W ubiegłym roku Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna opracowały program pomocowy dla przedsiębiorców turystycznych z regionu „Śląski pakiet dla turystyki”. Miał on pięć filarów: kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej, a jego wartość wyniosła 3,5 miliona złotych.

Jak podaje UMWŚ, z pomocy skorzystało 405 podmiotów, dofinansowanych zostało 477 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę dotarły do 30 milionów odbiorców.

""

Źródło: dlaturystyki.slaskie.pl

turystyka.rp.pl

CZYTAJ WIĘCEJ: Śląsk z pakietem pomocowym dla turystyki

Zarząd województwa podjął decyzję o kontynuacji programu, zwiększając pulę o 84 miliony złotych. Pakiet zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale roku.

– Turystyka jest jedną z tych branż, w które koronawirus uderzył najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy wsparcia, która pomoże im szybko odzyskać klientów. „Śląski pakiet dla turystyki” jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski, cytowany w komunikacie UMWŚ.

Jednocześnie zarząd rozszerzył program o filary VI i VII: wsparcie gmin turystycznych i wsparcie MŚP z branży turystycznej.

W pierwszej kolejności pomoc dostanie 38 gmin położonych w Beskidzie Śląskim, na Śląsku Cieszyńskim i w Beskidzie Żywieckim (powiaty cieszyński, bielski, żywiecki), które mają zimową infrastrukturę turystyczną, w tym stoki narciarskie. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 3 lutego.

W drugiej kolejności pieniądze trafią do 15 gmin jurajskich (powiaty częstochowski, myszkowski, zawierciański).

Będzie to rekompensata za utracone dochody budżetowe (jak wyliczył UMWŚ, aż 90 procent przychodów Szczyrku pochodzi z podatków firm turystycznych, z czego 60-70 procent generuje sezon zimowy). W zamian gminy mają zwolnić przedsiębiorców turystycznych z podatków i umorzyć opłaty lokalne. Wielkość wsparcia wyniesie do 125 procent dochodów utraconych w 2021 roku z tytułu decyzji podjętych przez gminy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej – nie więcej niż 2 miliony złotych na gminę, w której stosunek liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza 0,5, oraz po 500 tysięcy złotych dla pozostałych gmin. W sumie gminy dostaną 8 milionów złotych.

ZOBACZ TAKŻE: Małopolska na odsiecz branży turystycznej

Z kolei wsparcie przedsiębiorców (warunkiem ubiegania się o nie jest co najmniej 30-procentowy spadek przychodów) będzie miało formę konkursu na dofinansowanie „projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność” – może to być na przykład dostosowanie firmy do zaostrzonych wymogów sanitarnych. Dotacja ma wynosić do 85 procent wartości inwestycji, maksymalna wartość dofinansowania to 500 tysięcy złotych. UMWŚ liczy, że uda się dofinansować od 160 do 200 przedsiębiorstw. Firmy dostaną łącznie 76 milionów złotych. Nabór wniosków ma ruszyć w drugim kwartale roku.

Na etapie projektowania są zasady wsparcia obiektów, atrakcji, marek i produktów turystycznych.

Więcej na temat filarów programu, zasad udzielenia pomocy, terminów składania wniosków na stronie: https://dlaturystyki.slaskie.pl.