Ministerstwo Sportu i Turystyki czeka na kandydatów na prezesa POT

Minister sportu i turystyki oficjalnie ogłosił dziś nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 4 marca.

Publikacja: 18.02.2022 13:12

Ministerstwo Sportu i Turystyki czeka na kandydatów na prezesa POT

Foto: POT

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy mają wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny), polskie obywatelstwo, kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym), wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, a ponadto korzystają w pełni z praw publicznych i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Do zadań prezesa należeć będą między innymi promowanie Polski jako kierunku atrakcyjnego turystycznie, rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i za granicą, współpraca z regionalnymi organizacjami turystycznymi, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania POT i rocznych planów finansowych, pozyskiwanie dotacji na ich realizację.

Dokumenty należy złożyć w kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - nie otwierać”. Termin składnia dokumentów upływa 4 marca o godzinie 16.15 (decyduje data wpływu).

Czytaj więcej

POT ma 10 milionów złotych więcej na promowanie turystyki. Zainwestuje w sąsiadów

Wykaz dokumentów:

- życiorys;

- list motywacyjny;

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;

- kopia dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni letni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Nabór, który przeprowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki, składa się z czterech etapów: analizy złożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych, sprawdzenia kompetencji kierowniczych (podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony o zaprezentowanie koncepcji zarządzania POT-em), sprawdzenia wiedzy w rozmowie kwalifikacyjnej i wreszcie przedstawienia maksymalnie trzech kandydatur ministrowi.

W skład zespołu oceniającego kandydatów wchodzą dyrektor departamentu turystyki w MSiT Dominik Borek (jako jego przewodniczący) oraz dyrektor departamentu rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Rabczyńska-Kapcińska i zastępca dyrektora departamentu handlu i współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Salomon.

Przypomnijmy, że stanowisko prezesa POT pozostaje nieobsadzone od grudnia zeszłego roku, kiedy to został z niego odwołany Rafał Szlachta. Od tego czasu funkcję pełniącej obowiązki prezes POT sprawuje wiceprezes Anna Salamończyk-Mochel.

Czytaj więcej

TO BYŁ ROK… Szlachta: Walczyłem o turystykę do końca

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy mają wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny), polskie obywatelstwo, kompetencje kierownicze i co najmniej sześcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym), wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, a ponadto korzystają w pełni z praw publicznych i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Do zadań prezesa należeć będą między innymi promowanie Polski jako kierunku atrakcyjnego turystycznie, rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i za granicą, współpraca z regionalnymi organizacjami turystycznymi, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania POT i rocznych planów finansowych, pozyskiwanie dotacji na ich realizację.

Nowe Trendy
Rząd: 250 mln złotych na uzdrowiska, żeby Polacy szybciej wracali do zdrowia
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Nowe Trendy
Rząd dofinansuje biednym Brytyjczykom wakacje. „Anglia dla wszystkich”
Zanim Wyjedziesz
MSZ: Jeśli nie musisz, nie jedź na Ukrainę. Jeśli musisz, daj znać w Odyseuszu
Popularne Trendy
Polak na wakacjach: odwiedził Turcję, Grecję, Egipt, spał w najlepszych hotelach
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Nowe Trendy
Mniej turystów, tańsze loty i noclegi - Polacy o pozytywach podróżowania w pandemii
Nowe Trendy
Polacy boją się rezygnacji z wycieczki. W 2021 roku wykupili rekordową liczbę polis