Polski Bon Turystyczny – instrukcja obsługi

Kto, kiedy i jak będzie mógł skorzystać z bonu turystycznego? Jak się zarejestrować w bazie firm turystycznych i jak dalej postępować? Wraz z uchwaleniem przez parlament i podpisaniem przez prezydenta ustawy o Polskim Bonie turystycznym rodzi się w branży wiele pytań.

Publikacja: 21.07.2020 14:19

Polski Bon Turystyczny – instrukcja obsługi

Foto: Bony turystyczne w wysokości 500 złotych na dziecko trafi do polskich rodzin. Fot. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Rozpoczynamy publikację odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się w branży turystycznej w związku z zapowiadanym na najbliższe dni uruchomieniem nowego programu społecznego, jakim jest Polski Bon Turystyczny.

Odpowiedzi na pytania przygotowaliśmy we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Zadawaliśmy je na gorąco, inspirowani przez naszych czytelników. Dlatego na pewno nie wyczerpują one tematu, wręcz przeciwnie, z czasem pytań będzie przybywać. Już przygotowujemy kolejne odpowiedzi.

ROZMOWA Z PREZESEM POT: Prezes POT: Mamy zadanie bez precedensu – uruchomić bon turystyczny

Uwaga, odpowiedzi na pytania nie stanowią wiążącej i ostatecznej interpretacji. To jedynie próba przybliżenia materii ustawy i intencji przyświecającej jej twórcom.

Jaką rolę we wdrażaniu ustawy ma Polska Organizacja Turystyczna?

Do zadań POT wymienionych w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym należą między innymi:
1) ustalanie prawa do świadczenia w formie bonu i udzielanie w drodze decyzji administracyjnej odmowy jego przyznania,
2) wnioskowanie do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o weryfikację orzeczenia legitymowania się przez dziecko odpowiednim orzeczeniem,
3) rozstrzyganie w sprawie nienależnego pobrania świadczenia w formie bonu,
4) udostępnienie listy przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, którzy będą mieli prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonów,
5) weryfikowanie zgodności stanu faktycznego z danymi podanymi przez przedsiębiorców turystycznych i organizacje pożytku publicznego w systemie informatycznym i wydanie decyzji administracyjnej w wypadku stwierdzonej niezgodności,
6) informowanie ZUS o dokonaniu zwrotu środków w wypadku niezrealizowania usługi przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego (przypadki określone w ustawie) w celu ponownej aktywacji bonu przez ZUS,
7) promocja bonu.

Kto w POT będzie się zajmował obsługą bonów?

Będzie to oddział zamiejscowy POT. Dopóki oddział nie powstanie, te zadania będą realizowali oddelegowani pracownicy centrali POT.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się do bazy?

Trzeba być zarejestrowanym na platformie PUE ZUS i realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Muszą to być podmioty działające legalnie, na przykład zgłoszone do odpowiedniego rejestru. Przedsiębiorcy pod rygorem odpowiedzialności karnej składają przy zgłoszeniu oświadczenie, że dane które podają są zgodne z prawdą.

Jak będzie prowadzony nabór firm?

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować bon turystyczny, po publikacji informacji na stronie BIP Ministerstwa Rozwoju, muszą zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wszystkie działania mogą wykonać zdalnie. Muszą tam podać podstawowe informacje, jak: imię i nazwisko, nazwę lub firmę, adres zamieszkania (jeśli to przedsiębiorca będący osobą fizyczną), siedziby (gdy rejestruje się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), wykonywania działalności (gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby). Oprócz tego: numer NIP, PESEL, informację o wpisie do ewidencji lub właściwego rejestru, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Przedsiębiorca, który będzie miał problemy z rejestracją zdalną, będzie mógł się udać do swojego oddziału ZUS, gdzie zarejestruje się z pomocą pracownika ZUS. Firmy mogą rejestrować się do ostatniego dnia funkcjonowania programu, czyli do 31 marca 2022 roku.

Chociaż system, w którym będą widniały zarejestrowane podmioty powstaje w ZUS, to POT będzie miał do niego dostęp i na bieżąco (codziennie) będzie generował listę, którą następnie umieści na swoich stronach internetowych: pot.gov.pl i bonturystyczny.gov.pl. Tam też będzie ona dostępna dla beneficjentów bonów.

Ilu przedsiębiorców znajdzie się w bazie?

Liczba tych podmiotów zależy od tego, ilu przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zdecyduje się wziąć udział w programie. Szacuje się, że może ich być nawet 50 tysięcy. Wśród nich lwią część stanowić będą obiekty noclegowe. Organizatorów turystyki jest zarejestrowanych w centralnej ewidencji 4600, jednak nie wszyscy mają w ofercie usługi w Polsce. W kraju zarejestrowanych jest też około 22 tysięcy fundacji i 122 tysiące stowarzyszeń (dane z 2018 roku), ale tylko niewielka część z nich realizuje imprezy turystyczne.

Od kiedy będzie można się rejestrować?

Termin, od którego będzie możliwe rejestrowanie się w systemie, zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, na jego stronie internetowej. Powinno to nastąpić lada dzień.

Czy po dostaniu się do bazy trzeba jeszcze spełnić jakieś warunki (na przykład oznaczenie firmy jakimś znakiem, składanie sprawozdań)?

Po zakończeniu rejestracji dany podmiot będzie mógł realizować bon turystyczny i nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków. Ale dokonanie rejestracji oznacza jednocześnie zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Jeśli dany przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego przestanie realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium RP, powinien zgłosić taką informację na portalu PUE ZUS. Taki sam obowiązek będzie ciążył na tym podmiocie w wypadku zmiany danych, jakich się wymaga do zarejestrowania.

Czy usługodawca może posługiwać się bonem w reklamie?

Po dokonaniu rejestracji podmiot zobowiązuje się do zamieszczania informacji o przyjmowaniu płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania. Tym samym może wykorzystywać taką informację w swojej promocji.

Czy zarejestrowani przedsiębiorcy dostaną jakiś znak, logo, którym będą się mogli posługiwać?

Celem programu nie jest certyfikowanie przedsiębiorców. Opublikowana na stronach POT baza podmiotów, ma ułatwić turystom znalezienie miejsc, w których będzie można zrealizować bon turystyczny.

Ile czasu przedsiębiorca będzie czekał na pieniądze z bonu?

Przedsiębiorca uzyska pieniądze za zrealizowane (zarezerwowane) świadczenie najszybciej jak to będzie możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty przyjęcia płatności za pomocą bonu.

Czy może je przyjąć z góry, na przykład jako zaliczkę na usługi, które wykona dopiero za kilka miesięcy?

Bon może być przyjęty jako zaliczka na usługi, które będą wykonane za kilka miesięcy.

Jak będzie można wyszukiwać firmy świadczące usługi za bony w bazie? Czy można je będzie filtrować według regionów albo na przykład standardu noclegu?

Turysta będzie mógł wyszukiwać przedsiębiorców lub organizacje pożytku publicznego w bazie po: ich nazwie, województwie, miejscowości i charakterze działalności (czy oferują noclegi, czy imprezy turystyczne).

Czy z bazy POT beneficjenci będą przekierowani na stronę internetową przedsiębiorcy?

POT nie będzie udostępniać linków danych firm na swoich stronach.

Czy jeśli impreza turystyczna oferowana przez przedsiębiorcę będzie obejmowała jakiś element zagraniczny, na przykład dwudniową wycieczkę, w programie której jest zwiedzanie zarówno Krakowa, jak i Pragi, będzie można opłacić ją (lub jej część) bonem?

Ustawa wymaga, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne były świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc dana impreza zawiera w sobie element zagraniczny, to nie może zostać sfinansowana za pomocą bonu.

Czy beneficjent bonu będzie mógł składać reklamacje na jakość usług do POT?

POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Rozpoczynamy publikację odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się w branży turystycznej w związku z zapowiadanym na najbliższe dni uruchomieniem nowego programu społecznego, jakim jest Polski Bon Turystyczny.

Odpowiedzi na pytania przygotowaliśmy we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Zadawaliśmy je na gorąco, inspirowani przez naszych czytelników. Dlatego na pewno nie wyczerpują one tematu, wręcz przeciwnie, z czasem pytań będzie przybywać. Już przygotowujemy kolejne odpowiedzi.

Pozostało 94% artykułu
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Tendencje
Minister: Grecka turystyka musi poprawić cztery elementy, żeby się rozwijać
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości