Ambasadorowie wracają do Tanzanii i Senegalu

Sejmowa komisja spraw zagranicznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kandydatów na ambasadorów w Tanzanii i Senegalu. Ambasady w tych krajach zostały otwarte na nowo decyzjami szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego

Publikacja: 12.10.2017 08:16

Od lewej: Krzysztof Buzalski, Margareta Kassangany.

Od lewej: Krzysztof Buzalski, Margareta Kassangany.

Foto: PAP

Uruchomienie na nowo części placówek zamkniętych w latach 2008-2015 – w tym w Tanzanii i Senegalu – Waszczykowski zapowiedział podczas sejmowego expose w styczniu zeszłego roku.

Stanowisko ambasadora w Tanzanii objąć ma Krzysztof Buzalski – obecny wicedyrektor departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, który w tej roli – jak mówiła, przedstawiając jego kandydaturę przed komisją wiceszefowa resortu Joanna Wronecka – „był aktywnie zaangażowany w proces reaktywacji naszych placówek dyplomatycznych w Senegalu i Tanzanii”. Nowy ambasador w Tanzanii odpowiadać ma za stosunki z Republiką Malawi, Republiką Burundi, Związkiem Komorów i Republiką Rwandy.

Buzalski jest związany z MSZ od 2004 roku. Pracował m.in w placówce w Etiopii – gdzie pełnił funkcje charge d’affaires oraz kierownika referatu ds. politycznych i współpracy rozwojowej. Pracował też – m.in. jako charge d’affaires – w ambasadzie w Tanzanii.

Z wykształcenia kandydat na ambasadora w Dar es Salaam jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył też Akademię Dyplomatyczną MSZ. Jak mówiła przedstawiająca jego kandydaturę wiceminister Wronecka, Buzalski włada płynnie językiem angielskim, hiszpańskim i francuskim, a w stopniu podstawowym – niemieckim i suahili.

Wśród swoich priorytetów na placówce Buzalski wymienił współpracę gospodarczą, wsparcie dla polskich firm działających w Tanzanii i innych krajach regionu Afryki Wschodniej, przekazywanie do kraju informacji dotyczących planów i działań rządowych, w które mogłyby się zaangażować polskie firmy, albo przydatnych w kontekście polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także odbudowę sieci kontaktów.

Placówką w Senegalu pokierować ma Margareta Kassangana, która dotąd pełniła funkcję zastępcy kierownika Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku. Dodatkowo nowy ambasador w Dakarze ma być akredytowany w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Mali, Gambii, Gwinei, Gwinei-Bissau, Republice Zielonego Przylądka oraz Burkina Faso.

Wcześniej Kassangana pracowała m.in. w centrali MSZ, gdzie pełniła funkcje wicedyrektorki departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, w Stałym Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie (była pierwszym sekretarzem ds. politycznych), a także jako ekspertka wydziału ds. Narodów Zjednoczonych i problemów globalnych w europejskiej służbie działań zewnętrznych.

Jak mówiła kandydatka w wystąpieniu przed komisją spraw zagranicznych, do głównych celów jej misji należeć będzie utrzymanie wysokiego poziomu kontaktów politycznych, m.in. poprzez doprowadzenie do wizyty polskiego prezydenta w Dakarze, współpraca z Senegalem i innymi krajami regionu w ramach członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju współpracy ekonomicznej i zwiększenia wymiany handlowej, a także realizowanie projektów z zakresu pomocy rozwojowej.

Zwróciła uwagę, że w 2015 r. Senegal otworzył swoją ambasadę w Warszawie, a w listopadzie zeszłego roku odbyła się pierwsza w historii wizyta prezydenta Senegalu w Polsce.

Kassangana ukończyła studia międzynarodowe i europejskie na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Maastricht. Zna biegle język francuski i angielski.

Kandydata na ambasadora proponuje minister spraw zagranicznych w uzgodnieniu z premierem i prezydentem. Następnie MSZ występuje do państwa przyjmującego o wstępną akceptację. Jej otrzymanie pozwala MSZ na zwrócenie się do prezydenta z formalnym wnioskiem o nominację ambasadora. Zwrócenie się przez MSZ do sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych o zaopiniowanie kandydata jest kwestią zwyczajową.

Uruchomienie na nowo części placówek zamkniętych w latach 2008-2015 – w tym w Tanzanii i Senegalu – Waszczykowski zapowiedział podczas sejmowego expose w styczniu zeszłego roku.

Stanowisko ambasadora w Tanzanii objąć ma Krzysztof Buzalski – obecny wicedyrektor departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, który w tej roli – jak mówiła, przedstawiając jego kandydaturę przed komisją wiceszefowa resortu Joanna Wronecka – „był aktywnie zaangażowany w proces reaktywacji naszych placówek dyplomatycznych w Senegalu i Tanzanii”. Nowy ambasador w Tanzanii odpowiadać ma za stosunki z Republiką Malawi, Republiką Burundi, Związkiem Komorów i Republiką Rwandy.

Pozostało 83% artykułu
Zanim Wyjedziesz
Strefa buforowa przy granicy zacznie obowiązywać w czwartek. Nie zaszkodzi turystyce?
Zanim Wyjedziesz
Zdrożały unijne wizy. Kto chce przyjechać do strefy Schengen, płaci więcej
Zanim Wyjedziesz
Polacy na Malcie trzecią nacją tursytów. Wypoczywają, zwiedzają i... się uczą
Zanim Wyjedziesz
A może by tak zwiedzić Portugalię? Całą, na piechotę? W nagrodę „pakiet wrażeń”
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Zanim Wyjedziesz
Turyści w Grecji zyskali asystenta. Pomoże w zwiedzaniu i ewakuacji w razie pożaru
Zanim Wyjedziesz
Wenecja znów ogranicza turystykę. Groźba komitetu UNESCO w tle