Premier ogłasza tarczę PFR 2.0. Pomoc dla turystyki, gastronomii, hoteli

Nawet 35-40 miliardów złotych zamierza rząd przeznaczyć na dalszą pomoc dla branż najbardziej dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dzisiaj tarczę PFR 2.0.

Publikacja: 26.11.2020 10:23

Premier ogłasza tarczę PFR 2.0. Pomoc dla turystyki, gastronomii, hoteli

Foto: turystyka.rp.pl

Pomoc ma trafić do około 40 różnych zawodów, według PKD. Premier wymienił takie dziedziny jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, transport. Podkreślił, że jeśli chodzi o turystykę, ucierpiała nie tylko ta zimowa, ale i letnia.

Jak mówił, tarcza 2.0 to co najmniej 35-40 mld złotych, w tym 3 mld złotych dla mikrofirm, 5 mld złotych dla małych firm i 25-27 mld złotych dla średnich i większych firm.

Zapowiedział, że formy pomocy będą różne, najczęściej te, które są już znane z poprzednich programów, jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, dopłaty do wynagrodzeń, postojowe i zwolnienie z ZUS.

Premier podkreślał wielokrotnie, że polska gospodarka na tle gospodarek innych krajów Europy radzi sobie znakomicie, co potwierdzają wyniki i opinie ekspertów międzynarodowych. W programie rządu chodzi jednak o zachowanie miejsc pracy.

Które PKD z turystyki i sektorów pokrewnych wchodzą w zakres planowanej pomocy?

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

W ślad za konferencją Kancelaria Premiera podała szczegóły planowanych rozwiązań.

O subwencje mogą się ubiegać mikrofirmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności; ich obrót lub suma bilansowa za 2019 r. ma wynieść do 2 mln euro; subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł; wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów.

Ponadto, z subwencji mogą skorzystać firmy, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o minimum 30 procent w związku z COVID-19; środki bezzwrotne będą zastosowane pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Termin składania wniosków to styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej na taką pomoc).

W wypadku małych i średnich firm tarcza zakłada wsparcie do 7 mld złotych.

O pomoc będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, których obrót za 2019 r. jest mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, i które odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w związku z COVID-19.

Firmy te mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln złotych; wysokość subwencji zależna jest od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

Środki bezzwrotne będą zastosowane dla tych firm pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto. Możliwe jest też umorzenie 100 proc. subwencji (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

Termin składania wniosków to styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Dla dużych firm przeznaczono około 25 mld złotych i uelastyczniono zasady programu.

W tym wypadku o wsparcie mogą się ubiegać firmy zatrudniające od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. Możliwa jest aktualizacja warunków i wydłużenie programu z którego już korzystają i wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

„Dokonaliśmy zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu: znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy; zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej; większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu” – czytamy w komunikacie KPRM.

W przypadku pożyczki płynnościowej następuje aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.; obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat; wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

Jeśli chodzi o pożyczkę preferencyjną, to wydłużono możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej i wprowadzono nową wersję pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.); możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.; obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat; wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności.

W tym wypadku niezbędna jest notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Jeśli chodzi o instrumenty kapitałowe, zarówno w reżimie pomocy publicznej, jak i rynkowe, to następuje wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021. Tutaj nie trzeba indywidualnej notyfikacji; będzie ogólna decyzja Komisji Europejskiej – informuje KPRM.\

Pomoc ma trafić do około 40 różnych zawodów, według PKD. Premier wymienił takie dziedziny jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, transport. Podkreślił, że jeśli chodzi o turystykę, ucierpiała nie tylko ta zimowa, ale i letnia.

Jak mówił, tarcza 2.0 to co najmniej 35-40 mld złotych, w tym 3 mld złotych dla mikrofirm, 5 mld złotych dla małych firm i 25-27 mld złotych dla średnich i większych firm.

Pozostało 92% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty