Anna Ptak nową prezeską turystyki dziecięcej w Polskiej Izbie Turystyki

Członkowie oddziału turystyki dziecięcej i młodzieżowej w Polskiej Izbie Turystyki wybrali dzisiaj nowy zarząd swojego oddziału. Na jego czele stanęła Anna Ptak. Dotychczasowa prezeska, Barbara Czerwińska-Albin, nie kandydowała na nową kadencję.

Publikacja: 02.04.2024 22:51

Anna Ptak od 20 lat prowadzi własne biuro podróży

Anna Ptak od 20 lat prowadzi własne biuro podróży

Foto: archiwum prywatne Anny Ptak

Anna Ptak jest współwłaścicielką działającego od 20 lat biura podróży Fokus, które specjalizuje się w organizowaniu wycieczek szkolnych. Jest też współwłaścicielką Przezmorze.pl - firmy tworzącej pakiety promowo-hotelowe w Skandynawii dla organizatorów turystyki, i współwłaścicielką marki TravelPay, systemu do obsługi umów biur podróży z klientami. W pandemii udzielała się w Turystycznej Organizacji Otwartej, z jej ramienia śledziła możliwości korzystania przez przedsiębiorców turystycznych z funduszów pomocowych. Interesowała się pracami legislacyjnymi nad powołaniem Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Czytaj więcej

Polska Izba Turystyki: Nie wysyłaj dziecka na wakacje z nielegalnym organizatorem

Oddział turystyki dziecięcej i młodzieżowej w Polskiej Izbie Turystyki istnieje od dwóch lat. Liczy 39 członków – przedstawicieli biur specjalizujących się w turystyce dzieci i młodzieży, wycieczkach szkolnych, obozach i i koloniach.

Pierwszą jego prezeską była Barbara Czerwińska-Albin. Oddział kładł nacisk na nagłaśnianie problemu szarej strefy w turystyce dziecięcej i młodzieżowej, edukował samą branżę turystyczną, jak i opinię publiczną z przepisów ustawy o imprezach turystycznych.

W zarządzie zasiadali jeszcze Krzysztof Maziński (BUT), Piotr Wiktorko (Polan Travel) i Jakub Rutkiewicz (Pałac pod Bocianim Gniazdem). Wszyscy postanowili zakończyć swoją pracę, nie kandydowali ponownie do władz oddziału.

Czytaj więcej

Szara strefa w turystyce dzieci i młodzieży – czy warto ryzykować bez gwarancji?

Obok Anny Ptak, która była jedyną kandydatka na prezeskę, członkowie oddziału wybrali do nowego zarządu Agnieszkę Kołtunowicz (Biuro Podróży Wesley, Częstochowa) i Dariusza Maliszewskiego (Qubus Group, Katowice).

Lex Kamilek w turystyce i szara strefa

Wśród problemów, którymi chce się zająć w swojej pracy w oddziale, Ptak na pierwszym miejscu wymienia stworzenie i wdrożenie wewnętrznych standardów ochrony małoletnich w oparciu o wymogi nałożone na organizatorów turystyki w ustawie zwanej Lex Kamilek, chroniącej dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, - Choć na wdrożenie przepisów ustawy jest czas do sierpnia już teraz chcemy przygotować wzory dokumentów, które pozwolą członkom naszego oddziału na szybszą implementację zapisów ustawy. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że jest szansa na powstanie przy Ministerstwie Sportu i Turystyki zespołu roboczego, który zajmie się wypracowaniem standardów dla branży turystycznej, my jednak w oddziale chcemy wspomóc członków izby w sprawnym wdrożeniu przepisów - deklaruje.

Zapowiada też kontynuowanie upowszechnianie zasad legalnego organizowania imprez turystycznych. - Inicjatorką i lokomotywą tych działań była Barbara Czerwińska, rozpoczęła projekt organizowania spotkań z dyrektorami szkół i z nauczycielami. Podczas szkoleń zwracano uwagę na wymogi ciążące na organizatorach turystyki i kładziono nacisk na korzyści, jakie wynikają z wybrania legalnie zarejestrowanych firm. Działania oddziału spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem stąd zarówno oddział, jak i zarząd PIT chcą kontynuacji tej sprawdzonej formuły – wyjaśnia Ptak.

Czytaj więcej

Szara strefa w turystyce. "Ludzie nie wiedzą, że ich wakacje często są nielegalne"

Pogodzić przepisy oświatowe z turystycznymi

Trzeci problem, przed którym stoi turystyka dziecięca i młodzieżowa to, zdaniem nowej prezeski, ujednolicenie przepisów obowiązujących w szeroko pojętej oświacie, dotyczących krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży z przepisami ustawy o imprezach turystycznych. - Jest tu dużo do zrobienia. Prostym przykładem jest na przykład brak wymogu posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki w wypadku zgłoszenia organizowania wypoczynku w sposób zarobkowy, co nie zamyka przyjęcia zgłoszenia przez kuratoria, ale stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o imprezach turystycznych – wskazuje.

Ptak zauważa też potrzebę nawiązania współpracy z Ministerstwem Kultury i ustalenie zasad publikowania cenników i systemów rezerwacyjnych przez jednostki mu podległe. Obecnie funkcjonowanie wielu atrakcji turystycznych utrudnia tworzenie programów imprez turystycznych przez organizatorów turystyki krajowej i przyjazdowej.

Nie mniej ważne – zauważa Anna Ptak – jest wypracowanie standardów podpisywania umów o imprezy turystyczne z samorządami terytorialnymi. Niektóre z nich odgórnymi decyzjami scentralizowały tryb podpisywania umów w podległych im placówkach oświatowych, paraliżując niekiedy krajoznawstwo i utrudniając realizację zadań edukacyjnych turystyki w szkołach.

Popularne Trendy
Przybywa turystów. Najbardziej korzystają kwatery prywatne, znikają agroturystyki
Popularne Trendy
Turystyczni blogerzy stają w szranki. „Odkrywamy niezwykłe polskie miejsca”
Popularne Trendy
Idealne wakacje Polaka? Plaża, all inclusive i animacje dla dzieci
Popularne Trendy
Polska zaprasza na rowery, kajaki i wędrówki. Nowa promocja w Niderlandach
Popularne Trendy
Hiszpania ma problem z pensjami w turystyce. Kobiety zostają w tyle