Składki nadpłacone na TFP już nie przepadną przedsiębiorcom turystycznym

Składki nadpłacone na Turystyczny Fundusz Pomocowy przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kolejnych zobowiązań z tego tytułu, podobnie jak w wypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – przewiduje nowelizacja ustawy.

Publikacja: 09.12.2021 14:27

Składki nadpłacone na TFP już nie przepadną przedsiębiorcom turystycznym

Foto: AFP

To jedna ze zmian uchwalonej 2 grudnia przez Sejm nowelizacji ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Ustawa czeka jeszcze tylko na podpis Prezydenta – informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zarówno TFP, jak i TFG, są obsługiwane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nowe przepisy przewidują, że składki na TFP będą zwracane przedsiębiorcom, gdy będzie on wykreślony z rejestru organizatorów turystyki, gdy zapłaci zbyt dużo, albo gdy wpłaci pieniądze, chociaz nie ma takiego obowiązku.

Przedsiębiorca może wystąpić o zwrot składek nie później niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru stała się ostateczna, a wypadku wpłaty wyższej niż wysokość zobowiązania, albo dokonanej przez podmiot niezobowiązany względem TFP, termin ten wynosi 30 dni. Przedsiębiorcy zyskują również możliwość zarachowania wpłaconych składek na TFP na poczet następnych należnych do przekazania.

Te zmiany postulowała branża turystyczna, pierwotnie ustawa nie przewidywała, co robić w opisanych sytuacjach. Szczególnie touroperatorom zależało, żeby była jasna sytuacja, co do składek nadpłaconych.

TFP gromadzi środki przeznaczone na pomoc, z której bedą mogli skorzystać touroperatorzy w nadzwyczajnych sytuacjach. Na przykład, jeśli w wyniku jakichś katastrof staną przed koniecznością zwrócenia klientom dużej liczby zaliczek i wpłat za niezrealizowane imprezy. Tak jak to miało miejsce, kiedy epidemia covidu sparaliżowała ruch turystyczny.

TFP został utworzony ustawą z 17 września 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy odprowadzają składki na rzecz Funduszu, których wysokość wynosi od 0 do 15 złotych za każdego podróżnego, w zależności od rodzaju imprezy.

Zmiany wprowadzono również w przepisach ustawy o imprezach turystycznych. Uzupełniony został art. 30 ust. 7 pkt 3, mówiący o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru na jego wniosek w związku z zakończeniem działalności. Aby wykreślenie doszło do skutku, przedsiębiorca zobowiązany jest do uprzedniego złożenia deklaracji i opłacenia należnych składek na TFG oraz TFP, a także ewentualnych rat w ramach TFZ.

Ponadto w wykazie umów prowadzonym przez przedsiębiorców, należy wskazywać kody lotnisk Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jeżeli impreza turystyczna lub wykonywana usługa w ramach powiązanych usług turystycznych zawiera przelot.

- Przy okazji, chcemy przypomnieć przedsiębiorcom turystycznym, że 31 grudnia upływa termin spłaty pierwszej raty dla tych, którzy skorzystali ze wsparcia udzielonego przez Turystyczny Fundusz Zwrotów – mówi cytowany w komunikacie Marek Niechciał, członek zarządu UFG nadzorujący TFG i TFP.

TFZ został utworzony jeszcze przed powołaniem TFP, w 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To z jego środków klientom biur podróży zwracane były pieniądze wpłacone na imprezy, które zostały odwołane z powodu pandemii.

Ta forma pomocy dla branży turystycznej miała jednak charakter zwrotny – TFZ powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego i według pierwotnych przepisów termin spłaty przez przedsiębiorców pierwszej raty zobowiązań przypadał na 21 kwietnia 2021. Jednak 1 lipca opublikowano nowelizację ustawy przesuwającą go na 31 grudnia 2021 r.

UFG na przełomie 2020 i 2021 r. w imieniu prawie 300 biur podróży wypłacił ich klientom 226 mln złotych z TFZ za odwołane z powodu pandemii imprezy. Każdy przedsiębiorca, który korzystał z pomocy TFZ, otrzymał z UFG indywidualny harmonogram spłat podzielonych na 72 równe raty.

To jedna ze zmian uchwalonej 2 grudnia przez Sejm nowelizacji ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Ustawa czeka jeszcze tylko na podpis Prezydenta – informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zarówno TFP, jak i TFG, są obsługiwane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nowe przepisy przewidują, że składki na TFP będą zwracane przedsiębiorcom, gdy będzie on wykreślony z rejestru organizatorów turystyki, gdy zapłaci zbyt dużo, albo gdy wpłaci pieniądze, chociaz nie ma takiego obowiązku.

Pozostało 84% artykułu
Biura Podróży
Turyści chcą latać z biurami podróży za granicę, ale rezygnują z ich usług w kraju
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biura Podróży
Klienci upadłego biura podróży dostaną pieniądze po wakacjach. Czeka 250 tysięcy ludzi
Biura Podróży
Biuro podróży planuje wozić klientów na prywatną wyspę. Ma już statki i hotele
Biura Podróży
Niemiecka firma turystyczna otwiera przedstawicielstwo w Polsce. W planach cała Europa
Biura Podróży
Korekta cen w biurach podróży. Wakacje tanieją, a najbardziej te w Turcji