Bruksela: Zniechęcać do podróży, ale nie zamykać granic

W krajach członkowskich pojawiły się nowe warianty koronawirusa, a liczba zakażeń jest duża, dlatego trzeba zdecydowanie zniechęcać do podróży innych niż niezbędne – zaleca Komisja Europejska. Jednocześnie apeluje, by nie zamykać granic i nie wprowadzać całkowitych zakazów podróżowania.

Publikacja: 29.01.2021 08:07

Bruksela: Zniechęcać do podróży, ale nie zamykać granic

Foto: Fot. AFP

Komisja Europejska zaleca aktualizację rekomendacji Rady Europejskiej z października zeszłego roku wpływających na swobodę przemieszczania się. „W związku z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa i dużą liczbą nowych zakażeń w wielu państwach członkowskich należy zdecydowanie zniechęcać do podróży innych niż niezbędne. Jednocześnie należy unikać zamykania granic lub wprowadzania całkowitych zakazów podróżowania oraz zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie jednolitego rynku i łańcuchów dostaw” – czytamy w komunikacie KE. Komisja dodaje, że potrzebne jest skoordynowane podejście do środków ograniczających swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej.

Konkretnie mowa o dwóch obszarach, w których członkowie UE chcą współpracować. Pierwszy dotyczy aktualizacji uzgodnionych kodów kolorystycznych wykorzystywanych przy tworzeniu map obszarów ryzyka. Oprócz kolorów zielonego, pomarańczowego, czerwonego i szarego komisja proponuje dodanie ciemnoczerwonego. Byłyby nim oznaczone obszary, gdzie wirus się rozprzestrzenia bardzo szybko (tam, gdzie liczba nowych zgłoszonych przypadków na 100 tysięcy osób z ostatnich 14 dni wynosi ponad 500). Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) będzie nadal publikować zaktualizowane wersje mapy na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.

CZYTAJ TEŻ: Bruksela do rządów: Ujednolićcie zasady podróżowania

Drugi obszar współpracy to wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków wobec osób przyjeżdżających z obszarów podwyższonego ryzyka. Komisja proponuje, żeby zdecydowanie zniechęcać do wszelkich podróży poza koniecznymi, dopóki sytuacja epidemiczna nie poprawi się w znaczący sposób. Dotyczy to szczególnie podróży do i z obszarów ciemnoczerwonych. Państwa członkowskie powinny zapewnić, że podjęte środki będą spójne ze stosowanymi odnośnie podróży po własnym kraju. Osoby przyjeżdżające z obszarów ciemnoczerwonych powinny poddać się testowi przed przyjazdem oraz odbyć kwarantannę zalecaną przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, stosowaną już w kilku państwach członkowskich.

Ponieważ obecnie możliwości prowadzania testów są większe, państwa członkowskie mogłyby stosować je szerszym zakresie także w wypadku obszarów pomarańczowych, czerwonych lub szarych. Mieszkańcy krajów unijnych powinni móc wykonać badanie po powrocie do domu. Komisja rekomenduje też, by członkowie wspólnoty zgodzili się przyjąć, utrzymać lub wzmocnić pozafarmaceutyczne środki przeciwdziałania – chodzi o zalecenie pozostawania w domu i tymczasowe zamykanie niektórych przedsiębiorstw, szczególnie na obszarach ciemnoczerwonych.

Bruksela zaleca też, by zintensyfikować działania w zakresie testowania i ustalania kontaktów oraz nadzoru i sekwencjonowania przypadków zakażeń – to pomoże gromadzić informacje na temat rozprzestrzeniania się nowych, bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa. – Październikowe porozumienie w sprawie unijnego skoordynowanego podejścia do ograniczeń podróży było dużym krokiem naprzód w działaniach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się covidu-19 – mówi komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

ZOBACZ TAKŻE: Rada Europejska: Być może trzeba będzie ograniczyć podróże

Jak dodaje, umożliwiło to podróże niezbędne i pomogło utrzymać funkcjonowanie jednolitego rynku. – Nasze działania muszą nadal opierać się na wspólnej mapie i wspólnym podejściu do nakładania ograniczeń w sposób proporcjonalny i niedyskryminujący. W związku z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa musimy zwiększyć koordynację i podjąć wspólne europejskie działania, by zniechęcać do podróży, które nie są niezbędne. Zamykanie granic nie jest rozwiązaniem, są nim wspólne środki – podkreśla.

Komisja odnosi się też do ruchu przygranicznego – jeśli mieszkańcy tych regionów muszą często przekraczać granicę, choćby z powodów zawodowych lub rodzinnych, nie powinni musieć odbywać kwarantanny, a częstotliwość wykonywania testów musi być proporcjonalna. Gdy sytuacja epidemiczna po obu stronach granicy jest podobna, testowanie nie powinno być wymagane. Państwa członkowskie powinny również starać się, by podróże niezbędne nie były zakłócane, w szczególności dotyczy to utrzymania przepływów towarów zgodnie z systemem „uprzywilejowanych korytarzy” oraz unikania zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Komisja przyjęła również wniosek dotyczący aktualizacji zalecenia Rady Europejskiej w sprawie podróży z państw trzecich do UE. Członkowie powinni wprowadzić dodatkowe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas podróży do UE. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają z ważnych powodów, obywateli UE, rezydentów długoterminowych w UE oraz członków ich rodzin, a także osób podróżujących z państw, dla których zniesiono ograniczenie podróży innych niż niezbędne. Chodzi o obowiązek wykonania testu PCR przed wyjazdem najwcześniej na 72 godziny przed podróżą.

Obywatele Unii, rezydenci w UE oraz członkowie ich rodzin powinni mieć możliwość wykonania testu po przyjeździe. Obowiązkowe poddanie się badaniu może być połączone z wymogiem odbycia kwarantanny lub ustalenia kontaktów zakaźnych, a także w miarę potrzeby z dodatkowymi testami w okresie do 14 dni, pod warunkiem że państwo członkowskie stosuje takie same wymogi wobec własnych obywateli przybywających z tego samego państwa trzeciego.

CZYTAJ TEŻ: Bruksela: Nie łamać prawa w walce z covidem

Członkowie UE mogą stosować wyjątki od tych zasad w uzasadnionych przypadkach. Komisja zaleca też, by osoby przyjeżdżające do UE przedstawiały kartę lokalizacji pasażera – by ten wymóg realizować, trzeba opracować wspólny europejski formularz lokalizacji pasażera. Z kolei rada przy analizie znoszenia ograniczeń dotyczących podróży innych niż niezbędne z krajów trzecich musi brać pod uwagę liczbę przypadków zakażenia koronawirusem, przeprowadzonych testów, wskaźnik wyników dodatnich, a także częstotliwość występowania niepokojących wariantów wirusa. Państwa członkowskie powinny również w dalszym ciągu uwzględniać wzajemność przyznaną państwom UE.

Komisja Europejska zaleca aktualizację rekomendacji Rady Europejskiej z października zeszłego roku wpływających na swobodę przemieszczania się. „W związku z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa i dużą liczbą nowych zakażeń w wielu państwach członkowskich należy zdecydowanie zniechęcać do podróży innych niż niezbędne. Jednocześnie należy unikać zamykania granic lub wprowadzania całkowitych zakazów podróżowania oraz zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie jednolitego rynku i łańcuchów dostaw” – czytamy w komunikacie KE. Komisja dodaje, że potrzebne jest skoordynowane podejście do środków ograniczających swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Promocyjny
Boeing stawia na polskich inżynierów
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty