PIT nie chce pustych foteli w samolotach

Polska Izba Turystyki zgłosiła trzy poprawki do najnowszego rozporządzenia rządu w sprawie ograniczeń w związku ze stanem epidemii.

Publikacja: 29.05.2020 15:43

PIT nie chce pustych foteli w samolotach

Foto: Fot. Filip Frydrykiewicz

Każda ma duże znaczenie dla branży turystycznej. W pierwszej poprawce Izba postuluje sprecyzowanie, czy termin „impreza” na pewno odnosi się do „imprezy turystycznej” znanej z ustawy o imprezach turystycznych. Jeśli by tak miało być, oznaczałoby to niemożność organizowania wycieczek, nawet najzwyklejszego oprowadzania po mieście przez przewodnika, choćby zastosował się on do reżimu sanitarnego, czyli używał maseczki lub pilnował, żeby uczestnicy zwiedzania utrzymywali odległość dwóch metrów jeden od drugiego (chyba że sami mają maseczki).

CZYTAJ TEŻ: Branża turystyczna: Premierze szykuj tarczę dla turystyki

W drugiej poprawce PIT domaga się odstąpienia rządu od wprowadzenia limitu miejsc, jakie mogą być zajęte w samolotach. Jak argumentuje, zaburzy to konkurencję między liniami lotniczymi, bo przewoźnicy z zagranicy nie będą stosowali podobnych ograniczeń, ich loty będą więc rentowniejsze.

PIT chce też utrzymania restrykcji w postaci zakazu działalności agencji turystycznych i biur sprzedaży prowadzonych przez samych touroperatorów. Chodzi o to, że nie mają oni na razie klientów. Będą musiały się otworzyć, ponosząc koszty utrzymania lokali i personelu, nie mając jednocześnie przychodów. Jak pisze PIT, zakaz „powinien być utrzymany co najmniej do czasu otwarcia granic i rozpoczęcia lotniczych operacji czarterowych”.

Dzisiaj minął termin zgłaszania wniosków do projektu. Prawdopodobnie jutro rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw, a tym samym wejdzie w życie.

Publikujemy list PIT w całości.

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

w związku z opublikowaniem projektu rozporządzenia z 28 maja Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Polska Izba Turystyki wnosi, w trybie roboczym, następujące uwagi:

1. § 15 pkt 8 Rozporządzenia
Przepis ten nastręcza kłopoty interpretacyjne dotyczące możliwości wykonywania działalności gospodarczej ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), a także w podklasie 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki). Powodem jest brak precyzji w odniesieniu do zawartego w przepisie terminu „impreza”, a konkretnie odpowiedzi, czy termin ten jest tożsamy z definicją „imprezy turystycznej’ określoną w Ustawie z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361). W szczególności dotyczy to oprowadzania grup turystycznych z zachowaniem wszelkich rygorów wynikających z przepisów dotyczących walki z COVID-19. Nie widzimy żadnych podstaw do utrzymywania restrykcji dotyczących tych podmiotów gospodarczych, w sytuacji, gdy dopuszcza się organizowanie wesel dla nawet 150 osób (w zamkniętym pomieszczeniu), które nie muszą zakrywać ust i nosa. Działalność tych podmiotów w dużej mierze odbywa się na wolnym powietrzu.

2. § 17 pkt 5 Rozporządzenia
Polska Izba Turystyki stoi na stanowisku, że wprowadzenie limitu zajętości miejsc w statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, w liczbie nie większej niż wynosi połowa miejsc przeznaczonych dla pasażerów, określonej w dokumentacji technicznej, nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów (wprowadzono bardzo restrykcyjne zalecenia dotyczące postępowania przed podróżą lotniczą, w trakcie pobytu pasażera na lotnisku, a także inne restrykcje już na samym pokładzie samolotu), i zgodnie z zaleceniami EASA, Europejskiej Agencji d.s. Bezpieczeństwa Lotnictwa, nie powinno być wprowadzane. Zastosowanie tych restrykcji doprowadzi jedynie do zaburzenia konkurencji między podmiotami prowadzącymi tego typu działalność gospodarczą, poprzez uprzywilejowanie zagranicznych linii lotniczych, operujących z portów lotniczych usytuowanych w krajach graniczących z Polską. Wnioskujemy o niewprowadzanie tego przepisu.

3. § 19 pkt 1 Rozporządzenia

Polska Izba Turystyki podnosi, że czasowe ograniczenie prowadzenia działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12) powinno być utrzymane co najmniej do czasu otwarcia granic RP i rozpoczęcia lotniczych operacji czarterowych. Działalność tych podmiotów w 98% dotyczy zagranicznej turystyki wyjazdowej.

Łączę wyrazy szacunku

Paweł Niewiadomski
Prezes

Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty