Ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje

Fot. AFP

Pandemia covidu-19 i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały plany wyjazdowe prawie dwóm trzecim Polaków – wynika z czerwcowego badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Na wakacje z co najmniej jednym noclegiem wybiera się jednak ponad połowa ankietowanych.

Prawie dwie trzecie (64 procent) Polaków przyznało, że pandemia covidu-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia wpłynęły na ich plany podróżnicze w 2020 roku – wynika z badania przeprowadzonego w połowie czerwca na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez agencję badawczą PBS.

W tym czasie wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem planowała ponad połowa, bo 55 procent, Polaków. 27 procent w ogóle nie planowało takiego wyjazdu, a 18 procent nie podjęło jeszcze decyzji. 76 procent tych, którzy tego lata wyjeżdżać nie planują, podało powody związane z epidemią covidu-19: pogorszenie sytuacji ekonomicznej lub zawodowej, obawa o zdrowie własne i najbliższych oraz niechęć do wypoczynku w czasie ograniczeń (maseczki, dystans). Dwa ostatnie powody częściej wskazywali respondenci z najstarszej grupy wiekowej (55 lat i więcej). Wyjazdy częściej planowali młodsi badani, na przykład w grupie wiekowej 18-24 lata było ich 65 procent. W najstarszej grupie wiekowej wyjazd planowało 45 procent respondentów.

CZYTAJ TEŻ: Polacy coraz mniej boją się koronawirusa. Chcą podróżować

Spośród osób, które zamierzają wyjechać na wakacje, zdecydowana większość, bo 82 procent, planuje wypoczynek w kraju. Za granicę chce wyjechać 13 procent badanych, a 5 procent nie zdecydowało jeszcze, dokąd pojedzie. Dwie trzecie badanych, którzy spędzą wakacje w kraju, wyjedzie ponad 200 kilometrów od miejsca zamieszkania, co czwarty nie opuści swojego regionu.

Najczęściej wskazywanym celem wyjazdu jest morze – wakacje spędzi nad nim 37 procent wypoczywających w kraju i 68 procent wyjeżdżających za granicę. W polskie góry pojedzie 23 procent, a nad jeziora 21 procent wypoczywających w kraju. Nad morze wybiera się prawie trzy czwarte badanych z Polski południowo-zachodniej, mieszkańcy ze wschodniej i południowej części kraju częściej wybierają góry, a z północnej – inne miasta.

Połowa krajowych wyjazdów wakacyjnych zostanie zrealizowana w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia. Większość wyjazdów zagranicznych (60 procent) odbędzie się w sierpniu lub w pierwszej połowie września. Wrześniowe wyjazdy częściej planują osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym.

Połowa wyjazdów krajowych obejmować będzie od czterech do siedmiu noclegów, nieco ponad jedna trzecia wyjazdów najwyżej trzy noclegi. Średnia długość pobytu wypoczynkowego w Polsce to pięć nocy. Wyjazdy zagraniczne będą dłuższe od krajowych – 44 procent z nich obejmie od czterech do siedmiu noclegów, a kolejne 41 procent więcej niż siedem noclegów. Średnia długość pobytu zagranicą to osiem nocy. Również większość wyjazdów na wieś potrwa ponad tydzień. Dłuższy wypoczynek częściej planują starsi badani.

O ile wyjazdy krajowe turyści organizują najczęściej samodzielnie, o tyle wyjazdy zagraniczne w podobnym stopniu samodzielnie (49 procent), jak i z pomocą biura podróży (46 procent). Z usług organizatorów turystyki nieco częściej korzystają osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym. Towarzyszem wyjazdu są przede wszystkim partnerzy (ponad 70 procent wskazań) i dzieci (ponad 40 procent). W wyjazdach zagranicznych częściej niż w krajowych badanym towarzyszyć będą znajomi (28 procent wobec 21 procent), a także znajomi znajomych (15 procent wobec 2 procent).

ZOBACZ TAKŻE: Polacy zapominają o pandemii, chcą wakacji

Ponad 80 procent wyjeżdżających zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej. Z noclegów bezpłatnych nieco częściej będą korzystać najmłodsi i najstarsi badani (po około jednej czwartej w każdej z grup). 18 procent spędzających urlop w kraju wybierze kwatery prywatne, 17 procent apartamenty, 15 procent hotele, a 14 procent pensjonaty. Z kolei podróżujący za granicę najczęściej wybierają hotel (52 procent wskazań), motel lub hostel (15 procent) albo apartament lub domek wypoczynkowy (9 procent).

Ponad 70 procent planujących wypoczynek w Polsce planuje wydać nie więcej niż 1000 złotych na osobę, ponad 1000 złotych na osobę zamierza zapłacić za wakacje podobny odsetek wyjeżdżających za granicę. Co trzeci turysta spędzający urlop w kraju deklaruje, że tegoroczne wydatki będą mniejsze niż w poprzednich latach, 44 procent planuje przeznaczyć na wakacje kwotę zbliżoną do tej z lat ubiegłych. Osoby spędzające urlop za granicą w większości planują wydać mniej więcej tyle, ile w poprzednich latach (59 procent) lub więcej (18 procent).

Około 80 procent respondentów uważa, że w obecnej sytuacji epidemicznej hotelarze i restauratorzy powinni zaostrzyć rygor sanitarny, 75 procent badanych oczekuje tego od zarządców atrakcji turystycznych (muzea, parki rozrywki). Oczekiwania te na ogół idą w parze z gotowością do poniesienia części kosztów z tym związanych – partycypować w kosztach gotowe jest 68 procent gości hotelowych i po 58 procent klientów restauracji i atrakcjach turystycznych. Większość respondentów skłonna jest zaakceptować wzrost ceny usługi o 5-10 procent, a 7 procent badanych nawet do 20 procent. Pozostali, czyli 32-42 procent, są zdania, że koszty zwiększonego bezpieczeństwa sanitarnego powinni ponosić wyłącznie usługodawcy.

CZYTAJ TEŻ: Polacy chcą wypoczywać w domkach na uboczu

Wbrew oczekiwaniom i wynikom badania zrealizowanego w kwietniu obecna sytuacja epidemiczna nie wpływa już znacząco na wybór miejsca na urlop. Najważniejszym kryterium wyboru zarówno dla wypoczywających w kraju i za granicą, jak i spędzających wakacje w domu, jest koszt wyjazdu (tak było też przed pandemią), podczas gdy w badaniu z końca kwietnia respondenci, pytani o czynniki brane pod uwagę przy organizowaniu wyjazdu, najczęściej wskazywali podwyższone standardy higieny w obiektach. Ten aspekt nieznacznie wyprzedził liczbą wskazań koszty wyjazdu.

W badaniu czerwcowym wypoczywający w kraju w następnej kolejności wskazywali jakość zakwaterowania i warunki klimatyczne. Podwyższone standardy sanitarne znalazły się na piątym miejscu.

Dla wypoczywających za granicą kolejnym, po koszcie, kryterium wyboru miejsca na urlop są atrakcje turystyczne, a dalej warunki klimatyczne. Mała liczba zakażeń koronawirusem znalazła się na szóstym miejscu (wskazał ją co piąty z tej grupy badanych), a podwyższone standardy sanitarne na siódmym, ostatnim miejscu (7 procent wskazań).

Badanie przeprowadziła 15-17 czerwca na zlecenie POT firma PBS na próbie 1000 uczestników panelu internetowego poznaj.to.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Turcja: W połowie maja zacznie wracać normalność w turystyce

Certyfikaty bezpieczeństwa sanitarnego dla obiektów i środków transportu obsługujących turystów, a także szkolenia dla ...

Małopolska inwestuje w szlaki turystyczne

Ponad 46 milionów złotych województwo małopolskie przeznaczy na nowe ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i ...

Traveldata: Kanary i Grecja drożeją najszybciej

Na poziomie 200 złotych większej niż w zeszłego roku utrzymują się w biurach podróży ...

Wiceminister zdrowia: W tym roku można się obejść bez nart

Ferie zimowe Polacy powinni spędzić w domach – namawiał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w ...

Brytyjskie MSZ: Uważajcie na jarmarkach

Szwedzkie i szwajcarskie jarmarki bożonarodzeniowe mogą być potencjalnym celem ataku terrorystów – uważa brytyjskie ...

ECTAA: Vouchery uratowały europejskie biura podróży

2020 rok był dla przedsiębiorców turystycznych bardzo trudny – podsumowuje ECTAA. Obroty spadły o ...