znaczenia. Na drugim miejscu znalazła się prezentacja aktualnych danych (59 procent wskazań), na trzecim kampanie promocyjne (54 procent), a na kolejnych dostarczanie bieżących informacji branżowych (48 procent), organizowanie szkoleń (47 procent), tworzenie centrów informacyjnych dla partnerów handlowych (41 procent), prowadzenie webinarów marketingowych (36 procent) i rozmów online (19 procent).

CZYTAJ TEŻ: Polacy zapominają o pandemii, chcą wakacji

Na pytanie o działania marketingowe mające pomóc firmom stanąć na nogi dwie trzecie ankietowanych odpowiedziało, że prowadzi je w mediach społecznościowych. Kampanie w internecie i bliska współpraca z mediami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Przedsiębiorstwa spodziewają się 73-procentowego spadku sprzedaży w trzecim kwartale 2020 roku i 60-procentowego w czwartym w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dwie trzecie ankietowanych przewiduje, że bez wsparcia finansowego od rządu będzie w stanie utrzymać działalność przez sześć miesięcy.

41 procent respondentów w odpowiedzi na kryzys stworzyło nowe produkty i zmieniło model biznesowy, 38 procent wzięło udział w szkoleniach i wzmocniło obsługę klienta, 34 procent poprawiło dotychczasową ofertę, 26 procent zainwestowało w nowoczesne technologie, 24 procent zaczęło się rozglądać za nowymi kierunkami, a 14 procent za nowymi klientami.

Najlepszą metodą utrzymywania kontaktów z klientami w czasie pandemii okazała się poczta elektroniczna. Drugim najczęściej wskazywanym sposobem była rozmowa telefoniczna. Najmniej wskazań uzyskały wideokonferencje i czaty na żywo.

ZOBACZ TAKŻE: Turysta przyszłości zwiedza w goglach na kanapie

Za najlepsze źródła informacji w czasie pandemii 69 procent respondentów uznało izby turystyczne i zrzeszenia biur podróży. Dalsze miejsca zajęły organizacje odpowiedzialne za promocję turystyczną, media branżowe, rząd i znajomi z branży.

Jakie zadania stoją teraz przed branżą turystyczną? 70 procent respondentów uważa, że najważniejszym będzie zmiana warunków anulowania rezerwacji. Na kolejnych miejscach znalazły się wprowadzenie nowych sposobów komunikowania się z klientami (67 procent), różnicowanie lub zmiana oferty turystycznej (61 procent), nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi (60 procent), dywersyfikowanie lub zmiana rynków (51 procent).