Beata Antos ma bogate doświadczenie w pracy w administracji. Pracowała już zresztą w Biurze Wykonawczym PIT w latach 2013 – 2016, początkowo jako kierownik biura Oddziału Mazowieckiego Izby, a następnie jako dyrektor Biura Wykonawczego. Wcześniej była zastępcą dyrektora biura zarządu spółki Centrum Operacyjne Samorządowa Polska, a w latach 1999-2012, kierownikiem wydziału marketingu terytorialnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przez ostatnie cztery lata zajmowała się komunikacją i marketingiem, odpowiadając za opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacji, promocji i rozwoju marek i produktów z branży farmaceutycznej, a także zdobywając doświadczenie na stanowisku marketing communications manager.

Czytaj więcej

Polska Izba Turystyki znowu będzie miała rzecznika. Szuka kandydata

Do obowiązków Antos należy organizowanie pracy biura, "aktywizacja struktur merytorycznych Izby oraz jej członków, rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań członków Izby, inicjowanie oraz koordynacja działań na rzecz członków Izby, usprawnianie i profesjonalizacja procesów realizowanych przez organizację". Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami Izby, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, z organizacjami pozarządowymi, a także prowadzenie komunikacji wewnątrz organizacji, przygotowanie strategii promocji Polskiej Izby Turystyki (budowanie jej nowoczesnego wizerunku) i współpraca z mediami.

- Liczymy między innymi, że Beata usprawni koordynację pracy wszystkich oddziałów Izby, poprawi przepływ informacji między centralą a oddziałami oraz  wprowadzi jednolite zasady komunikowania się naszych działaczy z mediami. Sama też będzie przedstawiała stanowisko naszego samorządu i środowiska przedsiębiorców turystycznych opinii publicznej - wyjaśnia prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Dotychczasowa dyrektor Biura Wykonawczego, Wiesława Przybylska, została dyrektorem operacyjnym Biura Wykonawczego PIT. Oprócz dwóch dyrektorek, PIT zatrudnia jeszcze tylko jedną osobę, Marinę Kowalską, do obowiązków której należą głównie sprawy wynikające z aktywności Oddziału Mazowieckiego PIT. Poza tym dwie dawne pracownice PIT oraz prawnik, wykonują dla Izby prace na zlecenie.