Śląsk z pakietem pomocowym dla turystyki

Województwo śląskie wesprze w kryzysie swoją branżę turystyczną ponad 3 milionami złotych. W ogłoszonym właśnie programie pomocowym znalazły się między innymi promocja regionalnej kuchni, tworzenie nowych szlaków i produktów turystycznych i konkursy dla turystów.

Publikacja: 29.04.2020 16:56

Śląsk z pakietem pomocowym dla turystyki

Foto: Fot. Tomasz Gębuś / www.slaskie.travel

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna opracowały „Śląski pakiet dla turystyki”, czyli program pomocowy dla przedsiębiorców turystycznych z regionu, o czym informuje biuro prasowe UMWŚ w komunikacie.

Program ma pięć filarów – kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej. Jego wartość to 3,5 miliona złotych.

– Turystyka jest jedną z branż, w którą koronawirus uderza najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, które pozwoli im szybko odzyskać klientów – mówi marszałek Jakub Chełstowski, cytowany w komunikacie. – „Śląski pakiet dla turystyki” jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w branży turystycznej. Przedstawione propozycje mają wesprzeć naszych przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne. Promując obiekty i atrakcje turystyczne, chcemy pomóc jak najszybciej odbudować rynek turystyczny województwa śląskiego – dodaje.

„Śląski pakiet dla turystyki” (pisownia oryginalna)

Filar I – kampanie społeczne

Planowane są kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego. W czasie pandemii koronawirusa uruchomione zostaną kampanie w mediach społecznościowych, będące odpowiedzią na apel branży turystycznej – „Nie odwołuj podróży! Zmień termin, ocal turystykę!”.

• #SlaskieSmakiNaWynos – Śląska Organizacja Turystyczna gromadzi oferty obiektów gastronomicznych należących do Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki, producentów śląskich produktów tradycyjnych, którzy oferują swoje produkty na wynos (zgodnie z możliwością prowadzenia tego rodzaju działalności w okresie epidemii).

• #Wspieramyproduktylokalne – akcja promująca produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne i lokalne wytwarzane na terenie województwa śląskiego i przez rodzimych producentów, zachęcająca do zamawiania produktów do domu. Akcja realizowana wspólnie z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

• #Slaskiewirtualnie – prezentacja atrakcyjności turystycznej regionu poprzez materiały filmowe i zdjęciowe, w tym wirtualne wycieczki oraz filmy lotnicze i filmy 360 stopni, promujące atrakcyjność turystyczną województwa za pomocą mediów społecznościowych z wykorzystaniem treści portalu slaskie.travel i innych serwisów tematycznych poświęconych turystyce.

W miarę znoszenia ograniczeń związanych z pandemią uruchamiane będą kampanie społeczne zachęcające do odwiedzenia województwa śląskiego i skorzystania z jego bezpiecznej i atrakcyjnej oferty turystycznej.

• #SlaskieZapraszamy – kampania będzie zachęcać do wychodzenia z domu i korzystania z atrakcji turystycznych województwa śląskiego, gastronomii, szlaków etc. W ramach akcji promowana będzie atrakcyjność turystyczna poszczególnych subregionów województwa śląskiego poprzez przygotowane propozycje wycieczek rowerowych i jednodniowych wycieczek w stylu slow, ofertę „Śląskie poza miastem” czy „Śląskie po zdrowie”.

• #WybieramSlaskie – kampania w zakresie promocji śląskich marek turystycznych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry oraz atrakcji turystycznych regionu, zachęcająca do przyjazdu do województwa śląskiego, skorzystania z oferty lokalnych przedsiębiorstw, promująca turystykę aktywną, zdrowotną, SPA i city breaki. Akcja promocyjna będzie angażować m.in. blogerów podróżniczych o dużych zasięgach w mediach społecznościowych.

• #Slaskiepokoronie – zostanie ogłoszony konkurs dla turystów z pierwszej wycieczki turystycznej po pandemii koronawirusa z terenu województwa śląskiego. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.

• #SlaskieBezpiecznie – akcja skierowana do turystów. Celem akcji będzie podniesienie bezpieczeństwa turystów w województwie śląskim poprzez wyposażenie wybranych punktów turystycznych w regionie w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej.

• Odpoczywaj w Polsce. Śląskie zaprasza – to część akcji w ramach ogólnopolskiej kampanii „Odpoczywaj w Polsce”, przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną. Śląska Organizacja Turystyczna, jako regionalny partner POT, weźmie w niej udział.

Filar II – wsparcie wydarzeń turystycznych

Planowane jest wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych w województwie śląskim w ramach zadań własnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki, jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

• #SlaskieEventy – działania wspierające organizację wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym na terenie województwa śląskiego. Wsparcie realizowane poprzez zakup powierzchni reklamowej, czasu antenowego czy usług artystycznych.

• Śląskie. Łączy nas turystyka – wsparcie ma na celu odbudowanie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych poprzez dofinansowanie organizacji wydarzeń typu – „dni otwarte” umożliwiających preferencyjne zwiedzanie/korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i umożliwia dofinansowanie do 80 procent kosztów kwalifikowanych.

• Współorganizacja i wsparcie wydarzeń promujących marki turystyczne województwa śląskiego, w tym m.in. Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidy WinterGo – otwarcie sezonu zimowego w województwie śląskim.

Filar III – wsparcie turystyki zorganizowanej

Wsparcie finansowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań, mających na celu pobudzenie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim w ramach programu #OdkryjSlaskie.

• #OdkryjSlaskie – akcja ma na celu wsparcie organizatorów turystyki, przede wszystkim turystyki szkolnej oraz usług przewodnickich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności, wykorzystujących atrakcje turystyczne województwa śląskiego. To forma zachęcenia nauczycieli i rodziców do organizacji wycieczek szkolnych – zorientowana na bliskie wyjazdy i poznanie własnego regionu. Warunkiem wsparcia zadania będzie organizacja wycieczki autokarowej z minimum jednym noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką obejmująca minimum pięć atrakcji turystycznych w województwie śląskim. Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji celowej dla gmin.

Filar IV – wsparcie marek i produktów turystycznych

Wykorzystując potencjał turystyczny województwa śląskiego, w tym marki turystyczne: Jurę Krakowsko-Częstochowską, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Krainę Górnej Odry oraz certyfikowane produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, Szlak Orlich Gniazd, wzmocnione zostaną działania mające na celu rozwój i promocję tej oferty.

• Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – trwają prace nad powstaniem szlaku i produktu turystycznego w obszarze turystyki kulturowej i religijnej województwa śląskiego.

• Kraina Górnej Odry – w ramach nowopowstałej marki turystycznej w województwie śląskim opracowywana jest oferta turystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej i turystyki rowerowej.

• Kajakiem przez Śląskie – powstaje nowy produkt turystyczny wykorzystujący potencjał śląskich rzek i zbiorników wodnych. Obecnie Śląska Organizacja Turystyczna prowadzi audyt pięciu rzek w województwie śląskim pod kątem nowych szlaków kajakowych – szlaki kajakowe na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza.

• Śląskie. Po zdrowie – to propozycja skierowana na rozwój turystyki zdrowotnej w województwie śląskim. Powstaje oferta promująca potencjał województwa w zakresie turystyki medycznej i turystyki uzdrowiskowej.

Filar V – wsparcie infrastruktury turystycznej

Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorców i działań mających na celu pobudzenie popytu są działania planistyczne, projektowe i wykonawcze związane z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną, stanowiącą ważny czynnik pobudzający rozwój oferty turystycznej i wpływającą na decyzję o kierunkach podróży. Województwo śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę turystyczną umożliwiającą tworzenie nowych szlaków turystycznych.

• Szlak Trzech Harnasi

• Szlaki kajakowe na rzekach Liswarta i Warta

• Szlak rowerowy Lasy Rudzkie

W tym filarze zaplanowane są działania długofalowe, wieloletnie, realizowane w ramach konkursu Śląskie. Łączy nas turystyka. Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane będzie jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

Celem dotacji jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa śląskiego w tym m.in.: szlaków rowerowych, pieszych, wodnych, wspinaczkowych i infrastruktury okołoturystycznej.

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna opracowały „Śląski pakiet dla turystyki”, czyli program pomocowy dla przedsiębiorców turystycznych z regionu, o czym informuje biuro prasowe UMWŚ w komunikacie.

Program ma pięć filarów – kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej. Jego wartość to 3,5 miliona złotych.

Pozostało 95% artykułu
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Tendencje
Minister: Grecka turystyka musi poprawić cztery elementy, żeby się rozwijać
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?