Ministerstwo Sportu i Turystyki czeka na kandydatów na prezesa POT

Minister sportu i turystyki oficjalnie ogłosił dziś nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 4 marca.

Publikacja: 18.02.2022 13:12

Ministerstwo Sportu i Turystyki czeka na kandydatów na prezesa POT

Foto: POT

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy mają wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny), polskie obywatelstwo, kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym), wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, a ponadto korzystają w pełni z praw publicznych i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Do zadań prezesa należeć będą między innymi promowanie Polski jako kierunku atrakcyjnego turystycznie, rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i za granicą, współpraca z regionalnymi organizacjami turystycznymi, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania POT i rocznych planów finansowych, pozyskiwanie dotacji na ich realizację.

Dokumenty należy złożyć w kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - nie otwierać”. Termin składnia dokumentów upływa 4 marca o godzinie 16.15 (decyduje data wpływu).

Czytaj więcej

POT ma 10 milionów złotych więcej na promowanie turystyki. Zainwestuje w sąsiadów

Wykaz dokumentów:

- życiorys;

- list motywacyjny;

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;

- kopia dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni letni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Nabór, który przeprowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki, składa się z czterech etapów: analizy złożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych, sprawdzenia kompetencji kierowniczych (podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony o zaprezentowanie koncepcji zarządzania POT-em), sprawdzenia wiedzy w rozmowie kwalifikacyjnej i wreszcie przedstawienia maksymalnie trzech kandydatur ministrowi.

W skład zespołu oceniającego kandydatów wchodzą dyrektor departamentu turystyki w MSiT Dominik Borek (jako jego przewodniczący) oraz dyrektor departamentu rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Rabczyńska-Kapcińska i zastępca dyrektora departamentu handlu i współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Salomon.

Przypomnijmy, że stanowisko prezesa POT pozostaje nieobsadzone od grudnia zeszłego roku, kiedy to został z niego odwołany Rafał Szlachta. Od tego czasu funkcję pełniącej obowiązki prezes POT sprawuje wiceprezes Anna Salamończyk-Mochel.

Czytaj więcej

TO BYŁ ROK… Szlachta: Walczyłem o turystykę do końca

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy mają wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny), polskie obywatelstwo, kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym), wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, a ponadto korzystają w pełni z praw publicznych i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Do zadań prezesa należeć będą między innymi promowanie Polski jako kierunku atrakcyjnego turystycznie, rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i za granicą, współpraca z regionalnymi organizacjami turystycznymi, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania POT i rocznych planów finansowych, pozyskiwanie dotacji na ich realizację.

Nowe Trendy
Rząd: 250 mln złotych na uzdrowiska, żeby Polacy szybciej wracali do zdrowia
Nowe Trendy
Rząd dofinansuje biednym Brytyjczykom wakacje. „Anglia dla wszystkich”
Zanim Wyjedziesz
MSZ: Jeśli nie musisz, nie jedź na Ukrainę. Jeśli musisz, daj znać w Odyseuszu
Popularne Trendy
Polak na wakacjach: odwiedził Turcję, Grecję, Egipt, spał w najlepszych hotelach
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Nowe Trendy
Mniej turystów, tańsze loty i noclegi - Polacy o pozytywach podróżowania w pandemii
Nowe Trendy
Polacy boją się rezygnacji z wycieczki. W 2021 roku wykupili rekordową liczbę polis