Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej turystyki. Podnosi w niej konieczność ustalenia unijnych kryteriów bezpiecznego i nie obciążającego środowiska zanieczyszczeniami podróżowania, a także wprowadzenia wspólnego certyfikatu szczepień i certyfikatu higieny dla przedsiębiorstw. Kwarantanna, zdaniem parlamentarzystów, powinna być jedynie ostatecznością.

Parlament przyznaje, że pandemia mocno uderzyła w sektor, a to zagraża 6 milionom miejsc pracy z 27 milionów istniejących. Dlatego branża musi być uwzględniona w planach odbudowy.

CZYTAJ TEŻ: UE: Od lata możliwe podróże bez kwarantanny. Z paszportem szczepień

Posłowie apelują też, by rozważyć czasowe obniżenie podatku VAT na te usługi.

Kiedy państwa członkowskie będą uznawać wspólne świadectwo szczepień, które miałoby być także alternatywą dla testów PCR i kwarantanny, podróżowanie stanie się łatwiejsze. Certyfikat musi być zgodny z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych i mógłby zacząć być wykorzystywany w momencie uzyskania wiarygodnych dowodów, że osoby zaszczepione nie przenoszą wirusa.

W rezolucji, posłowie wzywają Komisję Europejską, by wprowadziła unijny znak jakości stanu higieny, który byłby potwierdzeniem, że przedsiębiorcy wypełniają w minimalnym stopniu zasady zapobiegania zakażeniom koronawirusem. To pomogłoby przywrócić zaufanie klientów do branży turystycznej i podróżowania.

Posłowie apelują też do państw członkowskich, by przekazywały Komisji Europejskiej jasne informacje odnośnie do stosowania lub znoszenia ograniczeń w swobodnym przepływie osób. Podkreślają też, że Komisja musi przygotować się na czasy po pandemii i przyjąć nową strategię UE dla turystyki, aby Europa mogła utrzymać pozycję wiodącego kierunku turystycznego.

Parlament wzywa też Komisję do utworzenia Europejskiej Agencji Turystyki – miałaby ona wspierać turystykę, promować markę europejską, dostarczać najnowszych danych dotyczących turystyki, pomagać małym przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania unijnego i pomagać sektorowi turystycznemu w przygotowaniu się na przyszłe kryzysy.

ZOBACZ TEŻ: Amerykańska branża turystyczna też chce paszportu szczepień. Pisze do Bidena