ECTAA: Bruksela nieprzyjazna branży turystycznej

Komisja Europejska powinna działać bardziej zdecydowanie na rzecz ochrony branży turystycznej i przywracania ruchu turystycznego na kontynencie. Na przykład wprowadzić jednolite zasady rozliczeń z klientami biur podróży – uważa Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Publikacja: 13.05.2020 17:58

ECTAA: Bruksela nieprzyjazna branży turystycznej

Foto: Pawel Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki i prezes ECTAA. Fot. Robert Gardziński.

ECTAA w reakcji na dzisiejsze wystąpienie Komisji Europejskiej, wydała oświadczenie, krytykujące władze w Brukseli za opieszałość i brak zdecydowanej pomocy dla branży turystycznej.

Podróżni w UE mają prawo do zwrotu pieniędzy za anulowane z powodu pandemii bilety lotnicze i wycieczki – oświadczyła dzisiaj Komisja Europejska. Vouchery proponowane im przez linie lotnicze i biura podróży nie mogą być obowiązkowe, od klientów, czy je przyjmą – stwierdziła dzisiaj Komisja Europejska. Jak mówił unijny komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders, Komisja jedynie zaleca, by przewoźnicy i touroperatorzy zachęcali klientów do przyjmowania voucherów podnosząc ich atrakcyjność i elastyczność wykorzystania.

CZYTAJ TEŻ: ECTAA zadowolona z reakcji Brukseli na kłopoty biur podróży

Komisja ogłosiła też ogólne zalecenia w sprawie zasad zachowania reżimu sanitarnego w ramach odmrażania ruchu turystycznego. W kontekście otwierania turystyki Bruksela zaleca mierzenie temperatury, noszenie maseczek, korzystanie z żelów do dezynfekcji. Zachęca do przeprowadzania testów na koronawirusa.

– Te działania są niewystarczające – ocenia prezes ECTAA Paweł Niewiadomski. – Rozczarowuje nas, że Komisja Europejska, mimo naszych wielokrotnych monitów, nie zajęła zdecydowanego stanowiska, nie wypracowała i nie zaproponowała ścisłych zasad postępowania w skali całego kontynentu. Zarówno, jeśli chodzi o ratowanie naszej branży w sytuacji kompletnej zapaści, jak i niezaproponowania wyraźnych procedur sanitarnych dla wszystkich środków transportu i obiektów noclegowych kiedy przyjdzie czas odmrożenia ruchu turystycznego.

Niewiadomski zwraca uwagę, że Komisja Europejska w kwestii rozliczeń zaliczek stanęła po stronie konsumentów. – Nie wzięto pod uwagę, że touroperatorom, którzy też dali zaliczki swoim kontrahentom, nikt tych pieniędzy nie chce zwrócić – dodaje.

W efekcie – zwraca uwagę ECTAA w swoim piśmie – co kraj to inne zasady rozliczeń z klientami (vouchery, odroczenia zwrotu zaliczek, fundusze) i inne procedury bezpieczeństwa. To nie pomoże odradzaniu się ruchu turystycznego, a co za tym idzie zastój w biznesie turystycznym będzie trwał dłużej niż gdyby udało się skoordynować i ujednolicić działania.

ECTA zwraca też uwagę na konieczność wypracowania nowych przepisów regulujących funkcjonowanie branży turystycznej, uwzględniających doświadczenia z pandemii.

ECTAA pisze: „ECTAA z zadowoleniem przyjmuje przyjęty przez Komisję Europejską kompleksowy pakiet zaleceń dla branży turystycznej, jednak z ubolewaniem stwierdza brak chęci przyjęcia na siebie przez Komisję roli lidera w podejmowaniu konkretnych działań.

ECTAA z zadowoleniem przyjmuje przyjęty dziś kompleksowy pakiet dla branży turystycznej i przewozów pasażerskich. Pakiet stanowi odpowiedź na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazł się rynek turystyczny Unii Europejskiej w wyniku pandemii Covid-19 i proponuje podjęcie skoordynowanych działań na poziomie europejskim, prowadzących do wznowienia ruchu turystycznego, a także przyjęcie długoterminowej strategii, zmierzającej do odbudowy żywotnego i konkurencyjnego rynku usług turystycznych.
Paweł Niewiadomski, Prezes ECTAA: „Należy opracować skoordynowane podejście do wznowienia usług turystycznych i przewozów pasażerskich, aby umożliwić zniesienie ograniczeń, jakie zostały nałożone na turystykę i podróże. W tym celu trzeba ustalić szerokie i proporcjonalne do skutków normy zdrowotne i sanitarne, dostosowane do rynku usług turystycznych, gwarantujące bezpieczne podróżowanie i przywracające klientom zaufanie do branży. Tylko w ten sposób możemy uratować sezon wakacyjny, niezmiernie ważny dla obywateli, firm i dla gospodarek wielu krajów”.

Szczególnie istotne w ramach środków przewidzianych w przyjętym dziś pakiecie dla organizatorów turystyki jest zalecenie wydane krajom członkowskim, dotyczące voucherów wydawanych klientom jako alternatywa zwrotu środków za odwołane z powodu pandemii Covid-19 imprezy turystyczne i usługi przewozowe.

ECTAA docenia wysiłki Komisji zmierzające do ustalenia zasad, na jakich vouchery mają chronić interesy konsumentów, a także że wspólne stanowisko w sprawie przewozów i imprez turystycznych zostało już przyjęte. Jednakże ECTAA z ubolewaniem stwierdza brak ambicji Komisji do wzięcia na siebie roli lidera w podejmowaniu konkretnych działań.

Paweł Niewiadomski dodaje: „Zasady proponowane w Rekomendacji odpowiadają oczekiwaniom branży, jednak nie przyniosą wiele dobrego, jeśli państwa członkowskie nie będą zobowiązane do ich przestrzegania. Dziś każdy kraj europejski stosuje inne zestawy środków, takie jak różnego rodzaju bony i vouchery, wydłużone okresy zwrotu środków, czy dofinansowanie państwa. Kraje członkowskie o trzy kroki wyprzedzają Komisję Europejską. Jesteśmy zadowoleni z ogłoszonej Rekomendacji, jednak naszym zdaniem jest zbyt enigmatyczna i przyjęta za późno”.

ECTAA wzywa do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach, aby proponowane zalecenia znalazły odzwierciedlenie w prawie i zostały powszechnie wdrożone w celu wzmocnienia ochrony konsumentów, otrzymujących vouchery. Pandemia Covid-19 zaskoczyła wszystkich, ale musimy zakładać, że tego typu zdarzenia będą występowały także w przyszłości, należy zatem dokonać przeglądu i modyfikacji obowiązujących przepisów. Podejścia tego nie wolno ograniczać do zaleceń dotyczących voucherów i zasad zwrotu środków. Warto rozważyć koncepcję pełnej odpowiedzialności i nieograniczonej pomocy, rozumianej jako niemierzalne ryzyko, od którego nie można się ubezpieczyć, a występujące w nieprzewidzianych okolicznościach, takich jak pandemia Covid-19, która zmusiła branżę turystyczną do całkowitego zawieszenia działalności na długi czas.

ECTAA z satysfakcją przyjmuje, że Komisja pierwszy raz uznała potrzebę lepszej ochrony konsumentów w razie upadku przewoźników lotniczych. Obecne rozwiązania dotyczą tylko voucherów, ale ECTAA będzie współpracować z Komisją, aby opracować konkretne rozwiązania na wypadek niewypłacalności linii lotniczych, obejmujące nie tylko vouchery wystawiane w związku z epidemią Covid-19, ale również pozostałe bilety lotnicze wystawiane w „normalnych” czasach.

Paweł Niewiadomski podsumowuje: „Nie mamy zamiaru pozbawiać konsumentów ich prawa do zwrotu wpłaconych środków. Jednak w sytuacji, w której sami nie otrzymujemy zwrotu środków od dostawców, musimy szukać satysfakcjonującego rozwiązania alternatywnego, jakim naszym zdaniem są vouchery. Vouchery są zwrotne, elastyczne i – w odróżnieniu od zwrotu środków pieniężnych – chronią konsumentów przed niewypłacalnością biura podróży. Zachęcamy klientów, aby przyjmowali vouchery spełniające te warunki, ponieważ w obecnej sytuacji gwarantują najwyższy stopień ochrony”.

Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty