Śląsk z pakietem pomocowym dla turystyki

Województwo śląskie wesprze w kryzysie swoją branżę turystyczną ponad 3 milionami złotych. W ogłoszonym właśnie programie pomocowym znalazły się między innymi promocja regionalnej kuchni, tworzenie nowych szlaków i produktów turystycznych i konkursy dla turystów.

Publikacja: 29.04.2020 16:56

Śląsk z pakietem pomocowym dla turystyki

Foto: Fot. Tomasz Gębuś / www.slaskie.travel

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna opracowały „Śląski pakiet dla turystyki”, czyli program pomocowy dla przedsiębiorców turystycznych z regionu, o czym informuje biuro prasowe UMWŚ w komunikacie.

Program ma pięć filarów – kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej. Jego wartość to 3,5 miliona złotych.

– Turystyka jest jedną z branż, w którą koronawirus uderza najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, które pozwoli im szybko odzyskać klientów – mówi marszałek Jakub Chełstowski, cytowany w komunikacie. – „Śląski pakiet dla turystyki” jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w branży turystycznej. Przedstawione propozycje mają wesprzeć naszych przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne. Promując obiekty i atrakcje turystyczne, chcemy pomóc jak najszybciej odbudować rynek turystyczny województwa śląskiego – dodaje.

„Śląski pakiet dla turystyki” (pisownia oryginalna)

Filar I – kampanie społeczne

Planowane są kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego. W czasie pandemii koronawirusa uruchomione zostaną kampanie w mediach społecznościowych, będące odpowiedzią na apel branży turystycznej – „Nie odwołuj podróży! Zmień termin, ocal turystykę!”.

• #SlaskieSmakiNaWynos – Śląska Organizacja Turystyczna gromadzi oferty obiektów gastronomicznych należących do Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki, producentów śląskich produktów tradycyjnych, którzy oferują swoje produkty na wynos (zgodnie z możliwością prowadzenia tego rodzaju działalności w okresie epidemii).

• #Wspieramyproduktylokalne – akcja promująca produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne i lokalne wytwarzane na terenie województwa śląskiego i przez rodzimych producentów, zachęcająca do zamawiania produktów do domu. Akcja realizowana wspólnie z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

• #Slaskiewirtualnie – prezentacja atrakcyjności turystycznej regionu poprzez materiały filmowe i zdjęciowe, w tym wirtualne wycieczki oraz filmy lotnicze i filmy 360 stopni, promujące atrakcyjność turystyczną województwa za pomocą mediów społecznościowych z wykorzystaniem treści portalu slaskie.travel i innych serwisów tematycznych poświęconych turystyce.

W miarę znoszenia ograniczeń związanych z pandemią uruchamiane będą kampanie społeczne zachęcające do odwiedzenia województwa śląskiego i skorzystania z jego bezpiecznej i atrakcyjnej oferty turystycznej.

• #SlaskieZapraszamy – kampania będzie zachęcać do wychodzenia z domu i korzystania z atrakcji turystycznych województwa śląskiego, gastronomii, szlaków etc. W ramach akcji promowana będzie atrakcyjność turystyczna poszczególnych subregionów województwa śląskiego poprzez przygotowane propozycje wycieczek rowerowych i jednodniowych wycieczek w stylu slow, ofertę „Śląskie poza miastem” czy „Śląskie po zdrowie”.

• #WybieramSlaskie – kampania w zakresie promocji śląskich marek turystycznych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry oraz atrakcji turystycznych regionu, zachęcająca do przyjazdu do województwa śląskiego, skorzystania z oferty lokalnych przedsiębiorstw, promująca turystykę aktywną, zdrowotną, SPA i city breaki. Akcja promocyjna będzie angażować m.in. blogerów podróżniczych o dużych zasięgach w mediach społecznościowych.

• #Slaskiepokoronie – zostanie ogłoszony konkurs dla turystów z pierwszej wycieczki turystycznej po pandemii koronawirusa z terenu województwa śląskiego. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.

• #SlaskieBezpiecznie – akcja skierowana do turystów. Celem akcji będzie podniesienie bezpieczeństwa turystów w województwie śląskim poprzez wyposażenie wybranych punktów turystycznych w regionie w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej.

• Odpoczywaj w Polsce. Śląskie zaprasza – to część akcji w ramach ogólnopolskiej kampanii „Odpoczywaj w Polsce”, przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną. Śląska Organizacja Turystyczna, jako regionalny partner POT, weźmie w niej udział.

Filar II – wsparcie wydarzeń turystycznych

Planowane jest wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych w województwie śląskim w ramach zadań własnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki, jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

• #SlaskieEventy – działania wspierające organizację wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym na terenie województwa śląskiego. Wsparcie realizowane poprzez zakup powierzchni reklamowej, czasu antenowego czy usług artystycznych.

• Śląskie. Łączy nas turystyka – wsparcie ma na celu odbudowanie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych poprzez dofinansowanie organizacji wydarzeń typu – „dni otwarte” umożliwiających preferencyjne zwiedzanie/korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i umożliwia dofinansowanie do 80 procent kosztów kwalifikowanych.

• Współorganizacja i wsparcie wydarzeń promujących marki turystyczne województwa śląskiego, w tym m.in. Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidy WinterGo – otwarcie sezonu zimowego w województwie śląskim.

Filar III – wsparcie turystyki zorganizowanej

Wsparcie finansowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań, mających na celu pobudzenie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim w ramach programu #OdkryjSlaskie.

• #OdkryjSlaskie – akcja ma na celu wsparcie organizatorów turystyki, przede wszystkim turystyki szkolnej oraz usług przewodnickich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności, wykorzystujących atrakcje turystyczne województwa śląskiego. To forma zachęcenia nauczycieli i rodziców do organizacji wycieczek szkolnych – zorientowana na bliskie wyjazdy i poznanie własnego regionu. Warunkiem wsparcia zadania będzie organizacja wycieczki autokarowej z minimum jednym noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką obejmująca minimum pięć atrakcji turystycznych w województwie śląskim. Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji celowej dla gmin.

Filar IV – wsparcie marek i produktów turystycznych

Wykorzystując potencjał turystyczny województwa śląskiego, w tym marki turystyczne: Jurę Krakowsko-Częstochowską, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Krainę Górnej Odry oraz certyfikowane produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, Szlak Orlich Gniazd, wzmocnione zostaną działania mające na celu rozwój i promocję tej oferty.

• Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – trwają prace nad powstaniem szlaku i produktu turystycznego w obszarze turystyki kulturowej i religijnej województwa śląskiego.

• Kraina Górnej Odry – w ramach nowopowstałej marki turystycznej w województwie śląskim opracowywana jest oferta turystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej i turystyki rowerowej.

• Kajakiem przez Śląskie – powstaje nowy produkt turystyczny wykorzystujący potencjał śląskich rzek i zbiorników wodnych. Obecnie Śląska Organizacja Turystyczna prowadzi audyt pięciu rzek w województwie śląskim pod kątem nowych szlaków kajakowych – szlaki kajakowe na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza.

• Śląskie. Po zdrowie – to propozycja skierowana na rozwój turystyki zdrowotnej w województwie śląskim. Powstaje oferta promująca potencjał województwa w zakresie turystyki medycznej i turystyki uzdrowiskowej.

Filar V – wsparcie infrastruktury turystycznej

Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorców i działań mających na celu pobudzenie popytu są działania planistyczne, projektowe i wykonawcze związane z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną, stanowiącą ważny czynnik pobudzający rozwój oferty turystycznej i wpływającą na decyzję o kierunkach podróży. Województwo śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę turystyczną umożliwiającą tworzenie nowych szlaków turystycznych.

• Szlak Trzech Harnasi

• Szlaki kajakowe na rzekach Liswarta i Warta

• Szlak rowerowy Lasy Rudzkie

W tym filarze zaplanowane są działania długofalowe, wieloletnie, realizowane w ramach konkursu Śląskie. Łączy nas turystyka. Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane będzie jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

Celem dotacji jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa śląskiego w tym m.in.: szlaków rowerowych, pieszych, wodnych, wspinaczkowych i infrastruktury okołoturystycznej.

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna opracowały „Śląski pakiet dla turystyki”, czyli program pomocowy dla przedsiębiorców turystycznych z regionu, o czym informuje biuro prasowe UMWŚ w komunikacie.

Program ma pięć filarów – kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej. Jego wartość to 3,5 miliona złotych.

Pozostało 95% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy