Czarnek: Wycieczki szkolne do miejsc pamięci narodowej z dopłatą państwa

„Poznaj Polskę” – pod tym hasłem Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie dofinansowywać wycieczki szkolne – poinformował na konferencji prasowej minister Przemysław Czarnek. Budżet przedsięwzięcia – 15 milionów złotych.

Publikacja: 12.08.2021 11:25

Czarnek: Wycieczki szkolne do miejsc pamięci narodowej z dopłatą państwa

Foto: W tym roku program ma mieć charakter pilotażowy. Fot. PAP/Marcin Obara

– Będziemy dofinansowywać wycieczki szkolne do miejsc pamięci narodowej, miejsc związanych z kulturą, nauką i polskimi bohaterami narodowymi – zapowiedział Czarnek.

Według ministerstwa powinny to być miejsca związane z czterema tematami: śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, śladami największych osiągnięć polskiej nauki.

Program „Poznaj Polskę” ma charakter pilotażowy. Ministerstwo przeznacza na ten cel w tym roku 15 milionów złotych. Wycieczki jednodniowe mają być dofinansowane kwotą 5 tysięcy złotych, dwudniowe 10 tysiącami złotych, a trzydniowe – 15 tysiącami złotych. Przy czym suma ta nie zależy od liczby uczestników wyjazdu, ale „nie może przekroczyć 80 procent całych kosztów”.

– Nas nie interesuje, ilu uczestników będzie na tej wycieczce. Jeśli organizatorzy zadbają, żeby koszty tej wycieczki były racjonalne, to może to być 80 i 100 uczniów w ramach na przykład tych 5 tysięcy złotych – tłumaczył Czarnek. Jak dodał, liczy, że z programu skorzysta kilkaset tysięcy uczniów.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 września i potrwa do 30 września.

Szczegóły akcji podaje MEiN

Jakie wycieczki będą dofinansowywane?

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Kto może ubiegać się o dotację na zorganizowanie wycieczki?
Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
 • III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria dofinansowania wycieczki

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 • wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
 • wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł.

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.

Co szkoła może sfinansować w ramach dotacji?

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Kiedy ruszy nabór wniosków do programu?

Organy prowadzące szkoły będą mogły składać wnioski od 6 do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku. O przyznaniu środków decydować będzie kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Organ prowadzący szkołę podpisze umowę z ministerstwem i otrzyma pieniądze na wyjazd uczniów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia?

Procedura jest bardzo prosta. Nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO. Formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek.

Jeśli organem prowadzącym szkołę nie jest jednostka samorządu terytorialnego, wówczas zarówno tzw. formularz ogólny, jak i wniosek wypełni dyrektor szkoły po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia od organu prowadzącego.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” będzie realizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podmioty te przygotują propozycję punktów edukacyjnych do wycieczek, uwzględniając grupy wiekowe uczniów.

– Będziemy dofinansowywać wycieczki szkolne do miejsc pamięci narodowej, miejsc związanych z kulturą, nauką i polskimi bohaterami narodowymi – zapowiedział Czarnek.

Według ministerstwa powinny to być miejsca związane z czterema tematami: śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, śladami największych osiągnięć polskiej nauki.

Pozostało 92% artykułu
Nowe Trendy
Nad greckimi plażami pojawiły się drony. Za co władze będą wplepiać kary?
Nowe Trendy
Majorka: Turyści, nie chcemy was!
Nowe Trendy
Izrael dofinansuje inwestycje służące turystyce. Na razie goście omijają ten kraj
Nowe Trendy
Posłowie: Gdzie ta opłata turystyczna? Ministerstwo: Spokojnie, pracujemy nad nią
Nowe Trendy
Rząd Majorki zbada pojemność turystyczną wyspy. Redukcja łóżek przesądzona
Nowe Trendy
Po Austrii turyści będą jeździć (prawie) za darmo. „Staniemy się przykładem”