Z danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i bazy Biura Informacji Kredytowej wynika, że zaległości hoteli i innych firm przyjmujących gości wyniosły w końcu 2020 roku 1,04 miliarda złotych – podaje BIG InfoMonitor w komunikacie.

Niesolidnym dłużnikiem jest niemal co dziesiąty hotel w Polsce. Wśród pozostałych obiektów noclegowych problem jest mniej powszechny, ale również znaczący. Największe kwoty do spłacenia mają podmioty z województwa łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego.

– Zakwaterowanie, obok gastronomii, turystyki, kultury i ośrodków sportowych, w największym stopniu dotknęły konsekwencje pandemii – mówi prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. – Pierwszy raz hotele musiały ograniczyć swoją działalność w kwietniu, potem ponownie w listopadzie. Skutek? Według danych GUS tylko w listopadzie 2020 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało o prawie 79 procent mniej turystów niż w listopadzie 2019 roku. To wszystko spowodowało, że liczba firm niespłacających w terminie swoich zobowiązań wzrosła – wskazuje.

ZOBACZ TAKŻE: W listopadzie hotele straciły prawie 80 procent gości

Pod koniec ubiegłego roku podmiotów, które nie regulowały faktur i rat kredytów, było 1781, czyli o niemal 200 więcej niż rok wcześniej. Suma ich niespłaconego zadłużenia sięgnęła 1,04 miliarda złotych. Największe problemy mają przede wszystkim obiekty hotelowe, czyli hotele, pensjonaty, motele i hostele. Wśród nich aż 9,4 procent to przedsiębiorstwa z przeterminowanymi zobowiązaniami. Obciąża je zaległość przekraczająca 943 miliony złotych. Kolejne ponad 91 milionów złotych długów mają ośrodki kolonijne, kwatery, domki i schroniska młodzieżowe.

Największy odsetek obiektów noclegowych figurujących w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się w województwie mazowieckim. Tu problemy ma 7,6 procent przedsiębiorstw. W województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim udział w rynku firm z kłopotami przekracza 6 procent. Z kolei pod względem wielkości zaległości prym wiedzie województwo łódzkie. Pod koniec roku suma przeterminowanych zobowiązań hoteli i innych firm oferujących noclegi przekraczała 243,4 miliona złotych. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (165,7 miliona złotych), a na trzecim mazowieckie (147,8 miliona złotych).

Hotele sięgały po wsparcie, które pozwalało im przetrwać trudne miesiące. Jednym z takich rozwiązań były wakacje kredytowe. Z danych BIK wynika, że pod koniec 2020 roku hotele i inne firmy z kategorii zakwaterowanie korzystały z tych wakacji dla 387 rachunków (kredytów) na sumę 725 milionów złotych. A w ciągu minionego roku przełożyły spłatę 2,5 tysiąca kredytów o wartości 2,5 miliarda złotych.

CZYTAJ TEŻ: IGHP: Bez dalszej pomocy rządu hotele nie przetrwają

12 lutego, po ponad trzech miesiącach lockdownu, hotele znów zaczną przyjmować gości. W reżimie sanitarnym będą mogły udostępnić 50 procent miejsc.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Oferuje również bankom i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz pomaga im odzyskiwać zaległe należności.