Rzecznik MŚP: Zwolnienie z ZUS dla turystyki na pół roku

Przedsiębiorcy turystyczni, transportowi, hotelowi, organizatorzy targów i imprez artystycznych powinni być zwolnieni z ZUS od czerwca do końca roku – uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Publikacja: 09.09.2020 00:45

Rzecznik MŚP: Zwolnienie z ZUS dla turystyki na pół roku

Foto: Adam Abramowicz nie pierwszy raz poparł postulaty branży turystycznej. Fot. materiały prasowe

Abramowicz wystosował pismo do przewodniczącej senackiej komisji gospodarki narodowej senator Marii Koc z prośbą o uwzględnienie w pracach nad ustawą zwaną mikrotarczą dla turystyki (pełna nazwa to „ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”) postulatów zgłoszonych mu przez przedstawicieli organizacji i środowisk związanych z turystyką i nie tylko. Wymienia jako autorów prezesa Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki, prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, prezesa Turystycznej Organizacji Otwartej, prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, a także przedstawicieli grupy na Facebooku pod nazwą Turystyka Forum i nieformalnej Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki i akcji społecznej #ZmieńTerminNieOdwoluj.

Ich postulaty rozszerzają zakres działania (nie trzy miesiące, ale pół roku) i listę beneficjentów (nie tylko agenci turystyczni, piloci, sezonowi przewodnicy turystyczni, ale wielu innych) ustawy, która trafiła do Senatu kilka dni po uchyleniu jej przez Sejm i tam została skierowana do komisji gospodarki narodowej. Podczas posiedzenia senatorowie przerwali jednak obrady, zanim jeszcze dotarli do merytorycznych uwag o ustawie. Dzisiaj po południu mają je wznowić, a jutro cały Senat będzie głosować poprawki zaproponowane przez komisję.

CZYTAJ TEŻ: Odroczenie tarczy dla turystyki. Sukces czy porażka?

Postulaty poparte przez Adama Abramowicza to:

1) zwolnienie z opłacania składek ZUS takich grup zawodowych jak: organizatorzy turystyki (PKD: 79.12.Z), agenci turystyczni (79.11.A), pośrednicy turystyczni (79. I LB), pilotówci wycieczek i przewodnicy turystyczni (79.90.A), hotele i obiekty noclegowe (55. I OZ i 55.20.Z), pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),), działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C).

Katalog obejmuje też PKD nie związane z turystyką: 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 93, 19.Z (pozostała działalność związana ze sportem), 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02,Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.1 IZ (działalność agencji reklamowych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rzecznik MŚP: Bon także na pojedyncze usługi turystyczne

2) nadanie prawa do świadczenia postojowego w tym samym okresie (czerwiec – grudzień 2020) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD: 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 79. I I .A (działalność agentów turystycznych), 79,11.B (działalność pośredników turystycznych), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 93.19.7, (pozostała działalność związana ze sportem), 55. I OZ (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miej sca krótkotrwałego zakwaterowania), 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 52.29.C (działalność pozostałych agencji transportowych), 77.391 (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01 .Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.1 (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miej scach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.11 .Z (działalność agencji reklamowych), 82.30.z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z (działalność portali internetowych).

3) uwzględnienie przy postojowym spadku przychodów z miesięcy najważniejszych dla turystyki. Obecnie ustawa (artykułu 15zs l ) ogranicza możliwość uwzględnienia we wniosku o świadczenie postojowe spadku przychodu z innego miesiąca niż z poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

WARTO: Rzecznik MŚP: Branża turystyczna straci najwięcej

Abramowicz wystosował pismo do przewodniczącej senackiej komisji gospodarki narodowej senator Marii Koc z prośbą o uwzględnienie w pracach nad ustawą zwaną mikrotarczą dla turystyki (pełna nazwa to „ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”) postulatów zgłoszonych mu przez przedstawicieli organizacji i środowisk związanych z turystyką i nie tylko. Wymienia jako autorów prezesa Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki, prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, prezesa Turystycznej Organizacji Otwartej, prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, a także przedstawicieli grupy na Facebooku pod nazwą Turystyka Forum i nieformalnej Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki i akcji społecznej #ZmieńTerminNieOdwoluj.

Pozostało 80% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty