GUS: Polacy więcej podróżują, częściej też goszczą obcokrajowców

Polacy w zeszłym roku wyjeżdżali 68,7 miliona razy. W tym 55,2 miliona to były podróże krajowe, a 13,4 miliona za granicę. W sumie wydali na turystykę 66,1 miliarda złotych

Publikacja: 01.08.2018 14:27

GUS: Polacy więcej podróżują, częściej też goszczą obcokrajowców

Foto: Filip Frydrykiewicz

Główny urząd Statystyczny podliczył ostatecznie ruch turystyczny w 2017 roku. Mieszkańcy Polski odbyli łącznie w zeszłym roku 68,7 mln podróży – o 6,8 procent więcej niż w 2016 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 55,2 mln, z tego 32,4 mln podróży krótkookresowych (2–4 dni) i 22,9 mln podróży trwających 5 dni lub dłużej.

Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 13,4 mln i przeważnie były to podróże trwające 5 dni lub dłużej (10,8 mln). W 2017 r. w grupie wiekowej 15 lat lub więcej mieszkańcy Polski odbyli 57,9 mln podróży, o 5,5 procent więcej niż w 2016 r. Liczba podróży krajowych wyniosła 46 mln, a podróży zagranicznych – 12 milionów. Prawie 61 procent podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, podczas gdy ponad 80 procent podróży zagranicznych było podróżami dłuższymi.

W 2017 roku poza granicę strefy Schengen wyjechało 7,36 mln Polaków, co dało wzrost o 5,5 procent. Rejestrowane przekroczenia najczęściej (68,7 procent wszystkich wyjazdów) były realizowane przez lotnicze przejścia graniczne, z których skorzystało 5 mln ludzi (w 2016 r. 4,4 mln).

Wydatki na podróżowanie

W 2017 r. wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami wyniosły 66,1 mld złotych (o 10,6 procent więcej niż w 2016 r.), z tego 25 mld złotych (o 10,3 procent więcej niż w 2016 r.) przypadało na krajowe wyjazdy z noclegami, a 28,2 mld złotych (o 12 procent więcej) na zagraniczne wyjazdy z noclegami i 12,8 mld złotych na zagraniczne podróże jednodniowe (o 8 procent więcej niż w 2016 r.).

Przeciętne wydatki jednej osoby na podróż krajową trwającą 2 – 4 dni wyniosły 310 złotych, na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 911 złotych, a na zagraniczną odpowiednio 1473 złotych i 2583 złotych. Na jedną zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 369 złotych.

Przyjazdy cudzoziemców

W 2017 r. przyjechało do Polski 83,8 mln cudzoziemców, z tego 18,3 mln turystów i 65,5 mln odwiedzających jednodniowych (odpowiednio o 4,1 procent, 4,4 procent i 4 procent więcej niż w 2016 r.). Prawie połowę cudzoziemców stanowiły osoby w wieku od 35 do 54 lat (48,2 procent), przy czym dużą grupę stanowiły również osoby w wieku od 25 do 34 lat (18,8 procent).

Cudzoziemcy odwiedzający Polskę w 2017 roku wydali – przed podróżą u siebie w kraju i w Polsce – 56,7 mld złotych i było to o ponad 3,6 procent więcej niż w roku 2016. Z tego turyści – 32,8 mld złotych (o 3,3 procent więcej niż w roku 2016), a odwiedzający jednodniowi – 23,9 mld złotych (o 3,9 procent więcej niż w roku 2016).

Według danych z rejestracji prowadzonej przez Straż Graniczną na przejściach granicznych strefy Schengen, w 2017 roku do Polski wjechało 18,2 miliona cudzoziemców, co oznaczało wzrost o 7,4 procent. Wśród odnotowanych przez Straż Graniczną przyjeżdżających, najliczniejszą grupę stanowili obywatele: Ukrainy (10,3 mln, czyli 56,7 procent ogółu przyjazdów cudzoziemców, wzrost o 1,9 procent w stosunku do 2016 roku), Białorusi (3,6 mln, 20 procent wszystkich przyjazdów, wzrost o 17,3 procent), Rosji (1,6 mln, 8,7 procent ogółu przyjazdów, wzrost o 11,3 procent), Wielkiej Brytanii (809 tys., 4,4 procent ogółu przyjazdów, wzrost o 19,8 procent).

Prawie 50 procent obłożenia

W obiektach z co najmniej 10 miejscami noclegowymi* odnotowano 32 miliony turystów, którzy skorzystali z 83,9 miliona noclegów. Z tego czego 16,7 miliona to noclegi wykupione przez turystów zagranicznych. Liczba turystów zagranicznych nocujących w hotelach i innych obiektach noclegowych wzrosła w porównaniu z 6,4 miliona w 2016 roku do 6,8 miliona, czyli o 6,2 procent.

Większość turystów (24,1 mln) przebywała w obiektach typu hotelowego, tj. w hotelach, motelach, pensjonatach itp., pozostali, 7,8 mln, korzystało z innych obiektów noclegowych. W samych hotelach liczba gości wzrosła o 6,6 procent – z 19,6 mln w 2016 r. do 20,9 mln. Turyści zagraniczni również wybierali przede wszystkim obiekty hotelowe – 6 mln – w porównaniu z 0,8 mln w pozostałych obiektach noclegowych.

Obłożenie pokojów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w 2017 roku wyniosło średnio 48,9 procent.

Nad Bałtyk głównie latem

W 2017 r. największą liczbę turystów odnotowano w województwach małopolskim (5,1 mln) i mazowieckim (4,9 mln). Dotyczy to również turystów zagranicznych, którzy najczęściej przebywali w tych samych regionach, czyli 1,55 mln w województwie mazowieckim i 1,46 mln w województwie małopolskim. Najwięcej noclegów zanotowano jednak w województwie zachodniopomorskim (14,1 mln). Małopolskie (13,2 mln) było drugie. W tych województwach odnotowano również największą liczbę noclegów zagranicznych turystów – w małopolskim 3,6 mln, a w zachodniopomorskim 3,5 miliona.

Biorąc pod uwagę liczbę noclegów w powiatach, pierwsze trzy lokaty należą do: Warszawy (6,2 mln), Krakowa (5,3 mln) i powiatu kołobrzeskiego (4,6 mln). Łącznie koncentrowały one 19,1 procent wszystkich noclegów udzielonych turystom w całym 2017 roku. Wśród 76 powiatów należących do 20 procent o najwyższej liczbie udzielonych noclegów skoncentrowanych jest 80 procent wszystkich noclegów udzielonych w Polsce w 2017 roku. W tej grupie były prawie wszystkie powiaty położone nad Bałtykiem. Zwykle goście przyjeżdżali latem, sezonowość najbardziej była widoczna w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim – 44,6, 40,2 i 37,2 procent.

*31 lipca 2017 roku było ich 10 681, znajdowało się tam 774 tysiące miejsc noclegowych.

Główny urząd Statystyczny podliczył ostatecznie ruch turystyczny w 2017 roku. Mieszkańcy Polski odbyli łącznie w zeszłym roku 68,7 mln podróży – o 6,8 procent więcej niż w 2016 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 55,2 mln, z tego 32,4 mln podróży krótkookresowych (2–4 dni) i 22,9 mln podróży trwających 5 dni lub dłużej.

Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 13,4 mln i przeważnie były to podróże trwające 5 dni lub dłużej (10,8 mln). W 2017 r. w grupie wiekowej 15 lat lub więcej mieszkańcy Polski odbyli 57,9 mln podróży, o 5,5 procent więcej niż w 2016 r. Liczba podróży krajowych wyniosła 46 mln, a podróży zagranicznych – 12 milionów. Prawie 61 procent podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, podczas gdy ponad 80 procent podróży zagranicznych było podróżami dłuższymi.

Pozostało 83% artykułu
Zanim Wyjedziesz
Strajki w Grecji utrudniają życie turystom. Protestują taksówkarze i przewodnicy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Zanim Wyjedziesz
Czechy podsumowały rok w turystyce. Wciąż gonią wyniki sprzed pandemii
Zanim Wyjedziesz
Turysto, dbasz o środowisko? W nagrodę Kopenhagę zwiedzisz i zjesz w niej za darmo
Zanim Wyjedziesz
Odzyskany i odnowiony Kopernik wrócił w Hadze na swoje miejsce. Promuje Polskę
Zanim Wyjedziesz
Wyjazd na safari w pięciu krajach bez formalności? Nadchodzi afrykańskie Schengen
Zanim Wyjedziesz
Kłopoty turystów na południu Włoch - nie mogą korzystać z toalet i prysznica