Coraz więcej gości w hotelach. Marzec zapowiada ożywienie

Wyniki hoteli w lutym były lepsze niż w styczniu, ale jednak gorsze od tych z lutego 2023 roku – pokazują wyniki ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Hotelarze liczą w marcu na ożywienie ruchu, szczególnie w hotelach biznesowych.

Publikacja: 18.03.2024 18:14

Coraz więcej gości w hotelach. Marzec zapowiada ożywienie

Foto: Lotnisko Wrocław

Z odpowiedzi hotelarzy ankietowanych przez IGHP wynika, że w lutym obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 18 procent (14 punktów procentowych mniej niż w styczniu), a obłożenie powyżej 50 procent zanotowało 47  procent  (17 pp. więcej niż w styczniu), w tym 14 procent obiektów powyżej 70 procent (6 pp. więcej niż miesiąc temu) – czytamy w komunikacie Izby.

Czytaj więcej

Platforma uruchamia nowe rezerwowanie noclegów. "Będziemy konkurować z największymi"

Dzięki kolejnym etapom ferii w lutym, hotele wypoczynkowe miały względnie dobre wyniki i lepsze niż w styczniu - prawie połowa hoteli (48 proc.) przekroczyła frekwencję 50 procent, w tym 16 procent z obłożeniem powyżej 70  procent. Frekwencję poniżej 30 procent zanotowała z kolei jedna piąta hoteli.

Hotele biznesowe poprawiły obłożenie o kilkanaście punktów procentowych - 42 procent uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 22 procent powyżej 70 procent. To wyniki zdecydowanie lepsze niż w styczniu o 17-18 punktów procentowych. Jednak frekwencji 30-procentowej nie osiągnęło 18 procent hoteli.

Obłożenie w hotelach mniejsze niż rok temu

Dla ponad połowy hoteli (52 procent) frekwencja pogorszyła się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała spadek o mniej niż 10 punktów procentowych. 35 procent obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lutego zeszłego roku, z najliczniejszą grupą 28 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 punktów procentowych. 13 procent obiektów uzyskało obłożenie takie samo, jak w roku zeszłym.

Dane różniły się w zależności od tego, czy chodziło o hotele biznesowe czy o wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. W 47 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w porównaniu z lutym poprzedniego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 punktów procentowych.

Z kolei 36 procent hoteli poprawiło obłożenie, w tym 29 procent stanowiła grupa z frekwencją większą do 10 punktów procentowych. W 64 procentach obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do lutego zeszłego roku, w tym 44 procent zanotowało spadek frekwencji do 10 punktów procentowych. Jedna trzecia poprawiła zaś obłożenie, z najliczniejszą grupą 24  procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 punktów procentowych.

W lutym turyści zagraniczni stanowili średnio w całej grupie ankietowanych 27 procent gości. W hotelach biznesowych wskaźnik ten wyniósł 29 procent, a w wypoczynkowych - 20 procent.

Ceny w hotelach rosną coraz wolniej

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lutym średnie ceny rosły, porównując rok do roku, ale tempo zwyżki wyhamowało,wyniki były więc bardzo zbliżone do tych ze stycznia. Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że 59 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do lutego 2023 roku, w tym prawie połowa (48 proc.) odnotowała wzrost do 10 procent. 41 procent hoteli miało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Hotelarze patrzą z nadzieją na rezerwacje marcowe

Dane o rezerwacjach na marzec wskazują na ożywienie w hotelach biznesowych przy jednoczesnym spadku w obiektach wypoczynkowych – relacjonuje dalej raport z badania. To efekt skumulowania się ostatnich tygodni ferii zimowych i początku powrotu klientów biznesowych do hoteli.

W całej grupie ankietowanych prawie połowa (48 procent, o 8 punktów procentowych mniej niż w styczniu) hoteli wskazuje frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 14 procent obiektów.

Zwiększyła się grupa hoteli „środka”, z prognozą obłożenia od 30 do 50 procent i wyniosła 38 procent. W hotelach biznesowych 47 procent nie przekracza frekwencji 30 procent, ale powyżej 50 procent wskazuje tylko 4 procent.

Tu wyraźnie dominuje grupa hoteli z prognozą obłożenia mieszczącą się między 30 a 50 procent - wynosi ona 48 procent.

Ponad połowa (52 proc.) z obiektów wypoczynkowych ma rezerwacje poniżej 30 procent, a tylko 8 procent powyżej 50 procent.

W ferie więcej gości w hotelach niż pokazywały prognozy

Luty był okresem obejmującym prawie cały miesiąc kalendarzowy ferii szkolnych (zakończone 25 lutego) w podziale na kolejne województwa. Z danych ankietowych wynika, że faktyczne rezultaty okazały się lepsze od prognoz sprzed miesiąca i od wyników z pierwszych dwóch tygodni ferii w styczniu.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 17 procent uzyskało obłożenie w okresie ferii poniżej 30 procent. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej, czyli 39 procent obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było 24 procent.

Podobnie jak w styczniu, a także w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie ferii zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 64 procent nie sprzedawało noclegów, a obłożenie poniżej 30 procent odnotowało 18  procent. W hotelach wypoczynkowych 8 procent nie sprzedawało oferty, a jedna piąta uzyskała obłożenie mniejsze niż 30  procent. Z kolei 52  procent obiektów zapełniło się w ponad połowie.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach od 5 do 11 marca wzięło udział 115 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 74 proc. położonych jest w miastach. 30 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 62 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 89 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to również 39 procent.

Z odpowiedzi hotelarzy ankietowanych przez IGHP wynika, że w lutym obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 18 procent (14 punktów procentowych mniej niż w styczniu), a obłożenie powyżej 50 procent zanotowało 47  procent  (17 pp. więcej niż w styczniu), w tym 14 procent obiektów powyżej 70 procent (6 pp. więcej niż miesiąc temu) – czytamy w komunikacie Izby.

Dzięki kolejnym etapom ferii w lutym, hotele wypoczynkowe miały względnie dobre wyniki i lepsze niż w styczniu - prawie połowa hoteli (48 proc.) przekroczyła frekwencję 50 procent, w tym 16 procent z obłożeniem powyżej 70  procent. Frekwencję poniżej 30 procent zanotowała z kolei jedna piąta hoteli.

Pozostało 88% artykułu
Hotele
Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe
Hotele
Nowe władze Polskiego Holdingu Hotelowego. Na czele Rafał Kincer
Hotele
Hotelarze znad morza: Mamy w tym roku najazd Niemców, Czechów i Węgrów
Hotele
Airbnb zapłaci miliony euro odszkodowania francuskim hotelarzom?
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Hotele
Booking nie wyklucza opuszczenia Europy. „Unijne regulacje są głupie”
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą